ĐOÀN KẾT VỚI KẺ NỘI THÙ QUA CHIÊU BÀI YÊU NƯỚC, CHỐNG TRUNG CỘNG.


Trương  Minh Ḥa ( tinparis.net)    Bài học lịch sử vẫn chưa phai nhạt trong ḷng người Việt Nam về những thủ đoạn gian manh, quỷ quái khôn lường của bè lũ Cộng Sản từ thời chúng c̣n suy yếu cho đến nay: sau khi bí mật mời thực dân Pháp sang cai trị lần thứ hai, súc vật Hồ Chí Minh lại trân tráo dùng chiêu bài yêu nước, đoạn tuyên bố, kêu gọi:” toàn quốc kháng chiến” đánh Tây giành độc lập; nhưng trước đó không lâu, chính súc vật Hồ Chí Minh đă mời giặc sang qua hiệp ước sơ bộ Fontainebleau 1946.

    Thời kỳ loạn ly, bị giặc Pháp đô hộ, ḷng dân mơ ước ngày đất nước được độc lập, nên bất cứ tổ chức nào kêu gọi kháng chiến chống Pháp, là có nhiều người tham gia, ngay cả các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng với Vũ Hồng Khanh, hay nhà cách mạng lăo thành Nguyễn Hải Thần, nhà ái quốc Huỳnh Thúc Kháng cùng đứng chung trong hàng ngũ” đánh Tây”. Chưa kể đến thành phần trí thức, địa chủ, tư sản cũng ủng hộ Việt Minh, giúp cho súc vật Hồ Chí Minh từ một tên vô danh tiểu tốt, thành nhân vật lănh tụ sáng giá nhất, khuynh đảo cả tổ chức.

    Chiêu bài đoàn kết đánh Tây giành độc lập đă giúp cho Hồ Chí Minh được nhiều người biết đến, đảng Cộng Sản lớn mạnh dần qua thời gian và thủ đoạn, khủng bố ngay trong hàng ngũ đánh Tây. Tuy nhiên, v́ yêu nước mà nhiều người Việt Nam thời đó đă bị lừa, thay v́ đánh Tây giành độc lập, th́ lại bị Cộng Sản lái sang phục vụ quyền lợi cho ngoại bang, là khối Cộng Sản Quốc Tế, do Nga Tàu lănh đạo.

    Nhờ lợi dụng chiêu bài đoàn kết chống xâm lược, nên Hồ Chí Minh và đồng bọn trở thành” bạn” của các tổ chức quốc gia, người Việt yêu nước, không nghi ngờ ǵ, tưởng đâu là phe ta, nhưng là thứ:” đồng sàng dị mộng”, miệng tươi cười mà tay cầm dao để đâm lén, khiến nhiều người, kể cả thành viên của các đảng phái quốc gia cũng không đề cao cảnh giác, nên bị hại.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam rất gian manh, bề ngoài tuyên bố đánh Tây để tạo thế” đoàn kết” cần thiết trong thời gian cần gây thanh thế, nên khi Việt Minh đi đến đâu, là được dân ủng hộ, các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng không ngờ hay pḥng thủ, v́ tưởng trong chính phủ liên hiệp có Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần chính v́ thế mà họ đă bị Cộng Sản đánh úp bất thần các chiến khu ở miền bắc, giết cán bộ, đảng viên quốc gia, nổi bật là vụ án Ôn Như Hầu ở Hà Nội. Tại miền nam, thời Nam Bộ Kháng Chiến, dân chúng, đảng phái, tôn giáo tin tưởng Việt Minh là tổ chức kháng chiến yêu nước, đồng hành, cùng nhau đánh Tây giành độc lập, nên sau vụ ám hại Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị sáng lập đạo Ḥa Hảo, đă đánh thức nhiều người, nhất là tín đồ Ḥa Hảo miền Tây.

     Thời Việt Minh, Việt Minh Cộng Sản đă lợi dụng b́nh phong đánh Tây giành độc lập, dựa theo chiêu bài” yêu nước” để triệt hạ các đảng phái quốc gia, người yêu nước, trí thức không theo chúng, nên cảnh xác người trôi sông, rải rác trên những cánh đồng, là kết quả của chiêu bài đoàn kết chống Pháp và sự lầm lạc của nhiều nạn nhân của Cộng Sản. Trong khi mọi người cùng nhau hợp lực đánh Tây, th́ Việt Minh Cộng Sản nhắm vào những thành phần trong Việt Minh để giết, thủ tiêu. Kể thù xa là thực dân Pháp không nguy hại bằng kẻ thù gần, là Cộng Sản, kề cận bên, miệng hô hào đánh Tây, nhưng luôn ŕnh rập, giết hại những người cùng hàng ngũ kháng chiến. Kẻ nội thù, gịi từ trong xương, lúc nào cũng nguy hiểm hơn bất cứ kẻ thù bên ngoài.

