MƯU MA VIỆT CỘNG, CHƯỚC QUỶ VIỆT TÂN.

---- Trương Minh Ḥa ----


    Thời kỳ thực dân Pháp cai trị tại Việt Nam, ngoài những cuộc kháng chiến của các phong trào Văn Thân, Cần Vương, Hoàng Hoa Thám…c̣n có phong trào Duy Tân của nhà ái quốc Phan Chu Trinh và phong trào Đông của Phan Bội Châu.

    Đặc biệt, phong trào Đông Du, các sĩ phu yêu nước đă âm thầm vận động phương tiện, tài chánh và với quyết tâm từ ḷng yêu nước chân thành, nên phong trào Đông Du đă đưa nhiều thanh niên sang Nhật để học hỏi, hầu mang kiến thức, khả năng về để giành lại chủ quyền cho dân tộc từ tay thực dân Pháp.

    Điều bất hạnh là vào thời đó, có đảng Cộng Sản Việt Nam, do tên Hồ Chí Minh là đầu đảng, lúc suy yếu và trong thời kỳ phôi thai, đă lợi dụng ḷng yêu nước của toàn dân để thu phục, tuyển mộ nhân lực. Vốn mang bản chất, bản năng gian ác, lừa đảo, nên súc vật  Hồ Chí Minh và cái đảng cướp" súc vật" trá h́nh kháng chiến chống Pháp đă tuyển mộ nhiều thành phần bất bảo làm tay sai: đầu trộm đuôi cướp ( gọi là Bối thành thị), nông dân dốt mà ham danh chức, ḷng độc ác, ganh tỵ, gian manh ( người ta gọi là điếm nông thôn), nên đảng cướp nầy mới thi hành chính sách khủng bố dân lành, các đảng phải quốc gia bằng những thủ đoạn như thủ tiêu, bắt cóc, ám sát…gây kinh sợ trong dân chúng. Nạn nhân sau khi bị giết thảm, chết oan, c̣n bị đảng cướp Cộng Sản Việt Nam qui chụp là" Việt gian", thế nên biết bao người bị giết mà c̣n bị mang tiếng xấu, thật là thủ đoạn gian manh, quỷ quái, chỉ có Việt Cộng và tên súc vật Hồ Chí Minh mới thực hiện.

    Thời đó, đảng cướp" súc vật" Cộng Sản Việt Nam cũng gởi người sang học ở Nga, Tàu…ngay chính súc vật Hồ Chí Minh cũng đă" Nga Du" năm 1924, bọn súc vật Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Văn Giàu…cũng từng được Nga huấn luyện về những cách:" vừa cướp của giết người và vừa tự nhận là làm cách mạng"; tức là cái trường gọi là Công-Nông ở Nga, chỉ là ḷ đào tạo, huấn luyện phương pháp khủng bố, cướp của, giết người, gây chiến tranh, mị dân, lừa đảo.

