BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN:

ĐIỀM CHỈ, C̉ MỒI CỦA VIỆT CỘNG HẠI DÂN TRONG NƯỚC.


Trương Minh Ḥa

 

 
    Đảng súc vật Việt Cộng luôn dùng chính sách trấn áp, khủng bố dân chúng bằng cách chụp mũ với hai tội danh, được chúng coi như là lư do để kết án, giam cầm trái phép, phi lư bất cứ ai không tuân hành hệ thống luật rừng, đ̣i cơm áo, dân chủ, tự do được sinh hoạt tín ngưỡng theo từng tôn giáo, phản đối cán ngố cướp giựt công khai và nhiều vấn đề khác có quan hệ tới đảng và nhà nước độc tài, khiến dân bất măn nên phản ứng:

-Âm mưu chống phá đảng và nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: đây là thứ tội danh mơ hồ, v́ âm mưu đâu thể kết tội, khi chưa thấy rơ ràng thiệt hại vật chất cho đối tượng là Việt Cộng, đây là thứ tội mà chưa thấy ra sao, nhưng vẫn chụp mũ, kết án, giam cầm tùy tiện. Những bất măn cùng cực qua việc đảng cướp Việt Cộng chiếm đất, nhà, tịch thu của cải, đánh đập, hành hung, bắt bớ vô cớ, cường hào ác bá hay lớn hơn là phản đối về việc đảng cho quan thầy Trung Cộng khai thác quặng Bô Xít, xây phố Tàu trong đất Việt, đàn áp tôn giáo là những việc làm trái với luật pháp, đạo lư, công pháp quốc tế, đi ngược lại Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, nhưng lại được đảng cướp súc vật Việt Cộng chụp mũ là chống phá chế độ, âm mưu lật đổ đảng và nhà nước, kèm theo tiêu đề mang tính cách quần chúng, v́ đảng súc vật Việt Cộng luôn dùng chiêu bài nhân dân để đàn áp nhân dân, đó là thứ tội danh gắng liền:" chống lại nhân dân" th́ quả là thứ luật rừng, do đảng cướp" tự biên tự diễn" để bảo vệ thành viên" lâu la" của lũ cướp có bài bản và lư thuyết Marx Lenin biện minh. Trên thế giới từ xưa đến nay, chưa hề nghe" đảng cướp" nào có lư tưởng hay có" tư tưởng, tư duy trong việc hành nghề bất lương" và tướng cướp cầm đầu cũng có" tư tưởng" th́ quả là việc làm không có" cơ sở" lư luận" duy vật" đấy…nhưng đảng cướp Việt Cộng tự khoát chiếc áo gấm" lư tưởng Cộng Sản", tên cầm đầu, thành lập đảng cướp, có cái gọi là" tư tưởng Hồ Chí Minh" và đảng cướp có cả" đạo đức cách mạng" nữa.

-Cấu kết với với các thế lực phản động, thù nghịch nước ngoài: đảng và nhà nước súc vật Việt Cộng, dù tự nhận là" duy vật" mà chúng gọi là" cụ thể", nhưng luật lệ, văn bản, lời nói, th́ rất là mơ hồ, không nói rơ:" các thế lực phản động, thù nghịch nước ngoài là ai?". Đó là cái" ư đồ" lập lờ đánh lận con đen, v́ các thế lực phản động nước ngoài bao gồm: Hoa Kỳ, Âu Châu, các nước dân chủ chi viện hàng năm khác, mà đảng cướp Việt Cộng đang cần để kiếm tiền qua viện trợ, đầu tư, từ thiện, gởi tiền ăn cướp vào các ngân hàng, gởi con cháu du học, di dân, mua bất động sản để chuẩn bị" tháo chạy" khi Việt Nam có thay đổi chế độ. Tuy nhiên:" bọn phản động nước ngoài" mang tính cách" khôn nhà dại chợ" nầy, lại được hài rơ tên họ là băng đảng Việt Tân, một tổ chức được đảng và nhà nước súc vật Việt Cộng thường nhắc nhở đến như là" thế lực cực kỳ phản động" ở nước ngoài, có hoạt động bao trùm trong nước, nên trong hệ thống tuyên truyền của đảng, th́ ở nước ngoài, chỉ có đảng Việt Tân là" đảng cực kỳ phản động". Trong khi đó tại hải ngoại, không thiếu những tổ chức quốc gia, đảng phái chống Cộng, nhưng đảng Việt Cộng lại chọn cái tên" đảng Việt Tân" để đặt lên hàng đầu, cũng có " ư đồ thâm độc"; đảng cướp Việt Cộng làm cái ǵ cũng có" mục đích yếu cầu", nhằm phù hợp với quyền lợi của đảng, nhất là thiểu số cầm quyền tại Việt Nam.

