Nền Dân Chủ  Đă Bị Chà Đạp Và Xâm Phạm

Cộng đồng người Việt phẩn nộ trước hành động bất công, và phi dân chủ của  Thị Trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn

 

 

 LÁ THƯ  CỦA LUẬT SƯ  ĐỖ VĂN QUANG MINH  GỞI THỊ TRƯỞNG  CHUCK REED VÀ CÁC  NGHỊ VIÊN  HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ   SAN JOSE , TIỂU BANG CALIFORNIA  

 

Dear San Jose Mayor Reed and Council members:

Yesterday (Tuesday evening November 20, 2007 ) the City Council of San Jose , California , (the city outside of Vietnam with the largest Vietnamese population) voted 8-3 for the name Saigon Business District (SBD) For the stretch of corridor on Story Road in East San Jose (between Freeway 101 and Senter Road ).  This was in total disregard for the will of the people in the community who had chosen by a ratio of more than 7 to 1 in the CITY'S OWN SURVEY preferring the name LITTLE SAIGON over SBD.  Although you the mayor, and council member Madison Nguyen claimed (on the record) that SBD was a "compromise" however the fact is that this was NOT a compromise.  LITTLE SAIGON came in FIRST and SBD came in LAST (gathering only 5%) on the survey list of 6 choices as was clearly and correctly pointed out by council member Pete Constant at the meeting.  Even the respectable San Jose Mercury News Survey of more than 4600 participating households showed LITTLE SAIGON was preferred by 91% of the respondents! !  I am very disappointed that you as mayor, did not and could not show the courage or fortitude of a true leader. 

Apparently the survey by your own city agency and the passionate and deafening pleas of the 1000+ concerned community members who appeared at the hearing (in the council chamber and overflowed into the rotunda, rooms, and halls) to support the name LITTLE SAIGON had no effect or influence on you or Ms. Nguyen or other council members who voted for SBD. The pride and ego that you and Madison Nguyen exhibited are truly incomprehensible. The other council members who voted with you and MADISON NGUYEN are Vice Mayor DAVID CORTESE, council members SAM LICCARDO, NORA CAMPOS, JUDY CHIRCO, FORREST WILLIAMS and NANCY PYLE. However, I must commend the three INDEPENDENT, OPEN MINDED  and DEMOCRATIC council members Messrs. PIERLUIGI OLIVERIO, PETE CONSTANT, and KANSEN CHU who voted in DISSENT, and who voted AGAINST Madison Nguyen's motion. These gentlemen followed their conscience, their hearts and their minds to reflect the true will of the people.

The name LITTLE SAIGON embodies a strong commercial appeal, historical significance, community spirit, and cultural attractiveness in numerous cities in California , across the nation, and throughout the globe. There is no logical reason why LITTLE SAIGON could not be FORMALLY and OFFICIALLY established at Story Road . There is a fervent and overwhelming belief in the community that there were deals made behind the scene to get Ms. Nguyen's motion passed, i.e., Quid-Pro-Quo arrangements.  If that was the case, then democracy has clearly been assaulted and violated.  The previous night (Monday), I had interviewed you Mr. Mayor on our Vietnamese TV talk show, and I had been very neutral, cordial, and easy in my questioning of you in order to be fair to you and to afford you ample time to talk. However, Tuesday night when I attempted to speak (as a private citizen) at the council meeting, you quickly cut me off after a very short time when you realized that I was going to recommend the name LITTLE SAIGON to the council.  I had no chance to express my view, and I deeply resent your unprofessional, unfair, and totally un-democratic act.  I had hoped you would have had the decency and professionalism to allow me to speak for the same duration as other individual speakers at the open public forum; the ultimate place and symbol of true democracy in this country we call the U.S. of A.  But that was not to be. San Jose deserves representatives with honesty and integrity, and we need and want public servants who do not exhibit such hubris and arrogance of power (Do you remember the Hon Lien vs. Kansen Chu District 4 race ?). 

Sincerely, Minh Q. Steven Dovan, Esq. AKA Luat Su Do Van Quang Minh (Vietnamese name).

