VÀI MÁNH MUNG MỊ DÂN CỦA BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN.

Trương Minh Ḥa (tinparis.net)


      Sau khi Nhật đảo chánh Tây vào ngày 3 tháng 9 năm 1945, một chính quyền quốc gia ra đời, do thủ tướng Trần Trọng Kim lănh đạo. Lúc ấy khí thế độc lập, tự do nước nhà dâng cao, nên tại các thành phố lớn như Saigon, Hà Nội…dân chúng, công chức cùng nhau tập trung để ủng hộ chính phủ đầu tiên sau gần một thế kỷ bị thực dân Pháp đô hộ.
Lợi dụng t́nh h́nh ấy, có một số rất ít đảng viên Cộng Sản, trà trộn, đoạn giương lá cờ máu xa lạ, lúc đó quần chúng không để ư, nên lầm tưởng đây là một nhóm tổ chức đánh Tây, nên không có phản ứng ǵ; có vài nơi, một vài tên cán bộ Cộng Sản bắn vài phát súng chỉ thiên, đoạn sau đó, chúng lên giọng tuyên truyền trong dân chúng là: cuộc biểu t́nh để" ủng hộ" cho Hồ Chí Minh. Tuyên truyền xám, mạn đàm, thủ đoạn khủng bố, cộng thêm mưu ma chước quỷ, đă gây hoang mang trong quần chúng và đồng thời tạo thế đứng của một nhóm người, tự xưng là yêu nước.

    Sau những mánh mung gian manh ấy, dần dần, tên Hồ Chí Minh được nhiều người biết đến, thế là uy tín của hắn tăng dần theo thời gian. Nhờ vậy mà có nhiều người bị lầm, gia nhập đảng Cộng Sản Việt Nam, lầm tưởng là tổ chức:" giải thực bài phong" theo như chiêu bài của tên Hồ Chí Minh và đồng bọn tung hỏa mù, nhất là sau khi có cuộc tập hợp tại quảng trường Ba Đ́nh vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tên Hồ Chí Minh tung thêm hỏa mù qua lời tuyên bố lếu láo:" không có ǵ quí hơn độc lập, tự do".

     Từ đó, nhiều trí thức, người giàu có, địa chủ, ủng bộ, đóng góp vàng, nuôi quân và đảng Việt gian Cộng Sản lớn dần theo năm thắng bằng nhiều thủ đoạn lừa đảo, khủng bố, mị dân; nên sau cùng khống chế cả Mặt Trận Việt Minh, biến thành công cụ phục vụ cho quyền lợi ngoại bang, là khối Cộng Sản Quốc Tế, do Nga-Tàu lănh đạo, đưa đất nước trong hai cuộc chiến dài dẳng từ 1945 đến 1975, hàng triệu người đă bị chết v́ cuồng vọng của tập đoàn Việt gian Hồ Chí Minh. Riêng thành phần trí thức, địa chủ, tư sản...sau khi đảng thành công, chúng ra tay triệt hạ toàn thể trong cuộc cải cách ruộng đất” trí, phú, địa, hào, đào tận gốc”. Đây là bài học điển h́nh cho bất cứ thành phần không cộng sản ở hải ngoại, nhất là những kẻ trở thành chó v́ quyền lợi” ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, đảng CS không bao giờ tin dùng, ngay cả đồng chí thân thương c̣n chém giết nhau, huống chi những thứ theo đóm ăn tàng, trở cờ đón gió, như” chó chực xương”, đảng Việt Cộng xài như là thứ” giẻ rách đỡ đầu móng tay” và sau khi đă vắt hết chanh, chúng lạnh lùng vứt bỏ vỏ.

