VIỆT CỘNG CHẮC ĐẺ BỌC ĐIỀU?.

- Thạch Sanh -

 


    Nói theo người b́nh dân, Việt Cộng đẻ bọc điều, được hưởng nhiều quyền lợi, dành nhiều ưu tiên từ trong nước và ngoài nước, hưởng dài dài từ sau năm 1954 ở miền bắc đến sau 1975 ở miền nam và nay vẫn c̣n tiếp tục hưởng, từ đời cha ông đến con cháu.... Đây là chuyện vô cùng bất công, đi ngược lại thuyết nhân-quả nhà Phật: gieo gió gặt bảo, nhưng kẻ gieo biết bao tội ác tày trời, nạn nhân hàng chục triệu, cướp bốc, trấn lột toàn dân, buôn bán người làm nô lệ, phụ nữ cho các động măi dâm nhiều nước, bán nước và làm tay sai cho ngoại bang, bản chất gian ác....nhưng lại không bị trừng phạt, trái lại c̣n được hưởng dài dài, sung sướng, tiền bạc, đi đâu cũng được dành nhiều ưu tiên, chẳng những tại Việt Nam mà c̣n được hưởng ở nước ngoài. Nhà Phật với luật nhân quả, gieo trồng công đức kiếp nầy và kiếp sau hưởng, hay ḿnh làm lành, sau nầy con cháu được nhờ. Nhưng tại sao Việt Cộng, từ năm 1930 đến nay, họ trải qua ít nhất là hai thế hệ, thế mà con cháu vẫn không bị quả báo nhản tiền, ngược lại lại c̣n hưởng giàu sang, ưu tiên.?

    Việt Cộng là thành phần đa số dốt, ít học, không kể đầu trộm đuôi cướp, đâm cha thuốc chú, nhưng ở đâu cũng được nhiều ưu tiên, đặc quyền, đặc lợi, chả lẽ ở đời câu:” trời đâu hại kẻ gian tà” lại nghiệm đúng với Việt Cộng?

    Miền bắc sau năm 1954, thành phần dốt nát, ít học trở thành giai cấp thống trị, dùng bạo lực để đè đầu cỡi cổ nhân dân, tàn sát qua chiến dịch đánh sập toàn miền bắc qua cuộc cải cách ruộng đất, đánh tư sản, diệt trí thức. Đó là những thành phần có năng lực đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển đất nước, nhưng lại bị trấn áp, tàn sát, trù dập cả con cháu 3 đời, bị gọi là thành phần phản động: trí, phú, địa, hào. Hầu hết những tên dốt nát làm vua, chúng trở thành chủ nhân ông, dạy đời bằng những kiến thức nhai lại từ trung ương, cũng do lănh đạo dốt giáo dục và bắt tất cả những giai tầng khác trong xă hội cung phụng, phục vụ như nô lệ, dùng vũ lực để bắt phục ṭng, được đảng Cộng Sản gọi là: mọi người phải đầu hàng giai cấp vô sản.

    Việt Cộng dốt, ít học nắm quyền, tha hồ sinh sát, hưởng lợi, con cháu chúng được học hành theo tiêu chuẩn: học tài thi lư lịch, hồng hơn chuyên. Hệ thống giáo dục dưới chế độ cộng sản là đặc quyền dành cho gia đ́nh giai cấp cai trị, c̣n nhân dân, nhất là thành phần bị cho là có vấn đề chính trị, bị đảng áp dụng chính sách kỳ thị học đường, ngay cả bậc đại học cũng dành cho con cháu cán bộ, nhất là mầm non con cháu đảng, bác cao cấp c̣n được ưu tiên đi du học ở Liên Sô, Đông Âu, Trung Quốc trong thời miền bắc với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, tất cả con cháu đảng viên đều được hưởng tất cả nền ưu đăi giáo dục, thế là từ Việt Cộng cháu đến con, đều đẻ bọc điều. Sau năm 1975, con cháu bác đảng cũng được ưu tiên học hành, cán bộ dốt miền nam và bộ đội miền bắc được quyền ăn cướp tài sản nhân nhân, chúng cũng đẻ bọc điều cả.