    Tuy nhiên, trên thực tế, th́ đảng cướp súc vật Việt Cộng và băng đảng Việt Tân đều là một, dù hầu bao người Việt nước ngoài có thể bị vét cạn bằng chiêu bài" khúc ruột ngh́n dậm nối liền", nước Việt trở thành huyện của Tàu, song chân lư ấy không bao giờ thay đổi. Đảng súc vật Việt Cộng và Việt Tân có hai điểm tương đồng một cách" cơ bản", nên gắng bó với nhau như đồng chí thân thương, qua chủ trương như h́nh với bóng:


1-Việt Tân, dù hô hào chống Cộng bằng" mồm", ngụy trang bằng" đấu tranh cho dân chủ đa nguyên", vẫn ngụy trang bằng" vỏ bọc quốc gia", nhưng xem:" đảng súc vật Việt Cộng là thành phần dân tộc". Điều nầy giống như chuyện: chống giặc Tàu, nhưng coi quân triều đ́nh Trung Hoa là" thành phần dân tộc" là tự đầu hàng, đồng hóa một cách" không người lái", nhập chung giặc với ta, tuy hai mà một. Trong bất cứ xă hội nào, chính quyền, cảnh sát, ṭa án đều không thể cho là:" các băng đảng tội phạm h́nh sự, Mafia nằm trong thành phần lương thiện cả". Đây là thói quen của băng đảng Việt Tân, thường tạo ra" mâu thuẫn nội tại" lập lờ đánh lận con đen như ta chơi bài ba lá, để lừa bịp quần chúng qua cách chơi chữ vụn về, nếu không suy luận, khi mới nghe qua tưởng đâu là cao siêu, trí thức, do những" đỉnh cao trí tuệ sáng tạo" mà trong đó có một số khoa bảng có bằng cấp cao trước và sau 1975 ở hải ngoại; do đó chỉ sơ qua cái tên đảng là Việt Nam CANH TÂN-CÁCH MẠNG, lộn xộn như đống rác, chẳng khác như" cứt lộn lên đầu" được nh́n thấy ngay cái tên đảng, mà bọn khoa bảng Việt Tân vẫn" ù ù khạc khạc", đầu óc nửa nạc nửa mở, quái gỡ, nên không biết mắc cỡ mà nhắm mắt chấp nhận như cán ngố trong nước, c̣n tự hào đọc tên đảng trước nhiều người trong các buổi lễ, tập hợp dân chúng với các sinh hoạt cộng đồng. Ở miền nam trước năm 1975, quân đội VNCH không thể nói là: vừa đánh Việt Cộng, nhưng lại cho: Việt Cộng là thành phần của quân dân Việt Nam Cộng Ḥa; dưới thời tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, Việt Cộng là thứ Cộng phỉ, khủng bố, được đặt ra ngoài ṿng pháp luật, chứ đừng nói được sống chung với dân chúng, thời đó có câu" nhà tôi không chứa Việt Cộng, tôi cương quyết tố cáo Việt Cộng nằm vùng". Do đó, cái lối lư luận khó thể chấp nhận của băng đảng Việt Tân, đă ḷi ra đây là" tổ chức ngoại vi, tay sai của đảng súc vật Việt Cộng". Giặc là giặc, ta là ta, không thể bảo:" giặc là thành phần nằm trong dân tộc của ta", cũng như" giặc Tàu là xâm lược" chớ không thể cho là:" giặc Tàu thuộc thành phần dân tộc Việt Nam". Đảng súc vật Việt Cộng là thế lực tay sai đắc lực cho ngoại bang, từ Nga trước đây và nay là Trung Cộng, do đó Việt Cộng chính là:" bọn xâm lăng nội địa", tập đoàn thái thú cho Trung Cộng, chớ nào phải là thành phần dân tộc Việt Nam.