     Rập khuôn theo sách lược mà đảng Cộng Sản, tên Hồ Chí Minh đă thực hiện từ năm 1945, băng đảng Việt Tân ở hải ngoại, đă và đang áp dụng để phát uy thanh thế, mị dân. Lư do là băng đảng Việt Tân chỉ là" thiểu số của thiểu số" tại hầu hết các cộng đồng tỵ nạn. Nhưng đảng nầy có lợi điểm là giàu có, nhờ tiền thu với chiêu bài:" ủng hộ kháng chiến", và thời gian thịnh hành, chúng c̣n có cả thủ đoạn” mượn vốn của một số thương gia” lấy danh nghĩa” yểm trợ kháng chiến”, không rơ là những thương gia nào cho mượn tiền v́ sợ tổ chức khủng bố K-9 hỏi thăm sức khỏe, có đ̣i lại được số tiền cho Mặt Trận mượn không lời?....Do đó, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh chính là tổ chức lừa bịp tài chánh qui mô nhất trong các tổ chức kháng chiến dỏm ở hải ngoại. Với nhiều tiền chùa từ mồ hôi của hàng triệu người Việt nam có tấm ḷng yêu mến quê gương, nóng ḷng đóng góp tài chánh để cho tổ chức lớn mạnh, hầu giải phóng đất nước. Nhưng nào ngờ bị lừa, đóng góp tiền cho anh em Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lưu manh làm giàu nhanh chóng, nên mặt trận Hoàng Cơ Minh ngày trước và băng đảng Việt Tân ngày nay có đủ phương tiện hoạt động mua chuộc, huynh đảo và nhất là về mặt truyền thông với một số báo giấy, báo điện và hệ thống đài phét thanh Chân Trời Mới, Tiếng Nước Tôi, ảnh hưởng luôn cả một số đài truyền h́nh như SBTN.

   Băng đảng Việt Tân được" học tập chính trị" y như đảng Cộng Sản, tại các cơ sở, chi bộ đảng, rập khuôn từ tổ chức, điều hành….dù ít người nhưng có mục đích và mang ư đồ đánh phá, nên băng đảng Việt Tân t́m đủ mọi mánh khóe, khe hở để len lách vào các cộng đồng, xâm nhập vào nhiều tổ chức, chúng thường hay áp dụng chiến lược:" mượn đầu heo nấu cháo"; tức là lợi dụng tàng lộng các tổ chức khác, cá nhân" trí thức" các chính trị gia để phô trương thanh thế, v́ thực chất là Việt Tân không có bao nhiêu người, đó là thứ NHÁI hay Dế, dù nhỏ con nhưng la lớn hơn con ḅ và la thường trực, không bao giờ biết mỏi. Đảng Việt Tân thường hay" lấy của người làm của ḿnh", đó là thủ đoạn:" CHÔM CHĨA CHÍNH TRỊ" bằng nhiều mánh khóe bịp bợm, giống như đảng Cộng Sản về mặt tổ chức, điều hành và cùng nhau tôn thờ tên bán nước, phản dân Hồ Chí Minh là:” có công với đất nước”. Trong sách lược” lấy sức người làm sức minh” băng đảng Mafia trá h́nh Việt Tân và Việt Cộng áp dụng vào các đối tượng sau đây:

1-Thường lợi dụng những khoa bảng, chỉ giỏi về chuyên môn, nhưng khù khờ và rất ngây thơ về chính trị, đừng tưởng những người học cao, đổ bằng cấp nhiều là sáng suốt, có khi họ rất” u tối” và thờ ơ, lại mang bịnh” tự cao tự đại” nên vô t́nh lọt vào bẩy sập của những thằng dốt manh khóe Việt Cộng và băng đảng Việt Tân mà không hay biết, đến khi tỉnh giấc th́ đă quá trễ ( tay đă nhúng vào máu, nhúng chàm hay bị thanh toán). Không phải học cao, bằng cấp như tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỷ sư, giáo sư đại học…là luôn tài ba, nhận xét giỏi và biết tất cả. Trái lại, họ chỉ giỏi trong lănh vực chuyên môn, c̣n vấn đề đấu tranh chánh trị, th́ đôi khi ngây thơ, dể trở thành nạn nhân của các băng đảng bất lương. Thời gọi là:" đánh Tây giành độc lập", nhiều bác sĩ đầu quân dưới trướng của tên Hồ Chí Minh ( tŕnh độ lớp 5 trường làng) và hầu như toàn bộ những tên dốt lănh đạo, như bác sĩ Nguyễn Văn Thủ, một trí thức bị lầm to, một ḷng kính mến tên Hồ Chí Minh, nên cậm cuội làm hàm răng giả cho Hồ, sau đó Hồ sai ban An Ninh Trung Ương, dưới quyền của bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn, bắn chết bằng nhiều phát đạn, nát cả ḿnh. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, có vợ và pḥng mạch ở Pháp, nghe lời đường mật, trở về làm bộ trưởng Y Tế, sau đó bị Ban An Ninh thủ tiêu trên đường ṃn Hồ Chí Minh, khi đảng nghiên cứu bịnh lao phổi tại các đơn vị chánh qui bắc việt xâm nhập ( bị thủ tiêu mất xác, nghe đâu vùi dập ở một hố bom nào đó)…

