CÔNG HÀM HAY KHẾ ƯỚC BÁN NƯỚC CHO TRUNG CỘNG,

 ĐỐI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM, VÔ GIÁ TRỊ.

 

NGUYỄN HỌC TẬP

 

Khi chúng tôi viết những dòng nầy giữa tháng 12/2007, thì đồng bào quốc nội đang tập họp đồng đảo biểu tình tại Sàigòn và Hà Nội, chống lại việc Trung Công đang có mưu đồ chiếm đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như đặt lằn ranh xâm chiếm lãnh hải Việt Nam, dựa trên văn bản " Công Hàm" 1958 bán nước của Hồ Chí Minh, được Phạm Văn Đồng với tư cách Thủ Tướng Chính Phủ ra lệnh cho thuộc hệ CSVN phải thi hành.

 

a) Trước hết " Công Hàm " của Phạm Văn Đồng lật tẩy cho thấy tính cách đại đoàn kết  gian dối " Chủ Nghĩa Xã Hội Anh Em Vĩ Đại " , mà CS vẫn rêu rao, ca ngợi Liên Bang Sô Viết và Trung Cộng " đại đoàn kết " với họ, giúp họ " đánh Mỹ, đánh Ngụy cứu nước" để thực hiện " Chủ Nghĩa Xã Hội Đại Đồng", tài trợ miễn phí , cung cấp vũ khí, quân trang, quân dụng để họ đánh giết anh em đồng bào của mình ở Miền Nam, nhằm thực hiện    " Xã Hội Chủ Nghĩa Marx - Lenin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại ".

" Công Hàm" hay Khế Ước vừa kể, và chắc còn có những Khế Ước, Công Hàm khác nữa chưa được " bật mí " ra,  không có gì khác hơn là những giấy nợ mua chịu vũ khí, quân trang, quân dụng của Trung Cộng, hứa với Trung Cộng sẽ trả bằng đất đai, sông biển của Việt Nam, sau khi họ thắng trận.

 

Và giờ đây, Trung Cộng ngang nhiên đang  tiến chiếm Trường Sa và Hoàng Sa, lấn ranh lãnh hải, cũng chỉ là thái độ " đòi tiền " của người đã cung cấp hàng hoá, vật dụng, vũ khí cho CSVN để giết hại đồng bào ruột thịt và làm tan nát đất nước, nhằm thiết lập và phục vụ Chủ Nghĩa Xã Hội Xã Hội hay Cộng Sản Chú Nghĩa Đại Động không tưởng.

Chỉ có vậy thôi.

Đối với luật thương mãi, có vay có trả !

Trung Cộng không làm gì sai trái, bất chính đối với CSVN, một khi họ đưa ra các chứng minh thư, mà Hồ Chí Minh và đồng bọn đã ký bán Nước, cắt đất, nhượng biển cho.

Giá phải trả  bằng mất nước, trả giá bằng gây chiến  bằng sát hại đồng bào và chiến tranh đổ nát trên quê hương.

Vậy mà họ cũng không lùi bước! Cộng Sản Việt Nam là bọn người gì?

Đó là lòng dạ của họ đối với của cải, công lao cha ông để lại    hạnh phúc của đồng bào ruột thịt. Đó là " đỉnh cao trí tuệ của Bác và Đảng " !

 

b ) Đối với dân tộc Việt Nam, mọi công hàm, thoả ước bán đất, nhượng biển của CSVN cho Trung Cộng là những mảnh giấy vô giá trị.

Giả sử tập đoàn CSVN có chính danh nắm Chính Quyền điều hành và Quản Trị cả Đất Nước đi nữa, Hồ Chí Minh và đồng bọn chỉ   những người Quản Trị Điều Hành, chớ không phải là chủ nhân ông của Đất Nước, khiến cho họ có quyền cắt xén, ban nhượng, buôn bán, thượng lượng thế nào tùy hỷ.

Chính Quyền của một nước văn minh như Hoa Kỳ hay Pháp Quốc chẳng hạn, cũng chỉ là Nhóm Người Quản Trị.

Chính Quyền của Tổng Thống Bush ( Bush Administration, Nhóm Người Quản Trị của Tổng Thống Bush; Administration de Chirac, Nhóm Người Quản Trị của Tổng Thống Chirac), chớ không phải là Nhóm Chủ Nhân Ông của Tổng Thống Bush, của Tổng Thống Chirac, muốn làm gì thì làm đối với lãnh thổ Hoa Kỳ hay Pháp Quốc.