     Một điều đau ḷng là thời đó, các đảng phái quốc gia, tổ chức kháng chiến chống Pháp, thiếu đề cao cảnh giác, chưa biết nhiều về Cộng Sản, nên bị chúng làm hại và đánh lừa qua chiêu bài đánh Pháp, kháng chiến giành độc lập. Những thanh niên trong phong trào Đông Du, sau khi tốt nghiệp, âm thầm về nước hoạt động, th́ đa số bị Tây bắt; trong khi đó, các cán bộ Cộng Sản, sau khi" Nga Du" trở về, trót lọt qua các cửa biên giới, nên càng ngày có nhiều tên Cộng Sản hoạt động tại Việt Nam và các đảng phái quốc gia, người yêu nước thường bị sa cơ khi mới tới vùng biên giới Việt-Hoa. Ngay cả người chủ xướng phong trào Đông Du là nhà ái quốc Phan Bội Châu, cũng là nạn nhân của đảng Cộng Sản: số là tên súc vật Hồ Chí Minh đă ra lịnh cho đàn em là Lâm Đức Thụ, bí danh là Nguyễn Công Viễn, báo cáo với mật thám Pháp, bắt nhà ái quốc Phan Bội Châu để vừa triệt hạ một lănh tụ được toàn dân kính mến, hầu dọn đường cho tên Hồ Chí Minh trở thành" cha già dân tộc" và vừa có 100 ngàn đồng tiền thưởng ( thời đó, 100 ngàn rất lớn). Sau vụ nầy, bị dân chúng khám phá, nên Hồ Chí Minh sai người ám sát Lâm Đức Thụ để bịt đầu mối, chạy tội. Đó là lối làm việc của đảng Cộng Sản, chúng sẵn sàng giết hại, thủ tiêu, triệt hạ cả người trung tín của họ để bảo vệ quyền lợi của đảng, cho nên những ai không phải là đảng viên Cộng Sản, hăy lấy những bài học nầy mà tránh xa đảng cướp VC, nếu không muốn trở thành nạn nhân của chúng.

    Nạn nhân nổi tiếng khác là nhà ái quốc Lương Ngọc Huyến, con của Lương Văn Can. cũng là nhà ái quốc. Cậu thanh niên đầy nhiệt huyết là Lương Ngọc Huyến sang Nhật Bổn, được thụ huấn tại trường Chấn Vơ Học Hiệu, cùng khóa với Hồ Hán Dân ( sau nầy trở thành tổng đốc Lưỡng Quảng, thời thống chế Tưởng Giới Thạch). Cũng như nhiều nhà ái quốc khác, Lương Ngọc Huyến cũng bị đảng Cộng Sản Việt Nam mật báo với Pháp, bắt khi mới vừa qua biên giới Việt-Trung, bị giam cầm ở Thái Nguyên, sau nầy móc nối với Trịnh Văn Cấn, tức là Đội Cấn, tạo thành cuộc binh biến ở Thái Nguyên, sau cùng đă đền nợ nước.

    Ngày nay, băng đảng Việt Tân, có cùng nguồn gốc:" thần tượng Hồ Chí Minh" với đảng cướp Việt Cộng, cùng thờ một chúa:" Hồ Chí Minh là người có công với đất nước", nên đảng Việt Tân thừa nhận đồng chí với nhau bằng chủ trương:" đảng Cộng Sản Việt Nam là thành phần dân tộc". Một điều lưu ư là: hầu hết các cơ quan truyền thông của băng đảng Việt Tân, tay chân Việt Cộng ở hải ngoại, ít khi nào dám viết báo, đọc trên các đài phét thanh, truyền h́nh về tên tộc là VIỆT CỘNG, chúng lịch sự tránh né, gọi là:" ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM" hay là ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM hoặc NHÀ NƯỚC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…. Những tổ chức khủng bố núp bóng Hồi Giáo như Al Qaeda, ai gọi chúng là:" Tổ Chức Hồi Giáo Cực Đoan" là họ mừng thầm, nhưng họ không ưa khi gọi là:" bọn khủng bố Al Qaeda". Cho nên gọi Việt Cộng là các cơ quan truyền thông Việt Tân kỵ, cũng có lư do.

     Mưu ma Việt Cộng ngày xưa, nay được áp dụng với" chước quỷ Việt Tân", được" recycle", tức là Việt Cộng và Việt Tân là một, dù ngày xưa cũng như ngày nay, mưu mẹo lọc lừa, gian ác không bao giờ thay đổi.

