Cuộc chơi chính trường

Khương Tử Dân

( Trích đăng từ nguyệt san Con Ong Việt số 70 tháng 4,2006)


    
Trong cuộc chơi chính trị lại là một cuộc chơi đầy máu lửa, tàn bạo, dă man xẩy ra có thể giữa hai nước hoặc nhiều nước quan hệ, nhiều khi chỉ xẩy ra giữa người cùng một nước chỉ v́ quyền lợi cá nhân và chủ nghĩa dị biệt, như trường họp của Nam Bắc Hàn và Việt Nam.

     Đảng cộng sản Việt nam từ năm 1945 đă sử dụng nhiều thủ đoạn chính trị gian trá dă man để cướp chính quyền. Từ năm 1948-52 Hồ Chi Minh cho thi hành chiến dịch cải cách ruộng đất trên cả hai miền theo chỉ thị của Stalin để vừa triệt tiêu giai cấp tư sản, địa chủ cũng vừa để thanh toán nội bộ toàn đảng quân dân các cấp, kể cả tổng bí thư Trường Chinh. Chính sách này đă được tái thi hành trong năm 1956 tại miền Bắc, đă giết hại trước sau trên hai triệu dân.

     Cuộc chơi chính trị của đảng cộng sản c̣n độc hại hơn sau khi Việt nam, qua hiệp định Geneve năm 1954, bị chia đôi qua biên giới ở vĩ tuyến 17, lấy sông Bến Hải ngăn cách hai phe, Việt Nam cộng sản ở miền Bắc, và Việt Nam Cộng Ḥa ở Miền Nam. Chế độ CS Bắc Việt đă cài người nằm vùng trong số hơn một triệu dân di cư tỵ nạn CS vào Miền Nam. Trong khi đó CS Bắc Việt chỉ cho tập kết ra Bắc khoảng 300 ngàn cán bộ để học tập chính trị và huấn luyện quân sự. Trên thực tế họ đă có cả triệu người nằm vùng dưới chế độ Cộng Hoà Miền Nam, vừa để tuyên truyền vừa để khủng bố phá hoại, vừa làm rối loạn xă hội Miền Nam qua các cuộc nổi loạn ở các địa phương.

     Cộng sản Bắc việt c̣n sử dụng chính sách bịp bợm mị dân qua chiêu bài công nông dân làm chủ xí nghiệp, và ruộng đất của họ. Đảng tung ra các biểu ngữ tuyên truyền; ‘’cộng sản quân dân’’ chỉ là đầy tớ của công nông dân thôi. Trên 80% công nông dân là ngu dốt, nghèo khổ, họ chỉ mơ tưởng đến chút it của cải vật chất, làm tư hữu sống tự dọ. Cái bánh vẽ và dă tâm của cộng sản Hànội đă bị phơi bày sau khi họ cướp chính quyền Miên Nam tự dọ. Hàng triệu người đă vào ngục tù, hàng triệu người đă từng loạt vượt biên chạy trốn chế độ gông cùm cộng sản Hànội. Cộng sản Hànội đă đàn áp tư bản, đánh tư sản, đánh trí thức miền nam, đẩy họ vào lao tù, cướp đoạt tài sản của cải vật chất, và áp đặt họ phải đi lập nghiệp ở các vùng kinh tế mới Cộng sản Hànội đă cướp chính quyền Miền Nam, nhưng sau hơn 30 cộng sản Hànội vẫn không chiếm được ḷng người dân Miền nam. Tập đoàn cộng sản Hanội chỉ là một đảng cướp không hơn không kém.

     Sau 30 năm cầm quyền, Cộng sản Hanội sửa đổi Hiến pháp nhiều lần, không thi hành Hiến pháp nghiêm chỉnh, coi hiến pháp như tờ giấy lộn, bất chấp luật pháp. Đảng đă mị dân, và bịp bợm dân chúng, biến nhà nước, quốc hội và mặt trận tổ quốc, công an, và quân đội thành hệ thống tổ chức bồ nh́n, hoàn toàn làm công cụ cho đảng, đưới những mỹ từ như đảng lành đạo, nhà nước quản lý; đảng cử dân bầu tự do dân chủ. Do đó cũng chẳng có ǵ lạ, khi 95% thành phần quốc hội là đảng viên đảng CS. Lănh đạo công an và lănh đạo quân đội cũng là những là các ủy viên chính trị cao cấp của đảng chỉ định trong mục đích biến công an và quân đội thành hai con cờ để duy tŕ và bảo vệ quyền lực đảng một cách vững chắc lâu dài. Những ai quy phục, cúi đầu, chịu làm thân trâu ḅ, khuyển mă, vẫy đuôi làm theo chỉ thị, ngoan ngoản thừa hành mệnh lệnh, ăn nói và làm theo những bài học chính trị của đảng sẽ được chia cho chút it quyền lợi, bổng lộc, chức tước, địa vị, và danh phận được vinh danh. Chính sách độc đảng đă được ghi rơ trong điều 9 mục 4 và điều 10 mục 1 và 2 như sau:

“4. Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.
“1. Hệ thống tổ chức của đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức của Nhà nước. “
”2. Tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, đặt dưới sự lănh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị xă, thành phố trực thuộc tỉnh. Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam theo quy định tại Chương VI. Việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng theo quy định của Bộ Chính trị ”

Từ năm 2002, đảng đă nh́n biết nguồn lợi kiều hối do Việt Kiều hải ngoại đă đem về cho đảng gần 7 tỷ Mỹ kim, lớn hơn tất nguồn đầu tư, viện trợ nào khác từ bên ngoài. Do đó đảng CS đă ra nghị quyết 36, năm 2004 tập trung thi hành chính sách công tác đối với Việt kiều hải ngoại qua 9 điểm chinh dưới đây:

1. Công tác triển khai, thông tin, tuyên truyền
2. Các biện pháp, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống xă hội nước sở tại (điểm này bao gồm cả trăm ngàn nhân công nô lệ cộng sản sau 1975, đa số đan ở Đức, Nga, Nam Hàn, Malaysia, Taiwan, và Singapore)
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài gắn bó hơn nữa với quê hương, đất nước.
4. Phát huy tiềm năng tri thức của người Việt Nam ở nước ngoàị
5. Phát huy tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài trong hợp tác kinh tế, đầu tư, kinh doanh.
6. Tăng cường công tác thông tin-văn hóa phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
7. Về việc dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
8. Tăng cường các hoạt động giao lưu giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước.
9. Về chính sách khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nguồn Kiều hối mỗi năm một gia tăng, đến năm 2005, kiều hối đă gia tăng lên 8 tỷ Mỹ kim, trong khi đó Trung quốc chỉ đầu tư tổng kết chưa đến 4 tỷ Mỹ kim. Đảng và nhà nước phối hợp với MTTQ đẩy mạnh công tác đối với Việt kiều hải ngoại dưới nhiều dạng tuyên truyền, văn hóa vận, vinh danh, khen thưởng… như đảng đă thực hiện trong năm 2004-2005 ở ngoại quốc trong năm 2005. Đầu năm con chó, tập đoàn Cộng sản càng ồn ào ́ oẳng, vẫy đuôi, to mồm, to tiếng hơn, như đă và đang xăy ra ở Houston, bang Texas và San Jose, San Diego  bang California..

     Đảng Việt gian cộng sản Việt nam đă biến chính trường Việt nam thành một sân khấu khổng lồ ngay tại quốc hội, đảng chẳng những vừa là chủ nhân sân khẩu, vừa làm ông bầu gánh, vừa viết tuồng, vừa làm đạo diễn cho các diễn viên, nghị viên, nhà nước các cấp và đảng viên tùy tùng làm khán giả.

     Đã đến lúc người dân Việt phải đồng tâm nhất trí đốt bỏ cái sân khấu cộng sản tồi bại đã làm băng hoại xã hội, làm đất nước nghèo khổ, dân gian phải đi làm nô lệ, phụ nữ phải bán thân nuôi sống. Đã đến lúc người dân Việt phải can đảm, đoàn kết nhất tề nổi dậy đập đổ bọn diễn viên già nua gian ác, độc tài dã man đã ngụy tạo sân khấu cộng sản yêu nước trá hình để bán quan, bán nước cầu vinh.

     Đã đến lúc người dân Việt nam trong và ngoài nước phải sáng suốt, nhận biết rõ những mưu đồ của bọn Việt gian CSVN nằm vùng, trong mục đích làm suy yếu tinh thần yêu nước qua những trò bịp bợm hòa bình hòa giải dân tộc. Đã đến lúc người dân yêu nước phải can đảm đoàn kết nhất tề nổi dậy đấu tranh, đập đổ toàn bộ bầu đoàn diễn viên của tập đoàn sân khấu Việt gian cộng sản Hanội.

Khương Tử Dân