    Thủ đoạn lợi dụng ḷng yêu nước, cùng nhau chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cơi nầy đang lập lại tại hải ngoại và trong nước, nên người dân Việt Nam cần phải đề cao cảnh giác trước những lối tuyên truyền” miệng lằn lưỡi mối” của kẻ nội thù, chính là đảng Việt Cộng trong nước và băng đảng Việt Tân ở hải ngoại.

    Băng đảng Việt Tân và đảng siêu cướp súc vật Việt Cộng chỉ là một, tức là:” tuy rằng khác tên nhưng chung một thầy”, cả hai đều tôn thờ súc vật Hồ Chí Minh là:” có công với đất nước”.

    Cả hai tổ chức trong và ngoài đều có cùng một sách lược, như câu:” đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, nên trong nước Việt Cộng ngầm phát động” bảo toàn lănh thổ” qua các cuộc biểu t́nh c̣ mồi với cờ đỏ sao vàng, th́ ở hải ngoại, băng đảng Việt Tân cũng phát động rần rộ:” đáp lời sông núi”. Tuy nhiên v́ ở môi trường bất lợi, nên chúng mang phải cờ vàng ba sọc đỏ để tránh bị lộ tẩy, nhưng việc” đáp lời sông núi” của Việt Tân đă giúp cho du sinh Việt Cộng, nằm vùng, dưới sự hà hơi tiếp sức của sứ quán, lănh sự, đă mang cờ đỏ sao vàng, tượng trưng cho” vô tổ quốc” để:” đáp lời đảng bác” khiêu khích những người bỏ nước ra đi, nạn nhân của Việt Cộng v́ lá cờ đỏ sao vàng nầy, ngay tại nơi mà họ đang sinh sống.

    Ai cũng biết Việt Cộng chính là lũ phản gian, đă tạo thuận lợi và thế đứng, pháp lư cho Trung Cộng ở biển Đông qua văn bản ngày 14 tháng 9 năm 1958 của súc vật Phạm Văn Đồng kư, công nhận chủ quyền của Trung Cộng ở quần đảo Hoàng Sa. Ngày nay những hiệp định bí mật song phương, đưa đến thi hành về chủ quyền của Trung Cộng tại vùng đất biên giới Việt-Trung được thực thi bằng qui ước tái cấm mốc biên giới, làm mất hàng ngày cây số vuông và một số di tích lịch sử như Ải Nam Quan, Bản Giốc, Thái thú Việt Cộng” bật đèn xanh” từ lâu cho quan thầy Trung Cộng xâm lược và đồng hóa qua những biện pháp: mở cửa biên giới thông thương như đất của Tàu, dân Tàu di cư sang làm ăn, cưới gă, định cư, Tàu tha hồ khai thác quặng mỏ, rừng, hàng hóa nhập khẩu độc hại vào Việt Nam để giết dần ṃn dân chúng… đó là ư đồ thâm độc đặt ách thống trị lâu dài như Trung Cộng đang thực hiện ở Tân Cương, Tây Tạng…do đó, khi Việt Cộng trong nước phát động ngầm chiến dịch” đoàn kết chống Trung Cộng, bảo toàn đất tổ” là lọt vào quỷ kế. Tức là càng đoàn kết gắn bó với cờ đỏ sao vàng để chống Trung Cộng là đă” đồng t́nh” đứng chung hàng ngũ với Việt Cộng, củng cố cho thái thú, phục vụ lâu dài cho Bắc Kinh, th́ họa mất nước gần kề, khi thái thú là kẻ thù gần, nguy hiểm nhất đang thống trị, tức là” đoàn kết với thái thú Việt Cộng” là nội thù nguy hiểm nhất, khi Trung Cộng là mục tiêu giả, xa vời.

    Ở hải ngoại, băng đảng Việt Tân cũng hưởng ứng với đảng Việt Cộng trong nước, họ phát động và kích động t́nh yêu nước, chiêu bài” bảo toàn đất tổ” để lái mục tiêu chống thái thú Việt Cộng sang biểu t́nh trước các sứ quán Trung Cộng, thay v́ trước đây là tại sứ quán, lănh sự thái thú Việt Cộng. Kẻ nội thù hải ngoại, nguy hiểm, đứng cạnh bên tập thể tỵ nạn chính là băng đảng Việt Tân, chúng chiếm một số ban chấp hành cộng đồng, khuynh đảo một số tổ chức, đoạn dùng như nơi nầy để làm bàn đạp, lái sang mục tiêu” chống Trung Cộng”, nhưng bên Việt Tân xem súc vật Hồ Chí Minh có công với đất nước.

     Chiêu bài yêu nước đă từng bị lơi dụng từ thời Việt Minh cho đến nay, nhiều người, đủ mọi thành phần” trí, phú, địa, hào” đă lầm, tưởng Việt Minh, Việt Tân là có ḷng với đất nước, khi họ phát động, kích động ḷng yêu nước để thủ lợi.