 

P.S. This is the FIRST time in 5 decades of living in the U.S. that I have had to write to a Mayor or any city council member. However Madison Nguyen's and Mayor Chuck Reed’s overall blatantly deceptive and un-democratic conduct on this issue compelled me to write this e-mail.  

                                                                                                                                                                                  

 P.P.S. ALL MEDIA SERVICES and concerned folks: please freely print and disseminate this e-mail. VIETNAMESE MEDIA:  please use the accompanying Vietnamese translation to be printed unredacted in your publications and broadcast on your programs.  Feel free to contact me if you wish to discuss or have any questions.  Thank you.

Minh Q. Steven Dovan

Attorney at Law

4  N. Second Street , Suite 280

San Jose , CA , USA 95113-1323

Ph. (408) 287-2555 Fax (408) 287-2564

 

 

 

 Bản dịch từ tiếng Anh của điện thư (e-mail)   L.S. Minh đă gửi cho Thị Trưởng Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố San Jose

 

Kính gởi Thị Trưởng Chuck Reed và các nghị viên thành phố San Jose , California , USA :

Hôm qua (tối Thứ Ba ngày 20 tháng 11, 2007) Hội Đồng Thành Phố San Jose, California, (thành phố với dân số nguời Việt đông nhất nằm ngoài nước Việt Nam) đă bỏ phiếu 8-3 để chọn tên Saigon Business District (nay gọi tắt là “SBD”) cho khu vực trên đường Story thuộc phía đông thành phố San Jose, CA, USA.  Điều này hoàn toàn không tôn trọng ư nguyện của cộng đồng mà người dân đă chọn với một tỷ lệ hơn 7 trên 1 trong CUỘC THĂM D̉ do CHÍNH THÀNH PHỐ tổ chức cho thấy tên LITTLE SAIGON được ưa chuộng nhiều hơn SBD.  Mặc dù cá nhân ông là thị trưởng, và nghị viên Madison Nguyễn của Khu Vực Số 7 đă phát biểu (chính thức) là tên SBD là tên chọn để “dung ḥa”; tuy nhiên, sự thật cho thấy đây không phải là sự dung ḥa.  Như Nghị Viên Pete Constant đă vạch ra một cách rơ ràng và chính xác, LITTLE SAIGON đă được ủng hộ hạng NHẤT, và SBD nằm hạng CHÓT (chỉ được 5% số phiếu ủng hộ) trong danh sách 6 tên đưa ra để thăm ḍ.  Ngay cả trong cuộc thăm ḍ có uy tín của Nhật Báo San Jose Mercury News, với số tham gia là trên 4,600 gia cư, cũng cho thấy 91% đă chọn tên LITTLE SAIGON!!  Tôi thật thất vọng là ông, một vị thị trưởng, đă không đủ can đảm và không thể có sức chịu ngoan cường của một vị lănh đạo.  Thật rơ ràng là ông và Madison Nguyễn và những nghị viên đă cùng bỏ phiếu châp thuận tên SBD đă không quan tâm đến kết quả thăm ḍ do chính cơ quan thành phố của ông, cùng với sự kêu nài tha thiết của hơn 1000 người dân có mặt tại buổi họp chính thức (bên trong pḥng hội nghị, bên trong các pḥng kế, và c̣n phải đứng tràn ra phía ngoài hành lang) để ủng hộ chọn tên LITTLE SAIGON đă bị để ngoài tai.  Sự kiêu hănh và “cái tôi” mà ông và Madison Nguyễn để lộ ra thật là không hiểu nỗi.  Những nghị viên khác đă cùng bỏ phiếu như ông và cô MADISON NGUYỄN, là ông Phó Thị Trưởng DAVID CORTESE, các nghị viên SAM LICCARDO, NORA CAMPOS, JUDY CHIRCO, FORREST WILLIAMS, và NANCY PYLE.  