    Ở trong  nước, đảng và nhà nước cầm quyền, công an khủng bố, hành vi như đảng cướp, tha hồ tận hưởng của cải vật chất từ mồ hôi nước mắt, xương máu của nhân dân. Nhưng ở nước ngoài, tại sao có một số kẻ tỵ nạn, mang danh quốc gia, tù nhân chính trị, nạn nhân cộng sản....lại tự giác, tự nguyện ban cấp nhiều ưu tiên cho Việt Cộng?.

    Thành phần du học sinh đă được mặt trận Hoàng Cơ Minh bưng bợ, lấy danh nghĩa là nhờ thành phần nầy mang dân chủ về nước, làm thay đổi chế độ và ngày nay băng đảng Việt Tân tiếp tục công tác giành nhiều ưu tiên để đăi ngộ con cháu đảng, bác. Một nhà văn, tù nhân chính trị, từng thoát chết trong trận Mậu Thân 1968, về nhà ăn tết ở Huế, là sĩ quan quân lực VNCH, là cây viết thường trực cho báo Người Vẹm, là tác giả nhiều quyển sách, cộng tác thường xuyên trên đài truyền h́nh Sinh-Bắc-Tử-Nam, cũng là người cổ động và có tấm ḷng giác ngộ cách mạng cao, khuyến khích, phát động nâng đỡ, chiêu đăi du học sinh, là những mầm non đẻ bọc điều từ trong nước, nay cũng được đăi ngộ tiếp.

    Giới cầm ca nước ngoài, nhiều người đẻ bọc bao cát, khi về nước, muốn hành nghề ca hát, phải được đảng cấp thẻ, trắc nghiệm tŕnh độ ca hát, lư lịch, lập trường chính trị.... được bộ thông tin văn hóa nhất trí mới được hành nghề, ngoài ra c̣n phải có nhiều cửa ải văn công, quan chức, hát phúc thẩm những bài ca nào đảng cho phép, bài ca nào cấm, nếu không muốn bị bể Show như Chế Linh, Tuấn Ngọc....chưa kể đến nữ ca hát c̣n có thể phải biết khai triển công tác: giao- hợp và điều-kinh với cán bộ trách nhiệm, để được dành được chỗ kiếm ăn. Tuy nhiên văn công từ trong nước được đảng đưa ra nước ngoài, tự do,  lại được dành ưu tiên, mọi dễ dàng từ các trung tâm băng nhạc như Thúy Nga, Asia, Vân Sơn và nhiều đài truyền h́nh của người Việt ở nước ngoài ưu ái, giúp đỡ tận t́nh, biến thành thần tượng, tạo uy tín. Văn Công Việt Cộng xuất ngoại, ca hát  di dân... đều đẻ bọc điều.

    Về sách vở, một số nhà văn nước ngoài, trở về sinh in sách, nhưng đảng và nhà nước không cho, trái lại, khi cán bộ Việt Cộng, lúc đương thời, ngoan cố, gian ác, nhưng khi về hưu, phục viên, viết sách, than thở, sám hối một cách nhẹ nhàng, lại được một số nhà xuất bản cho người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở nước ngoài chủ trương, rất là tâm đắc, dành ưu tiên xuất bản cho các nhà văn nghiệp dư lẫn nghiệp chuyên của Việt Cộng. Trong khi đó ở hải ngoại đâu thiếu những nhà văn, nhà thơ có tŕnh độ cao, khách quan, tinh thần dân tộc, tác phẩm đáng được phổ biến để giữ vững tinh thần, bảo toàn văn hóa....nhưng các nhà xuất bảo mang danh là tỵ nạn, lai không dành ưu tiên xuất bản sách, đó có phải là bọn khôn nhà dại chợ?. Ưu đăi nữa là sách của Việt Cộng xuất bản ở nước ngoài, c̣n được quảng bá rộng rải, nếu cán bộ Việt Cộng sống trong nước, sách của họ được người đại diện bán, ra mắt sách hộ và thu tiền gởi về.