    Băng đảng Việt Tân đă dụ khị một số người trẻ, khoa bảng, có kiến thức nhưng thiếu kinh nghiệm về Cộng Sản, ngây thơ, để làm công cụ cho ư đồ thâm độc, qua chiêu bài yêu nước” đáp lời sông núi” để gom người Việt hải ngoại, nạn nhân Cộng Sản, kể cả những thành phần quân nhân cán chính miền nam từng bị tù đày để cung nhau” đoàn kết” với kẻ thù là Việt Cộng, cùng nhau” bảo toàn đất tổ, chống xâm lượng Trung Cộng”. Ư đồ nầy đang trên đà phát triển, nên Việt Cộng cử cả tên giáo sư Nguyễn Nhả sang để giải thích về lănh thổ, lănh hảI và kêu gọi người Việt hải ngoại nhau đoàn kết với dân trong nước, đảng Việt Cộng, để bảo toàn đất tổ, bảo vệ bờ cơi.
   
Đây là bài học cũ được lập lại, nên thay v́ chống ngoại xâm, th́ lại ĐOÀN KẾT với thái thú Việt Cộng, thế là ư nghĩa chống ngoại xâm, đất nước độc lập ĐẾCH C̉N, v́ lầm lạc bị giặc Cộng lẫn giặc Việt Tân lừa bịp với chiêu bài” yêu nước” để dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường đi vào quỷ đạo mất nước mà không hay biết, tưởng đâu đi biểu t́nh chống Trung Cộng là” yêu nước”. Cũng như thời 1945, nhiều người tưởng tham gia Việt Minh đánh Tây là yêu nước, giành ĐỘC LẬP, nhưng nào ngờ tiếp tay cho Việt Cộng để ĐẬP LỘT dân chúng, kể cả những người góp công kháng chiến, sau khi đảng súc vật Việt Cộng thành công từ xương máu của hàng triệu nạn nhân.

    Ở hải ngoại, người Việt tỵ nạn Cộng Sản chứ tin hay tham gia vào những lời kêu gọi của băng đảng Việt Tân, kích động ḷng yêu nước qua chiêu bài:” đáp lời sông núi” để bị lái chệch hướng sang mục tiêu giả là” biểu t́nh” trước sứ quán, lănh sự Trung Cộng là vô ích.

    Việc chống Trung Cộng đă có giáo pháp Pháp Luân Công, khắp nơi, họ kiên cường từ năm nầy qua năm khác mà Trung Cộng vẫn tỉnh bơ, c̣n người Việt Nam, với số lượng không đông, thỉnh thoảng nhào ra” đáp lời sông núi” do băng đảng Việt Tân phát động, đoạn tan biến vào hư vô, khi các cơ quan truyền thông Tây phương không đưa lên những h́nh ảnh, tin tức để thế giới biết, th́ việc” đáp lời sông núi” bá láp nầy đi dần vào chỗ” trớt quớt”.

     Đánh vào mục tiêu giả, hao hơi tổn sức và có khi làm mất cảm t́nh với chính phủ sở tại, khi những cuộc biểu t́nh” vô nghĩa” nầy, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần, khiến nhân viên công lực, cảnh sát phải đến để canh giữ, hao tốn công quỷ. Nhưng nếu việc làm chính đáng, đánh thẳng vào mục tiêu sứ quán Việt Cộng, cũng nên làm, tuy nhiên biểu t́nh trước sứ quán Trung Cộng là không bao giờ gây tác động nào, trái lại c̣n phản tác dụng.

   Trong khi kẻ thù tôn thờ:” Hồ Chí Minh là yêu nước” đang đứng bên cạnh, chính là băng đảng Việt Tân, chúng hả hê và” hồ hởi phấn khởi” khi nh́n thấy màn bịp bợm thành công qua những cuộc biểu t́nh làm tṛ hề tại sứ quán, lănh sự Trung Cộng tại các nước Tây phương, được một số người tham dự, nhưng kẻ thù gần là băng đảng Việt Tân và sứ quán, lănh sự Việt Cộng th́ bỏ ngỏ trong cái tư thế:” Mặt Trận chống Việt Cộng, tay sai vẫn yên tỉnh”.

    Như vậy, để thể hiện ḷng yêu nước một cách có ư nghĩa, trước hết đồng bào trong nước hăy vùng lên biểu t́nh đồng loạt chống thái thú Việt Cộng với lá cờ vàng ba sọc đỏ, để xác định lập trường chính trị và ở hải ngoại, biểu t́nh trước các cơ sở của băng đảng Việt Tân, hay tẩy chay, lột mặt những đảng viên Việt Tân nằm trong các tổ chức cộng đồng, đoàn thể là” đáp lời sông núi” đúng nghĩa, kẻ nội thù cần phải tiêu diệt trước tiên để tiến đến” đoàn kết” chống kẻ thù bên ngoài là Trung Cộng.
Bài học Việt Minh ngày xưa đang được Việt Cộng và Việt Tân lập lại, cũng dùng chiêu bài” yêu nước, chống xâm lược”./.

 

Trương  Minh Ḥa
29.08.2011