Những Bài Viết Về Nội Tuyến CS  Trong Các Chính Đảng

 

TinParis.   " Nội tuyến các chính Đảng Quốc Gia ", đó là sách lược hàng đầu của CSVN  từ ngày chúng thành lập Đảng CSVN cho đến  hôm nay. Những người như  Nguyễn Bình,  Vương thừa Vũ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, hay  Phan thị  Thanh Bình ( vơ cố Bs Nguyễn tôn Hoàn ), Trần văn Chiêu , Lê tấn Trạng  của Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng chỉ là những khuôn mặt bị lộ  ra. Trong khi đó, còn biết bao nhiêu kẻ khác đang nằm im ?  Chúng tôi viết ra sự thật ở đây, không có nghĩa là " vạch áo cho người xem lưng "  hay " đâm sau lưng Đồng Chí ", nhưng vì chúng tôi nghĩ rằng đó là bổn phận của mình để cho những người trẻ đã  từng hy sinh cuộc đời mình  đấu tranh trong  các chính đảng,  có cái nhìn " đúng đắn " hơn để khỏi bị  các đàn anh " lường gạt và bán đứng mình "  để mưu lợi cá nhân, nhất là các anh em hiện nay ở trong Băng Đảng Việt Tân và Đảng Liên Minh Dân Chủ VN. Chúng tôi sằn sàng chấp nhận mọi sự chỉ trích, và đa phá của những kể  " hoạt đầu " muốn lợi dụng  quá khứ " oai hùng "  của Đại Việt Quốc Dân Đảng , và của Gs Nguyễn ngọc Huy  để làm lợi cho cá nhân  mình, và "buôn bán" với VC khi có dư luận cho rằng CSVN  sẽ dổi tên Đàng và tên nước ( điều mà chúng ta nghe từ năm 1992 ), với sự thúc đẩy bên trong của người Mỹ ( giống như với Stephen Young, hay Colby trước đây ...) !

           
  Xin Mời quý Bạn bấm vào các Links duới đây để đọc :