    Tại Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ đă bị triệt hạ từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả các nơi đều bị cờ đỏ sao vàng tràn ngập, không ai dám mang hay lưu trữ cờ vàng, chứ mang ra công cộng là bị bắt, tù đày, tội phản động, chống lại đảng và nhà nước. Nhưng ở nước ngoài, cờ đỏ sao vàng xuất hiện ngay tại các nơi có đông người tỵ nạn, lấy danh nghĩa: đáp lời sông núi, được băng đảng Việt Tân bắt cầu để tạo điều kiện cho cờ đỏ được công khai hóa. Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng tội ác, vi phạm nhân quyền, triệt tiêu tự do, rập khuôn ngoại bang, đáng lẽ phải dẹp bỏ. Nhưng lại có tay Tú Gàn, Nguyễn Cao Kỳ....cho là cờ vàng đă hết thời, dẹp bỏ?. Ngay cả đại tá Vũ Văn Lộc và nhóm Việt Tân ở San Jose, đồng t́nh như thiếu tướng Nguyễn Khắc B́nh, đề đốc Trần Văn Chơn...trong lần kỷ niệm 35 năm thành lập cơ quan IRCC, lại từ chối lá cờ vàng ba sọc đỏ, là lá cờ mà những kẻ nầy từng tôn kính, được vinh thân..... Chả lẽ cờ máu của Việt Cộng lại được ưu tiên như thế?.

    Trong nước, báo chí, truyền h́nh, báo mạng do Việt Cộng chủ trương và điều hành, họ không bao giờ dành diễn đàn cho người Việt quốc gia, hay cho phép nạn nhân thảm sát tết Mậu Thân ở Huế được lên diễn đàn để nói về tội ác, không thể che dấu trước công luận quốc tế. Nhưng trái lại ở nước ngoài, có vài diễn đàn, cơ quan truyền thông do chính người tỵ nạn chủ xướng, có khi là quân nhân, tù nhân chính tri....nhưng lại ưu ái dành diễn đàn, chứa chấp những tên có quan hệ đến cuộc thảm sát tết Mậu Thân 1968, như Hoàng Phủ Ngọc Tường, nói láo, mặt chay mày đá, đổ thừa do bom đạn Mỹ-Ngụy. Gă Trần Kim Đoàn, một cán bộ sau năm 1975, đội nón cối, mang dép râu, ăn mừng đại thắng mùa xuân và phục vụ tốt cho cách mạng, là người Huế, chắc phải có quan hệ mật thiết với vụ thảm sát tết Mậu Thân, nay hắn sang Mỹ sống nhờ gả con gái cho một du học sinh cùng đảng Cộng Sản, bài viết giải độc, chạy tội vụ thảm sát tết Mậu Thân, được một số diễn đàn chứa chấp.

    Hệ thống truyền thông các nước dân chủ, được cho là trung thực, tự do, nhưng giới truyền thông không thể dùng phương tiện để ca tụng tội ác của Quốc Xă Hitler trong đệ nhị thế chiến, ca tụng cuộc tàn sát hơn 100 triệu người tại các nước Cộng Sản, từ năm 1917 đến nay, không tán dương cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tạo Hoa Kỳ....trái lại họ c̣n lên án tất cả mọi hành vi tàn nhẫn, vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, tại sao vài diễn đàn của người Việt hải ngoại là chứa chấp, cho phép những kẻ coi là đại diện, có dính dáng đến vụ thảm sát tết Mậu Thân 1968 ở Huế để chạy tội, ca tụng cách mạng giết người và mạt sát cả nạn nhân, gia đ́nh?.

   Như vậy, Việt Cộng được hưởng nhiều ưu tiên, ngay cả ở nước ngoài, do chính những người từng là nạn nhân của Việt Cộng: bỏ nước ra đi, tù đày, bị cướp bóc tài sản....dành nhiều ưu tiên hơn người quốc gia.

   Chính những thành phần vô ư thức hay có ư đồ thầm kín, móc nối, giao lưu để hưởng lợi, đă và đang dành nhiều ưu tiên cho Việt Cộng ở những vùng đất mà đáng lẽ ra chúng phải lép vế, như vậy, chả lẽ Việt Cộng có tiền kiếp tốt như luật nhân quả của sư Thích Chân Quang, cháu ruột của Hồ Chí Minh?.
  

Thạch Sanh.