ĐỘC LẬP CÓ RỒI, DÂN CHỦ Ở ĐÂU?

Phạm Trần


Những người lănh đạo của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) nói nhiều đến “quyền làm chủ của nhân dân” trong dịp Lễ độc lập lần thứ 65  để tưởng nhớ đến Hồ Chí Minh và Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, nhưng
Độc lập có rồi, Dân chủ ở đâu?

Trước khi đi t́m xem “quyền làm chủ” của người dân nằm ở chỗ nào trong xă hội Việt Nam ngày nay, mọi người hăy  nghe Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước nói  tại Lễ kỷ niệm ngày 1/9 (2010)  ở Hà Nội : “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, một cuộc đổi đời chưa từng có đối với mỗi người dân Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám lật đổ chế độ phong kiến nhiều thế kỷ đă lỗi thời, đập tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân.
Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, dưới sự lănh đạo của Đảng, một nhà nước kiểu mới - nhà nước của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân được xây dựng.”


Nhưng 65 năm qua, cuộc đời của người dân Việt Nam đă thay đổi ra sao? Có phải  Hồ Chí Minh đă tiêu diệt  giấc mơ  đổi đời của nhân dân ngay trong trứng nước bằng chiếc bánh vẽ đ̣an kết dân tộc, dân chủ  trong việc thành lập các Chính phủ lâm thời (2-9-1945), Chính phủ Liên hiệp Lâm thời (1-1-1946) và Liên hiệp kháng chiến (2-3-1946) , trước khi lực lượng Cộng sản dùng mọi thủ đọan chính trị để nắm trọn vẹn Chính quyến trong Chính phủ mới ra đời ngày 3/11/1946.

Do đó khi Triết nói Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đă tạo nên “nhà nước kiểu mới - nhà nước của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân” là ḥan ṭan nói dối, một sự bịa đặt bôi nhọ lịch sử. Bởi v́ nhân dân chỉ được đóng vai bù nh́n trong một thời gian ngắncho nền dân chủ sơ khai gỉa tạo do đảng CSVN đại diễn.

Triết c̣n tự chế ra rằng : “Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lănh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam qua nhiều thập kỷ khảo nghiệm, t́m ṭi con đường cứu nước; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau Ngày thành lập Đảng và để lại nhiều bài học lịch sử vô cùng quư giá cho cách mạng Việt Nam.”

Làm ǵ có chuyện đảng CSVN lănh đạo Cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945? Nếu không tin th́ Triết cứ đi hỏi những người có mặt trong ngày này hăy c̣n sống ở Việt Nam.

Nhà văn Tô Hải, một cựu đảng viên kỳ cựu đă nói thẳng chuyện Việt Minh “Cướp chính quyền từ trong tay Nhật + Pháp không hề có!. Mà đơn giản chỉ là một cuộc lật đổ một chính quyền c̣n non trẻ: Chính phủ Trần trọng Kim với những nhân vật nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước.”
Ông viết như hét ra  từng chữ  : “Nói trắng ra rằng, dân Việt Nam chẳng hề biết đến cái sự lănh đạo tài t́nh nào của Đảng Cộng Sản trước cái ngày 19 tháng 8 năm 1945 ấy.

Trong  bài viết  “Nhân ngày Quốc khánh 2/9, bàn chuyện chính danh”, Phó Giáo sư, Tiến Sỹ (Đại học Quốc gia Hà Nội)  Phạm Duy Nghĩa đă bổ túc thêm : “Cách mạng tháng 8, đánh Pháp, đuổi Nhật, giành lại nền độc lập – người ta vẫn nói như thế nhân ngày Quốc khánh. Trên thực tế, vào tháng 8 năm 1945, Pháp đă mất Đông Dương, hàng vạn quan, lính Pháp đang bị Nhật cầm tù hoặc lẩn trốn nhục nhă ê chề. Vào tháng ấy, Nhật cũng đă bại trận, quân tướng mất tinh thần ủ chờ ngày nộp vũ khí cho quân Đồng minh (Mỹ, Anh, Trung Hoa Dân quốc). Việt minh trên thực tế cũng tránh đánh Nhật… Như vậy, Cách mạng tháng 8, về bản chất là một cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền trên danh nghĩa từ tay chế độ Bảo Đại - Trần Trọng Kim.”