Tôi phải lên tiếng khen ngợi ba vị nghị viên khác đă có đầu óc ĐỘC LẬP, CỞI MỞ và DÂN CHỦ là các ông PIERLUIGI OLIVERIO, PETE CONSTANT, và KANSEN CHU, khi những vị này đă bỏ phiếu NGHỊCH, để CHỐNG kiến nghị của Madison Nguyễn.  Họ đă theo tiếng gọi của lương tâm, con tim và khối óc của họ để phản ảnh ư nguyện trung thực của người dân.  Tên LITTLE SAIGON mang theo sự thu hút mạnh mẽ về kinh doanh, tầm quan trọng lịch sử, tinh thần cộng đồng, và nét đẹp văn hóa tại nhiều thành phố tại Tiểu Bang California cũng như trên khắp toàn cầu. Không có lư lẽ nào mà thành phố San Jose không đặt tên LITTLE SAIGON một cách chính thức và hợp thức cho khu phố trên đường Story. Trong cộng đồng có sự tin tưởng khá phổ biến là sau hậu trường đă có những thỏa thuận riêng để kiến nghị của Madison Nguyễn được thông qua, nghĩa là có sự dàn xếp đổi chác.  Nếu thật sự là trường hợp như vậy, th́ nền dân chủ quả thật đă bị chà đạp và xâm phạm.  Tối hôm trước (thứ hai), chính tôi đă phỏng vấn ông trên chương tŕnh truyền h́nh Việt ngữ của chúng tôi.  Thưa ông thị trưởng Reed, tôi đă hết sức trung lập, lịch sự, và nhẹ nhàng trong những câu hỏi dành cho ông để công bằng đối với ông và để dành cho ông nhiều thời gian phát biểu.  Ngược lại, tối thứ ba khi tôi vừa muốn phát biểu (trong cương vị một công dân) tại buổi họp hội đồng, ông đă nhanh chóng chận lại không cho tôi nói sau một thời gian rất ngắn khi ông nhận biết là tôi sẽ đề nghị hội đồng chấp thuận tên LITTLE SAIGON Tôi đă không có cơ hội diễn đạt quan điểm của tôi, và tôi hết sức phẩn nộ trước hành động tầm thường, bất công, và phi dân chủ của ông.  Trước đó tôi cũng đă hy vọng là ông sẽ đủ đứng đắn và lịch sự cho phép tôi phát biểu bằng cùng số thời gian những cá nhân khác phát biểu tại diễn đàn công cộng này; nơi mà đáng lẽ phải là biểu tượng của tinh thần dân chủ thật sự của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.  Nhưng điều đó đă không được như vậy.  San Jose phải xứng đáng được đại diện bởi những người thành thật và có nhân phẩm cao, và chúng ta cần cũng như muốn có những tôi tớ phục vụ dân không kiêu căng và ngạo báng quyền lực (ông c̣n nhớ cuộc tranh cử vào Khu 4 giữa Hon Lien và Kansen Chu chứ?).  Tôi tin chắc chắn cộng đồng chúng tôi sẽ có một đáp ứng thích đáng đối với hành động của ông và Madison Nguyễn.

Kính chào,

Minh Q. Steven Dovan, Esq.

Luật Sư Đỗ Văn Quang Minh (tên Việt Nam )

Minh Q. Steven Dovan

Attorney at Law

4 N. Second Street , Suite 280

San Jose , CA   95113-1323

Ph.  (408) 287-2555

Fax (408) 287-2564

 

 

T.B.  Đây là lần đầu tiên trong 5 thập niên sống ở Hoa Kỳ mà tôi đă phải viết thư cho một thị trưởng hay cho bất cứ nghị viên thành phố nào.  Những hành vi dối trá và phi dân chủ trắng trợn của Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn về việc này buộc tôi phải gởi email này đi.

 

T.T.B.  Tất cả các Dịch Vụ Truyền Thông, và những ai có quan tâm, xin tự do in và chuyển phát email này theo nhu cầu.  Nếu quí vị nào muốn dùng email này, xin sử dụng bản dịch gốc và không sửa đổi văn từ. Vui ḷng liên lạc với chúng tôi nếu quư vị muốn thảo luận hay có những câu hỏi ǵ khác.  Cám ơn.  L.S. Minh.