2-Việt Cộng tôn sùng súc vật Hồ Chí Minh là" yêu nước, cha già, lănh tụ vĩ đại..", và băng đảng Việt Tân cũng giống như vậy, nhưng dùng chữ khác:" Hồ Chí Minh có công với đất nước". Một tổ chức mệnh danh là chống kẻ thù, mà lại tôn sùng" chúa giặc" có công với đất nước ḿnh, th́ hóa ra đây là tổ chức chống giặc cuội, là cùng một phe với giặc. Trước năm 1975 tại miền nam, quân dân miền Nam chống bọn giặc Cộng, nhưng không có quân đội, đảng phái nào, kể cả chính phủ, vừa đánh giặc khủng bố Việt Cộng, mà lại tôn vinh" chủ tịch, xếp giặc là Hồ Chí Minh, có công với đất nước cả". Do đó bất cứ những ai trong quân đội, công chức VNCH, kể cả những người sống ở miền nam, mà tôn vinh kiểu đó, chắc phải được các cơ quan an ninh t́m đến để điều tra đường dây" nằm vùng, nội tuyến cho Việt Cộng". Ngày nay, sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, không có nước nào, vừa chống khủng bố mà lại cho là" trùm khủng bố Osama Bin Laden là người có công với nhân loại cả". Cái thứ lư luận ngược ngạo nầy của băng đảng Việt Tân, lại được một số ít cựu sĩ quan các cấp trong quân lực VNCH, công chức, khoa bảng ( gồm tiến sĩ, bác sĩ, dược, nha, luật sư..) chấp nhận và chịu đi theo làm công cụ cho đảng Việt Tân, th́ quả là một lũ vừa mù, ngu, đần độn không thể tưởng.
  
 Để củng cố chế độ độc tài tại Việt Nam và thôn tín cả cộng đồng người Việt hải ngoại, đánh lừa các nước dân chủ, nhất là Hoa Kỳ và Âu Châu…đảng cướp súc vật Việt Cộng dùng một thứ giặc" tam cùng: cùng ở hải ngoại, cùng sinh hoạt trong cộng đồng, cùng bỏ nước ra đi" để làm nội ứng. Đó là sự có mặt của băng đảng Việt Tân, thứ" giặc nằm trong đất người tỵ nạn", là tổ chức" đồng sàng dị mộng", đụt khoét, đánh phá, tái diễn lại h́nh thức tay sai Việt Cộng như Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam trước năm 1975, do đám Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, gây ra.
 
   Đó là lư do mà đảng cướp Việt Cộng muốn ḷn tổ chức tay sai vào đất tỵ nạn, mà băng đảng Việt Tân chính là công cụ đắc lực của Việt Cộng. Hay nói đúng hơn, đảng súc vật Việt Cộng dàn dựng sân chơi, trong đó chúng đă chọn đội cầu của chúng, kể cả trọng tài…để bán độ và đương nhiên là Việt Cộng nắm chắc phần thắng, hưởng tất cả lợi nhuận. Muốn làm được việc nầy, đảng cướp Việt Cộng giả vờ" nâng cấp" băng đảng Việt Tân là" kẻ thù số một" là đảng cực kỳ phản động, để mọi người lầm, kể cả các nước Tây Phương, sau khi nghe các cơ quan truyền thông của Việt Cộng la rùm lên. Do đó, trong thời gian qua, có một số người lầm tưởng băng đảng Việt Tân là tổ chức chống Cộng số một, từ trong nước ra hải ngoại. Nhưng thực tế, băng đảng Việt Tân chỉ là thiểu số ở hải ngoại, thành viên chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng bon chen theo lối" thùng rỗng kêu to" để gây tiếng vang, và trong nước. Băng đảng Việt Tân không có người, thế lực, uy tín, nên muốn gây tiếng vang, thỉnh thoảng làm những vụ như: cử người về rải truyền đơn, căng biểu ngữ, hô hào vài tiếng đoạn bị bắt và bị Việt Cộng trục xuất
nhưng các hoạt động:" c̣ mồi" nầy đă làm hại nhiều người dân trong nước, khi họ tưởng lầm, đi theo những" đảng viên Việt Tân" từ nước ngoài về, và họ bị bắt, giải đi mất, không ai biết đến, trong khi các đảng viên Việt Tân c̣ mồi, sau khi bị trục xuất về hải ngoại, được đảng tôn vinh là" nhà đấu tranh, nhà dân chủ",quả là tṛ hề chống Cộng, không thể che dấu được lâu:

" Việt Tân, trục xuất, tṛ hề.
Những người ủng hộ, giải về nhà lao".

  
 Những hoạt động của băng đảng Việt Tân trong công tác:" ích đảng, lợi bác" được thực hiện một cách vụn về, nhưng làm phương hại đến những người dân yêu nước ở Việt Nam. Ngoại trừ một số lá bài tẩy để" thu tiền" qua một số được coi là" vừa hành đạo vừa đấu tranh" theo chủ trương" đảng bền, nhà nước vững" trong: biểu t́nh tại gia, thay đổi chế độ sợ làm xáo trộn xă hội, xóa bỏ tội ác của Cộng Cộng để xây dựng dân chủ và đất nước. Để giúp cho đảng cướp Việt Cộng có cớ mà đàn áp, khủng bố những người dân, tôn giáo bị bức hại, nên đảng Việt Tân thường "nhận bừa" những người bị bắt hay là lên tiếng ủng hộ những người bị bắt thế là Việt Cộng được cái cớ, mạnh mẻ qui chụp" có quan hệ đến đảng Việt Tân, một tổ chức cực kỳ phản động nước ngoài" và từ đó, Việt Cộng thẳng tay đàn áp, tù đày, kết án.
   
Băng đảng Việt Tân đúng là " điềm chỉ, c̣ mồi" cho Việt Cộng trong đàn áp, khủng bố dân chúng, các tôn giáo nên băng đảng Việt Tân thường công bố ồn ào để quyên góp tiền nhằm: ủng hộ dân oan, các nhà dân chủ để từ đó, Việt Cộng có cớ mà đàn áp. Đúng ra, nếu thực sự muốn yểm trợ tài chánh, cần phải" pḥng gian bảo mật", quyên góp âm thầm và cũng bí mật chuyển về những người có tâm huyết, để giúp phương tiện hoạt động, là thượng sách: vừa bảo vệ sự an nguy cho người nhận và duy tŕ công tác bí mật lâu dài. Tuy nhiên, băng đảng Việt Tân vốn có" ư đồ" và làm theo" mục đích yêu cầu" của đảng súc vật Việt Cộng, nên Việt Tân thường ŕnh rang tổ chức quyên tiền ủng hộ những " nhà dân chủ" hay lên tiếng trên truyền thông Việt ngữ để binh vực, là cách để cho Việt Cộng thẳng tay đàn áp, kết án" do thế lực phản động nước ngoài giựt dây". Nếu muốn ủng hộ những nhà dân chủ thực sự trong nước, th́ nên vận động âm thầm và nhờ bàn tay của các chánh khách Âu Mỹ can thiệp, mới là biện pháp tốt. V́ Việt Cộng kỵ không dám chụp mũ chính phủ, dân biểu, nghị sĩ Mỹ, Âu Châu là:" bọn phản động nước ngoài". Đó là những yếu huyệt mà Việt Cộng thường né tránh để" chịu đấm thu Đô".
  