   Ngày nay, băng đảng Việt Tân cũng dùng" b́nh phong khoa bảng" là hội Chuyên Gia, ban đầu qui tụ một số:" chuyên gia, khoa bảng b́nh vôi" và nhờ đám nầy, nên khoa bảng b́nh vôi thu hút khoa bảng" mầm non", thế là ngày nay, hàng ngũ Việt Tân có một số khoa bảng thuộc các thế hệ sau nầy, tiếp tục bị dùng làm công cụ để che dấu những hoạt động mờ ám của nhóm" lănh đạo trung ương đảng Việt Tân" do Hoàng Cơ Định, Lư Thái Hùng ( tức Bùi Minh Đoàn, một du học sinh), Đổ Hoàng Điềm ( cháu của Hoàng Cơ Định)…cho nên, đám khoa bảng mầm non, học cao mà ngây thơ, thiếu kinh nghiệm, lại tự cao tự đại, đă bị mờ mắt bởi các chiêu bài:

-Dùng bất bạo động để tháo gở độc tài, đấu tranh ôn ḥa, bị lầm như lối tranh cử tại các nước dân chủ, nhưng tại Việt Nam mà đấu tranh kiểu đó là coi như găy ngứa cho Việt Cộng, không bao giờ có tự do dân chủ.

- Bị kích thích ḷng yêu nước, trở vế góp bàn tay xây dựng dân chủ bằng cách chia ghế với các" đại biểu" đảng cử dân bầu tại quốc hội bù nh́n.

-Cùng nhau góp tay xây dựng dân chủ theo các nhà phản tỉnh dỏm, đấu trang cuội, lănh đạo bởi các khối dỏm 8406, 1906…

- Cùng với đảng Cộng Sản đoàn kết để chống Trung Cộng, đ̣i đất, quần đảo, vùng biển…khi dân chúng, hay nhiều người Việt có thói quen là kính trọng những người có bằng cấp cao, nên lời nói của họ đáng tin…bị lầm to, khoa bảng bộ không biết nói láo hay sao?. Thời Việt Minh, một số khoa bảng đă nói láo theo chính sách của đảng Cộng Sản, tôn vinh tên Việt gian Hồ Chí Minh như thần thánh, nhà ái quốc, nên dân thường thấy vậy mà tham gia vào Mặt Trận Việt Minh, bị lôi dụng cả xương máu để giúp đảng cướp Cộng Sản lớn mạnh, bán nước nhanh.

2-Mượn đầu heo heo nấu cháo: v́ Việt Tân là nhóm rất nhỏ, không có thực lực, nên chúng phải trà trộn, xâm nhập vào các tổ chức, nhất là cộng đồng, nên đây là sách lược:" VIỆT TÂN HÓA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO" hải ngoại.

Dùng lối tranh cử hợp pháp, dân chủ, thêm vào mánh mung ( có thể tạo gian lận bầu bán), để chiếm các chức vụ quan trọng trong các ban chấp hành, đoạn lợi dụng chức vụ để tập hợp dân chúng, dưới danh nghĩa cộng đồng người Việt Tự Do. Tại nhiều nơi, khi người của Việt Tân khuynh đảo, một số cộng đồng đă tập họp lại để nghe: những buổi nói phét của các cán bộ trung ương Việt Tân như Lư Thái Hùng, Đổ Hoàng Điềm, ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện, bác sĩ Trần Xuân Ninh….và thu hành sách lược” thỉnh nguyện thư” nhàm chán, ruồi bu với nhiều trường hợp không đáng phải làm, nhưng đây là cách làm hủy hoại ḷng tin người Việt hải ngoại, khi thấy kư tên măi, kư hàng chục năm, nhưng không mang lại kết quả.
   
