Thông Cáo Của

Mặt Trận Phở Ḅ Vịt Tiềm

 

Trân trọng thông báo

- Quư cơ quan truyền thông hải ngoại.

- Quư hội đoàn và người Việt ở Hải Ngoại.

 

Trích Yếu: Về Việc Hoàn Trả Tiền Yểm Trợ Kháng Chiến cho đồng bào đă đóng góp kể từ năm 1981.

 

Tham Chiếu: Tinh thần các buổi họp của ban chấp hành Tổng Vụ Hải Ngoại, Tổng Vụ Quốc Nội, Tổng Vụ Tài Chánh, Tổng Vụ Doanh Thương Phở Ḅ, Tổng Vụ Doanh Thương Chuyển Tiền “Chậm” và đặc biệt trong các phiên họp tháng 3,4,5 năm 2008 của ban chấp hành trung ương đảng Vịt Tiềm.

 

Xét v́: Kể từ ngày thành lập tháng 4 năm 1980 đến nay, Mặt Trận Phở Ḅ Vịt Tiềm chúng tôi đă mang nhiều tai tiếng lừa bịp và lợi dụng ḷng tin, ḷng nhiệt t́nh chống cộng của đồng hương người Việt tị nạn trên toàn thế giới để quyên góp một số tiền trên 10 triệu US dôla.

 

Xét v́: Buôn bán Kháng Chiến, là hành động gian manh, lừa đảo, có tội với lịch sử và toàn dân Việt.

 

Xét v́: Các hệ thống kinh tài và doanh thương của Mặt Trận Phở Ḅ Vịt Tiềm ở hải ngoại và trong nước nay đă thâu hoạch được lợi tức hàng năm rất lớn.

 

Xét v́: Tiền bạc, tài sản của Mặt Trận Phở Ḅ Vịt Tiềm đă được tẩu tán, chia chác, phân tán cho anh em ḍng họ Wàng và các trưởng cơ sở thân tín của Mặt Trận Phở Ḅ Vịt Tiềm ở nhiều nơi trên thế giới và đă được “Giặt Rửa” sạch sẽ, không c̣n t́m ra dấu vết tiền bất chánh, phi pháp.

 

Xét v́: Các thân chủ đă gửi tiền, cho vay, cho mượn, biếu không, đóng góp cho Kháng Chiến Cuội từ trước đến nay không một ai c̣n giữ hồ sơ và biên nhận.

 

Nên:

Mặt Trận Phở Ḅ Vịt Tiềm quyết định ra thông báo hoàn trả lại cả vốn lẫn lời cho đồng hương đă đóng góp tiền cho Mặt Trận Bịp Bợm của chúng tôi với điều kiện:

- Đơn xin hoàn trả tiền phải có kèm theo biên nhận (đă đóng góp) có đóng dấu và chữ kư của chủ Tịch Wàng Cơ Cuội hoăïc Tổng Vụ Tài Chánh Tay Ḥm Ch́a Khoá Wàng Cớ Đị.

- Đơn phải chuyển xuống Âm Phủ để Chiến Sĩ Chủ Tịch Wàng Cơ Cuội duyệt xét trước ngày 25 tháng 8 năm 2008.

 

Thông cáo này được sửa chữa, hiệu đính phù hợp với chủ trương mới Chệch-Hướng của băng đảng Phở Ḅ Vịt Tiềm chúng tôi, thay thế cho Thông Cáo đă được phổ biến trên Nguyệt San Con Ong Việt số 51 phát hành tháng 8 năm 2004.

 

Tổng Vụ Tài Chánh Đảng                                             Trưởng Đảng Vịt Tiềm

Wàng Khu Đị                                                               Đĩ Wàng Đồ