     Do đó trong thời gian gần đây, trên các cơ sở thông tin của băng đảng Việt Tân như hệ thống đài PHÉT thanh:" Tiếng Nước MẮM TÔM" hay" Chân Trời VẸM", một số báo giấy, báo điện và cả những đảng viên, cảm t́nh viên của Việt Tân, phổ biến cái gọi là:" những hoạt động của đảng Việt Tân trong nước" để chứng minh là họ là tổ chức mạnh nhất, có cả" dây dưa rể má" ăn sâu tại Việt Nam…nhưng vải thưa nào che mắt thánh, nếu băng đảng Việt Tân có nhiều người" nằm vùng, mai phục" trong nước, th́ họ chỉ ở ngoài, âm thầm vận động, gởi tiền, giúp phương tiện, không phải" vừa quyên tiền và vừa công bố gởi về ủng hộ cho các nhà dân chủ trong nước", chống Cộng mà cứ tuyên bố trước, là những bí mật, kế hoạch bị bách hóa, th́ Việt Cộng nào ngán, chúng ngăn chận và bóp chết trong trứng nước.

Đó là lối chống Cộng, đấu tranh dân chủ cuội của băng đảng Việt Tân, từng thực hiện từ lâu mà có nhiều người chưa nh́n thấy, lầm tưởng Việt Tân là tổ chức yêu nước… Nếu băng đảng Việt Tân có thực lực trong nước, họ chỉ cần ở ngoài vận động chính trị, hổ trợ tài chánh, phương tiện một cách âm thầm trong tinh thần:" pḥng gian bảo mật", để cho người trong nước hoạt động càng kín càng tốt, là tiện lợi vô cùng, chớ đâu cần phải gởi người về và" bị bắt", đoạn la làng và trục xuất, nhờ chính phủ các nước, các dân cử, tổ chức bảo vệ nhân quyền…la làng dùm, gây ồn ào và sau đó bị trả về nước sở tại. Khi những đảng viên Việt Tân đang bị bắt, chúng hay rần rộ tổ chức" đêm thắp nến" đoạn vận động chữ kư ́ xèo, cán bộ Việt Tân th́ đứng lên" đọc tham luận" để vận động quần chúng, nhằm chứng minh cho thấy: Việt Tân có hoạt động trong nước đấy đồng bào ơi! Đó là màng quảng bá theo kiểu:" Sơn Đông Măi Vơ" để bán thuốc dán hiệu" Con Rắn". Có trường hợp, đang vận động chữ kư, chưa xong và cũng chưa gởi cho thủ tướng, hay các giới chức quan trọng tại vài nước Tây Phương, là" các nhà dân chủ" được thả về một cách:" không người lái", đoạn được" đánh bóng" trên các cơ quan truyền thông do Việt Tân chủ trương là:" nhà đấu tranh". Cái tṛ" về nước và bị bắt" đă được lập đi lập lại nhiều lần và nay đă trở thành:" kịch LÓI đấu tranh vô duyên" trên sân khấu về khuya" Việt Tân".

" Thôi nhé, từ đây, kịch cũ rồi.
Nhiều màng dân chủ dỏm, đấu tranh.
Trở về bị bắt và trục xuất.
Băng đảng Việt Tân, dối cộng đồng"


    Đó là lối" ĐẤU TRANH NẶNG PHẦN TR̀NH DIỄN THỜI TRANG CHỐNG CỘNG" trong nước và được" quảng cáo" rần rộ, chẳng khác nào một" thương nghiệp chống Cộng" thời đại, phát triển tại hải ngoại, để phóng đại những tin tức thuộc loại:" khí tượng cho tàu chạy ven biển".

    Một điều vô cùng khôi hài khác là: những người từ nước ngoài về, rất khó hoạt động, chỉ" đăng kư" tên để được nhập cảnh, là Việt Cộng đă biết ngay là ai, làm ǵ ở nước ngoài và nhất là thông thường cái:" sơ yếu lư lịch" của người nào muốn vào Việt Nam, đều được đảng, công an, hải quan nắm vững hết; nếu là những người bị đảng Việt Cộng coi là:" cực kỳ phản động" th́ Việt Cộng có nhiều biện pháp:

-Từ chối thẳng là không chấp chiếu kháng nhập cảnh.