Bất cứ một quyết định nào có liên quan đến biên giới, hình thể của Xứ Sở, ngay cả đến việc xét lại lằn mức ranh giới, tổ chức lại Vùng, Tỉnh, Quận, Xã Ấp, cũng chỉ có giá trị, nếu có các cuộc trưng cầu dân ý của dân chúng sở tại liên hệ đồng thuận quyết định và chuẩn y cho.

Đó là phương thức hành xử của các Quốc Gia văn minh trên thế giới.

Không có trưng cầu dân ý, được dân chúng đồng thuận, mọi Công Hàm bán nước, cắt đất nhượng biển chỉ là mảnh giấy lội, vô giá trị.

Và sau đây là một chứng minh, cách hành xử của Cộng Hoà Liên Bang Đức, đối với những gì chúng tôi vừa đề cập:

 

   - " Các thể thức để tổ chức lại đất đai Liên Bang ( Bund), được luật pháp liên bang thiết định, phải được xác nhận qua một cuộc trưng cầu dân ý. Dân chúng các Tiểu Bang ( Laender) liên hệ phải được thăm dò ý kiến" ( Điều 29, đoạn 2 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).

 

Không có các cuộc trưng cầu dân ý, để " dân chúng các Tiểu Bang liên hệ phải được thăm dò ý kiến ", mọi " luật pháp thiết định" về " thể thức tổ chức lại đất đai Liên Bang", do đó phải được coi là vi hiến và không có một hiệu lực nào.

 

Điều 29, đoạn 2 của Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức vừa trích dẫn chỉ mới đề cập đến " các thể thức tổ chức lại đất đai Liên Bang", tức là các phần đất của các Tiểu Bang vẫn còn nằm trong chủ quyền của Cộng Hoà Liên Bang Đức. Đó là chỉ mới nói đến cách xếp đặt lại đất đai nội bộ thôi, cũng phải có trưng cần dân ý, còn nói gì cắt đất nhương biển cho ngoại bang.

Anh Trung Cộng có quyền mua biển, mua đất ở đâu tùy hỷ, nhưng mua từ những người không có quyền ký kết, không được dân chúng " trưng cầu dân ý " cho phép ký kết, Anh chỉ làm công chuyện " tiền mất tật mang ", hành xử theo lối suy tư ngu dốt,  rán chịu !

Nguời dân Việt Nam chưa bao giờ đồng thuận chịu bán đất, nhượng biển của họ cho ai.

 

Đối với bọn người bán nhà bán cửa, phản bội công lao của cha ông và phản bội đồng bào anh em, chúng tôi thách thức CSVN tìm được một điều khoản trong bất cứ Hiến Pháp nào của các Quốc Gia văn minh Tây Âu, cho phép Chính Quyền tự mình cắt đất nhương biển cho ngoại bang, mà không qua các cuộc đồng thuận trưng cầu dân ý " bác bỏ hay chuẩn y" của dân chúng.

Ngay cả chỉ mới đề cập đến phương thức tổ chức lại đất đai trong nội bộ Quốc Gia ( trong Cộng Hoà Liên Bang Đức), Hiến Pháp 1949 CHLBD đã bắt buộc dân chúng phải được hỏi ý kiến trực tiếp qua các cuộc trưng cầu dân ý, còn nói gì đến việc cắt đất, nhượng biển cho ngoại bang.

 

Bán đất, nhượng biển cho Trung Cộng, là hành động cho thấy tập đoàn CSVN không đại diện cho dân tộc Việt Nam, mà là những kẻ cướp giựt, buôn lậu, bán ẩu những gì không thuộc sở hữu chủ của mình.

Cách hành xử đó là do sự hiểu biết ấu trỉ về Hiến Pháp hay do lòng man dạ thú đối với tổ tiên và với đồng bào mình.

Không ai có quyền quyết định về sự sửa đổi hay toàn vẹn lãnh thổ, nếu không phải là do dân chúng quyết định qua các cuộc trưng cầu dân ý.

Bán đất, nhượng biển cho ngoại bang, dân chúng không hay biết, là tội hành xử quyền lực tùy hỷ, cởi lên đầu lên cổ dân chúng.

Đó là chưa kể đến tội phản quốc, với tất cả hậu quả dân sự và hình sự phải có của nó!

 

Nguyễn Học Tập