FBI KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HỢP TÁC

 

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

 

THÔNG BÁO

 

Cơ quan an ninh Liên Bang (FBI) kêu gọi người Việt Nam Tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ hãy tích cực giúp đỡ chính quyền trong công tác bảo vệ an ninh.

 

Kính thưa quý vị,

 

Trong những công việc và hoạt động của cơ quan FBI triệt để thi hành bảo vệ luật pháp Hoa Kỳ, công tác phản gián là một nhiệm vụ rất quan trọng. Trong thời gian qua, cơ quan FBI đã thành công với sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ.

Nay, trước sự gia tăng số người Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ, chúng tôi nghĩ rằng những hoạt động của cơ quan tình báo, gián điệp Cộng Sản Việt Nam cũng len lỏi gài cán bộ hoạt động gây rối và phá hoại an ninh trong cộng đồng người Việt Nam tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ. Để ngăn cản sự phát triển của NHỮNG PHẦN TỬ XẤU NÀY, Cơ quan FBI một lần nũa kêu gọi sự tích cực của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản đã và đang có mọi liên quan đến sự giao dịch với chính quyền Cộng Sản Việt Nam, biết rõ về sự hoạt động của những cán bộ Cộng Sản nằm vùng, hoặc những người đã được chính quyền Cộng Sản Việt Nam yêu cầu, khuyến dụ, dọa nạt, cưỡng bách, chỉ thị… để thi hành bất cứ công tác nào trong lãnh thổ Hoa Kỳ nay đã không còn tin tưởng và bất mãn với chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Nếu quý vị muốn giúp đỡ chính phủ Hoa Kỳ và đồng bào Việt Nam hải ngoại tiêu diệt sự hoạt động, hăm dọa và lộng hành… của giới cán bộ tình báo Cộng Sản Việt Nam nằm vùng tại Hoa Kỳ. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi.

Những ai liên lạc với cơ quan FBI để cung cấp tin tức, tài liệu liên quan đến nhữnghoạt động tình báo của Cộng Sản Việt Nam, tất cả sẽ được giữ kín và bảo mật danh tánh.

Những ai nói tiếng Việt và ở ngoài vùng Vịnh San Francisco xin gọi điện thoại đến:

quan FBI số: 1-510-451-9782 xin gặp FBI Agent (T. Nguyễn)

hoặc có thể viết thư cho chúng tôi bằng Anh ngữ hay Việt ngữ về địa chỉ :

To : FBI (field office)

180 Grand Ave. Suite 1100

Oakland, CA 94162

 

Quý vị cũng có thể tìm số điện thoại của cơ quan FBI trong quyển niên giám điện thoại nơi bạn cư ngụ.