-Cho vào và trục xuất ngay tại phi trường, nếu lọt qua được mạng lưới sứ quán; nhưng ngoại trừ trường hợp KHỔ NHỤC KẾ như trường hợp một nhà phê b́nh văn học nọ, giả vờ dẫn sinh viên ngoại quốc từ một trường đại học nước ngoài, về Việt Nam với lư do DU KHẢO tiếng Việt, đoạn bị trục xuất, nhưng sinh viên ngoại quốc được ở lại để" chuyển giao" cho bộ giáo dục và đào tạo của đảng, nhờ cán bộ văn hóa" hướng dẫn và giáo dục" văn hóa, văn học của Việt Cộng ( nhà phê b́nh văn học nầy đă từng trở về nhiều lần mà không hể hấn ǵ, nhưng sau vụ một số giáo viên dạy tiếng Việt, có kế hạch dùng tiền của bộ giáo dục ở nước ngoài để về Việt Nam học tại Hà Nội, bổ túc nghề nghiệp bị dân chúng cực lực phản đối, sợ bị bể nên mới có màng trục xuất có" định hướng theo xă hội chủ nghĩa" và đúng chính sách nầy.

-Cho vào và dàn cảnh nhét Bạch Phiến vào hành lư để triệt hạ, dàn dựng tai nạn xe cộ…vả lạ, các đảng viên Việt Tân được gởi về, hầu hết là thành viên cao cấp, như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân ( xếp x̣ng hội Chuyên Gia) ở Mỹ, nhà báo Thanh Vân ở Pháp ( sau khi bị bắt, được thả về Pháp mà c̣n ca tụng công an Việt Cộng tốt, lịch sự..). Nếu muốn đấu tranh, gởi những người tầm thường về, để không bị lưu ư. Công tác rải truyền đơn, nào cần phải tiến sĩ, khoa bảng, nhà báo có tiếng tăm… từ nước ngoài về, chỉ cần âm thầm gởi tiền về cho các cơ sở trong nước, lo in ấn và rải truyền đơn, càng bí mật càng bảo đảm công tác lậu dài và có hiệu quả.
   
Buồn cười nhất là có một tay Việt Tân khác, từ Mỹ về, trót lọt phi trường ở Mỹ và về tới phi trường Việt Nam, th́ trong hành lư lại" phát hiện" có khẩu súng lục, đoạn Việt Tân ở nước ngoài la rùm beng lên. Cái tṛ ảo thuật tồi, tay chơi bài ba lá dỏm Việt Tân, tưởng là dân Việt Nam ngày nay dễ gạt như thời 1945, nên mới dàn dựng màng" kịch lói vô duyên: Khẩu súng lục nằm trong hành lư", nếu vậy th́ hệ thống khám xét tối tân bậc nhất thế giới ở các phi trường Hoa Kỳ, sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, coi như" bất khiển dụng" nên máy móc, chó, nhân viên quan thuế…đều không" phát giác" ra khẩu súng lục trong hành lư, đúng là:" xạo hết chỗ nói". Lối tuyên truyền vô duyên nầy lại được lập đi lập lại như vở tuồng" Người Ven Đô", với nhân vật Tám Khỏe:" tôi tuyên bố ly khai với Việt Cộng", nhưng để đánh lừa những hoạt động t́nh báo bên trong cho Việt Cộng, đúng là băng đảng Việt Tân khinh thường cả hơn 3 triệu người Việt hải ngoại là không biết ǵ cả, nên mới bày ra nhiều tṛ: đấu tranh kiểu: chơi nhà cḥi, đám cưới giả của con nít, hay màn đánh giặc giả, dùng" súng nước bằng cao su" để tấn công sứ quán Việt Cộng…
   