Từ lâu nay, băng đảng Việt Tân đă làm công tác c̣ mồi, điềm chỉ cho Việt Cộng để bắt bớ, khủng bố dân, tôn giáo trong nước, chính băng đảng nầy đă giúp cho Việt Cộng có cớ để chụp mũ nhiều người một cách có bài bản. Nay, thủ đoạn và vai tṛ c̣ mồi của Việt Tân đă hại quá nhiều người, hăy cảnh giác khi nh́n thấy Việt Tân nh́n nhận bừa những người bị bắt là" thành viên Việt Tân" hay lên tiếng ủng hộ những người bị giam cầm, quyên góp tiền ồn ào để giúp các nhà dân chủ, các tổ chức đấu tranh…và đương nhiên là Việt Tân nêu tên của đối tượng cần" yểm trợ" để Việt Cộng dựa vào đó là chụp mũ" do các thế lực phản động nước ngoài giựt dây". Tiền chưa đến mà người" được ủng hộ" đă vào tù, hay chưa thấy ai giúp ḿnh, mà chỉ nghe Việt Tân lên tiếng, là cũng đủ để nằm nhà lao dài dài.
   
Tuy nhiên, có những cơ quan truyền thông, có dính dáng với băng đảng Việt Tân, lại hoạt động công khai trong nước, họ trương bản đàng hoàng: đài truyền h́nh, đại diện báo chí mà không bị qui chụp là:" thế lực phản động nước ngoài"; đó là điều mà người Việt hải ngoại cảnh giác để nhận ra chân tướng của băng đảng" núp bóng quốc gia, thờ ma cộng sản".
    
Gần đây, vụ 7 người, thuộc hệ phái Tin Lành Menonite ở Bến Tre bị bắt v́ lư do hành đạo, được 5 dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ lên tiếng can thiệp. Nhưng đảng súc vật Việt Cộng nào dám cho là:" cấu kết với các thế lực đế quốc phản động nước ngoài", nếu trước 1975, tại miền nam, cướp Việt Cộng xuyên tạc:" đạo Tin Lành là đạo của đế quốc Mỹ". Vụ nầy cũng có băng đảng Việt Tân c̣ mồi, giúp đảng súc vật Việt Cộng lấy cớ để chụp mũ, đày. Trên đài phát thanh SBS, từ ngày 22 đến 27 tháng 5 năm 2011, qua hai lần phát thanh, đài cho biết và đưa tin là những người bị bắt ở Bến Tre là đảng Việt Tân .

 Điều nầy hư thực ra sao, không ai biết, ngay cả 7 nạn nhân đang ở tù, cũng không thể lên tiếng xác nhận là thành viên Việt Tân hay không, thật là tai hại vô cùng. Nhưng nhờ những xác nhận, có thể là nhân bừa của Việt Tân, mà Việt Cộng tha hồ mà chụp mũ, kết án" do bọn phản động nước ngoài giựt dây, cấu kết để lật đổ đảng và nhà nước" hợp với đạo luật rừng 88. Đài phát thanh SBS, ăn lương từ người Úc thọ thuế, trong đó có người Úc gốc Việt, nhưng thời gian dài, đài nầy thường cho phép những thành viên Việt Tân như Trần Xuân Ninh, Đổ Hoàng Điềm hay có quan hệ đến Việt Tân như Nguyễn Chánh Kết và đài thường phổ biến những tin tức có quan hệ đến hoạt động của Việt Tân, như loan tin những nhà" đấu tranh, dân chủ" của đảng, về công tác, bị bắt và trục xuất" an toàn" đồng thời đài cũng đưa tin những người dân trong nước bị bắt, có quan hệ, hay " thành viên đảng Việt Tân" như vậy đài SBS có phải là cơ quan truyền thông:" ăn lương chính phủ Úc, phục vụ riêng cho đảng Việt Tân?". Đây là nghi vấn mà nhiều người thắc mắc, nhưng tin tức thông bao những người bị bắt là Việt Tân có tác dụng: làm cho nhiều người lầm tưởng là băng đảng Việt Tân hoạt động mạnh lắm ở trong nước, nhưng đồng thời giúp cho Việt Cộng có có để bắt bớ, tù đày những người dân trong nước đứng lên đ̣i quyền sống, cơm áo, tự do tôn giáo…/.

              

Trương  Minh Ḥa
30.05.2011