Ngoài ra, lợi dụng lúc đang có những biến động, các hội đoàn thường ra tuyên cáo để xác định lập trường và hành động, th́ băng đảng Việt Tân cũng lợi dụng t́nh h́nh nầy mà ghi tên đúng vào danh sách các hội đoàn, nên từ lâu nay, cái tên Việt Tân đă trở thành quen thuộc, chính các hội đoàn đă giúp Việt Tân được:" danh chánh ngôn thuận".
   
Trong các cuộc biểu t́nh, Việt Tân dùng những tấm biểu ngữ có màu xanh dương đậm và chữ trắng ( là màu u buồn, nhưng là" ḥa hợp ḥa giải theo định hướng xă hội chủ nghĩa), chúng có đồng phục, thường là áo thung, biểu ngữ về" khối 8406", lúc trước c̣n có áo thung" diễn hành cho tự do" tại các cuộc biểu t́nh, nhất là ngày quốc hận 30 tháng 4…với một thiểu số băng đảng Việt Tân tham dự, chúng chụp h́nh đăng trên các trang điện báo do Việt Tân chủ trương. Đài phát thanh, truyền h́nh…th́ dành những cuộc phỏng vấn cho các đảng viên Việt Tân, chúng lại dùng cả Youtube nữa, thế là đồng hương khắp nơi, khi nghe, thấy, tưởng đâu hầu hết các cuộc biểu t́nh đều do đảng Việt Tân chủ trương, phát động.

3-Ngoại vận: Nhằm đánh bóng uy tín và nhất là tâm lư của đa số người Việt là rất kính nể các dân cử tại quốc hội, dân biểu, thượng nghị sĩ….nên các băng đảng Việt Tân, nhờ một số khoa bảng biết ngoại ngữ, đoạn đến văn pḥng hay quốc hội để tiếp xúc với vài dân biểu, nghị sĩ…chúng chụp h́nh hay quay video, đưa lên các hệ thống truyền thông của chúng. Nên những người không biết, tưởng đâu băng đảng Việt Tân mạnh lắm, vận động được sự ủng hộ sâu rộng của chánh giới, lầm to đấy.

    
Thực ra, hầu hết các dân cử từ dân biểu đến thượng nghị sĩ tiểu bang, liên bang, hay nghị viên các hội đồng thành phố ở các nước dân chủ, đều có thói quen:" dân duy quí" để được lá phiếu cho kỳ sau. Cho nên họ rất niềm nở, nhất là những người gặp các dân cử, xưng là: cộng đồng người Việt, tổ chức đấu tranh cho nhân quyền….th́ họ sẵn sàng tiếp xúc, dành chút thời giờ để nói chuyện, đoạn được mời chụp h́nh chung lưu niệm….chớ nào phải ủng hộ cho băng đảng Việt Tân, các dân cử chỉ" ủng hộ cho lá phiếu của họ trong kỳ bầu cử tới mà thôi". Bất cứ thường dân nào cũng có quyền tới các văn pḥng các dân biểu địa phương để nhờ giúp đỡ, hay đưa ư kiến, chứ không phải chỉ có băng đảng Việt Tân mới làm được. Nhưng sau khi tiếp xúc, băng đảng Việt Tân đưa h́nh lên báo giấy, báo điện…thế là hỏa mù tung ra, làm nhiều người bị lầm. Từ hàng chục năm qua, cái kiểu ngoại vận nầy thường xảy ra, nhiều h́nh ảnh được đưa lên, nhưng không có kết quả ǵ, chỉ là mánh mung vụn vặt, tṛ tiểu xảo tồi của một nhóm người chuyên môn lừa bịp kháng chiến, dối gạt đấu tranh, là thứ lưu manh đội lớp đấu tranh tại hải ngoại.

    Đó chỉ là một số tṛ bịp bợm, mánh khóe của Việt Cộng ngày xưa và băng đảng Việt Tân ngày nay, v́ cả hai đều là một, dù sông Cửu Long có thể cạn ḍng do bị Trung Cộng và các nước thượng nguồn đắp đập, Ải Nam Quan bị lột vào tay Trung Cộng, song cả hai đều không hề thay đổi thủ đoạn:

" Việt Cộng là ông Việt Tân
Việt Tân là tay chân Việt Cộng
 Việt Tân là thân nhân Việt Cộng"../.

 

Trương Minh Ḥa