Tuy nhiên quỷ chước của băng đảng Việt Tân cũng giống như Việt Cộng, họ bày ra kế:" gởi người về nước" để làm cái gọi là:" dùng bất bạo động để tháo gở độc tài, đấu tranh ôn ḥa để đối đầu với đảng cướp Việt Cộng" rất hợp với lời kêu gọi:" biểu t́nh tại gia, bất tuân dân sự" của nhà" đấu tranh hụt giải Nobel nhiều lần: huề thượng Thích Quảng Độ", là méo mó, phỉ báng phương thức" đấu tranh bất bạo động của Gandhi" mà thôi; cũng như ngày nay, Việt Cộng cố t́nh khai thác, lợi dụng thuyết" luân hồi" của Phật Giáo để giữ đảng, các tên Việt Cộng mặc áo cà sa trong tổ chức Phật Giáo quốc doanh như Thích Nhật Từ, Thích Giác Hạnh, Thích Chân Quang… thuyết PHÉT trong cái hoằng PHÉT, tuyên truyền, có DVD:" công an có tiền kiếp tốt, quân dân cán chính miền nam bị tù đày, giết hại để trả quả cho kiếp trước gây ra…nên Phật tử cứ chịu đựng mà trả quả để kiếp sau sung sướng, đừng có đứng lên chống đảng mà gây thêm nghiệp báo, sát sanh..". Dù Gandhi chủ trương bất bạo động, nhưng cũng tổ chức nhiều cuộc biểu tại trên đường phố, với hàng chục ngàn người tại nhiều nơi ở Ấn, nên người Anh mới ngán, khi nh́n thấy có thực lực, dân chúng ủng hộ, chớ biểu t́nh tại gia, ai mà biết có biểu t́nh và Việt Cộng th́ rất là:" thanh tâm trường cai trị". Việc băng đảng Việt Tân gởi người về làm cảnh, thời trang đấu tranh, gian manh, có nhiều:" mục đích yêu cầu" rất là thâm độc:

1-Dàn dựng những người về để lấy tiếng, nhằm chứng minh cho người Việt hải ngoại, lười biếng suy luận, ít theo dơi thời cuộc v́ bận làm ăn, sinh kế. Sau khi họ nghe tin một số" nhà đấu tranh" của đảng Việt Tân gởi về và" bị bắt", tưởng đâu Việt Tân mạnh lắm, có người" khắp nơi nơi đều là Việt Tân" mà ủng hộ, góp tiền…khi các" nhà dân chủ Việt Tân" bị bắt, là người của họ đến gặp cái dân biểu, thượng nghị sĩ các nước Tây Phương, với danh nghĩa là:" vận động, gây áp lực để Việt trả tự do", nhưng thực ra là nhờ những dân biểu, nghị sĩ, các tổ chức, kể cả chính phủ các nước…cùng nhau:" đánh bóng dùm cho băng đảng Việt Tân" nên người Việt Nam tưởng đâu là Việt Tân có thế lực lắm.

Thực ra, các vị dân cử cũng muốn làm công tác ǵ đó, nhằm phục vụ cử tri, nên họ đâu ngại lên tiếng, binh vực cho những" cử tri" của họ đang bị bắt" giả" ở Việt Nam để giữ được chiếc ghế càng lâu càng tốt. Các dân cử nghe nói có người dân ở Mỹ, Âu Châu…bị Việt Cộng bắt, v́ đ̣i hỏi tự do, nhân quyền, là họ đâu nghi ngờ ǵ, và cũng nào biết đảng Việt Tân là ǵ, có" đăng kư" hợp pháp hoạt động không". Nhưng đây là đạo lư chung của nhân loại ngày nay, nên các dân cử sẵn sàng lên tiếng binh vực, lời nói đâu mất tiền mua, mà lại được phiếu ủng hộ nữa. Nhưng họ đâu có biết những tấm ảnh mà các vị dân cử chụp chung với các đảng viên Việt Tân, được đưa lên báo giấy, báo điện, với những lời" thuyết minh" đánh bóng cho Việt Tân; trong khi đó, đa số hay là hầu hết các dân cử nước ngoài đều không biết tiếng Việt, nên các cơ quan truyền thông Việt Tân tha hồ mà" vẽ rồng vẽ rắn" thoải mái, thế là những người Việt hải ngoại đọc báo Việt Tân, tưởng đâu đảng nầy mạnh lắm, nên bị lầm mà đóng tiền giúp cho các nhà dân chủ dỏm, nhất là các khối cuội 8406, 1906…nhan nhản trong hầu hết các nơi nào có" cơ sở" của băng đảng Việt Tân.

2-Cũng có thể là băng đảng Việt Tân dùng" dao đồ tể giết heo" họ cũng gởi người về làm" thời trang đấu tranh", nhưng trong số đó, có thể có những người mà đảng nầy không tin tưởng, v́ có" nhiệt tâm với đất nước" THIỆT T̀NH, chứ không phải v́ THỊT TIỀN, họ bị lầm nên đi theo một tổ chức" Việt Cộng trá h́nh" mà không hay, giống như thời 1945, nhiều người Việt yêu nước bị lừa, tham gia Mặt Trận Việt Minh, do Cộng Sản khống chế. Nên đảng Việt Tân cũng gởi họ về nước để làm công tác đấu tranh và đồng thời" mật báo" với Việt Cộng để bắt bớ, làm nhục chí một thời gian bằng tṛ khủng bố tinh thần và sau đó thả về, v́ Việt Cộng không dám làm phật ḷng các nước có đầu tư tại Việt Nam. Điều nầy cũng đă từng áp dụng trong" khu kháng chiến" của chủ tịch Hoàng Cơ Minh: những ai có ḷng yêu nước, muốn kháng chiến thật, đều bị thủ tiêu, như trường hợp bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, kỷ sư Ngô Trí Dũng và một số kháng chiến quân khác đă bị thủ tiêu, hành quyết nếu muốn kháng chiến thật, hay có ư bỏ chiến khu v́ biết bị gạt.

3-Trong nước: những c̣ mồi là" các nhà đấu tranh do Việt Tân gởi về", được đảng Cộng Sản" bật đèn xanh" để giả vờ cho tổ chức các cuộc" hội thảo" công khai, kế hoạch rải truyền đơn, mặc áo thung có dính vô:" Hoàng Sa, Trường Sa" ( nếu không có Việt Cộng hà hơi tiếp sức, th́ đâu có ai được công khai tổ chức như thế)….khi những người yêu nước thật ở trong nước, tin tưởng mà tham gia, là lọt bẩy, bị bắt, giam cầm một cách âm thầm và chết rụt trong các nhà tù…c̣n" các nhà dân chủ c̣ mồi" do Việt Tân gởi về, sau khi bị bắt, được đảng vận động, la rùm lên ở nước ngoài, đoạn được thả về và được nâng" quân hàm" là:" nhà dân chủ, nhà đấu tranh..", nếu bị nhốt hơi lâu nhằm thi hành" khổ nhục kế" th́ cũng dám là:" tù nhân lương thức" lắm. Tṛ ma mảnh nầy từng được tên trùm công an Mai Chí Thọ, dàn dựng nhiều tổ chức phục quốc giả, nên có nhiều người yêu nước bị lầm, sa cơ, khi gia nhập vào. Bài học xương máu nầy cần được ôn lại thường xuyên, nếu quên là bị Việt Cộng, Việt Tân lừa lần nữa thôi.
   
Do đó, người Việt trong và ngoài nước hăy hết sức" đề cao cảnh giác trước những mưu ma Việt Cộng, chước quỷ Việt Tân", chúng bày ra nhiều tṛ, lắm thủ đoạn, nhằm thủ lợi và triệt hạ những ai mà chúng không tin cậy, nhưng nằm trong đảng Việt Tân../.


 
 

Trương Minh Ḥa
   02.11.2010