Vậy mà Triết c̣n nói hươu nói vượn rằng sự thành công của Cuộc Cáh mạng tháng 8 năm 1945 đă để lại “ bài học về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội - độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết thực hiện chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa xă hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.”

Liên kết độc lập với chủ nghĩa xă hội là hành động rất trơ trẽn. Hăy nh́n sang nước Ấn Độ, độc lập từ  Anh quốc năm 1947 có cần phải đi theo chủ nghĩa xă hội theo kiểu Cộng sản chủ nghĩa  để dành được độc lập đâu, hay người CSVN đă xă hội hóa chủ nghĩa Cộng sản để che đậy cho hành tung Cộng sản của ḿnh?

Bằng chứng  mặc “áo gấm đi đêm” của người CSVN c̣n lộ nguyên h́nh trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội (gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991) của  Đại hội đảng kỳ VII tháng 6/1991.  Cương lĩnh này, được coi như Kinh Thánh của đảng đă khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước ta theo con đường xă hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Như vậy th́ hành động phô trương  theo “xă hội chủ nghĩa” bây giờ của người Cộng sản Việt Nam có khác  chi với “chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng (Cộng sản) Hồ Chí Minh”  không?

Tính gian dối của Bài diễn văn c̣n lộ ra khi Nguyễn Minh Triết kể công lực lượng Cộng sản đánh thắng quân  Pháp năm 1954 ở Điện Biên Phủ.

Triết  xuyên tạc rằng: “Thực dân Pháp vừa rút đi, đế quốc Mỹ lại nhảy vào xâm lược Việt Nam với mưu đồ biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự chống chủ nghĩa xă hội. Trước thách thức chưa từng có trong lịch sử dân tộc, dưới sự lănh đạo sáng suốt của Đảng ta và Lời hiệu triệu “Không có ǵ quư hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước nhất tề ra trận, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Trải qua cuộc chiến đấu trường kỳ, đầy hy sinh, oanh liệt, cuối cùng bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đă giành thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối.”

Triết sinh ngày 8 tháng 10 năm 1942 tại xă Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh B́nh Dương ắt  phải biết rơ  hơn ai hết  rằng Hoa Kỳ có xâm lược Việt Nam như quân đội Cộng sản miền Bắc xâm lăng miền Nam Việt Nam hay không?

Trong chiến dịch xâm lăng miền Nam  của quân đội miền Bắc từ năm 1972 đến ngày chấm dứt chiến tranh 30 tháng 4 năm 1975 từ lâu đă được  guồng máy  tuyên truyền  của đảng bịa đặt  là “cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975”  cũng được Triết lập lại như con vẹt trong Bài diễn văn. Triết không nhớ rằng khi lực lượng Bắc việt tiến gấn Sài G̣n th́ lúc đó  Triết là một Du kích quân Cộng sản miền Nam họat động ở vùng ven biên. Chẳng lẽ Triết không thấy dân miền Nam đă  lũ lượt bồng bế nhau  bỏ làng, bỏ xóm chạy về phía Quân đội Việt Nam Cộng ḥa mỗi khi bị quân Cộng sản tấn công hay sao?


V́ vậy, kể cả người dân miền Bắc và Bộ đội Cộng sản chiếm Sài G̣n, ai cũng biết không làm ǵ có chuyện “nổi dậy”  của người dân miền Nam chống Chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa trong chiến dịch tấn côn quân sự  năm 1975 của quân đội Cộng sản.

Lớn lên ở miền Nam trong chiến tranh chẳng lẽ Triết không thấy sự thật này mà c̣n ngang nhiên xuyên tạc lịch sử và danh dự  Chủ tịch Nước của ḿnh khi  đồng lơa với những  cuộc được gọi là “nổi dậy” tự chế này.

Nhưng Triết đă làm mà c̣n nói dối trước mặt cả Ngọai giao đ̣an nước ng̣ai có mặt trong buổi lễ.

Đâu phải chỉ có một ḿnh Triết đă ăn nói hồ đồ về quyền làm chủ đất nước của người dân.

Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng c̣n hăng say bôi bác chuyên nghiệp hơn.

Trong Bài viết “Phát triển nhanh và bền vững là quan điểm xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xă hội của đất nước ta” được phổ biến mới đây, chỉ trong một đọan ngắn mà Dũng đă dùng tới 11 chữ “Dân chủ” để  to son cho  chế độ độc tài đảng trị phi dân chủ bậc nhất ở Đông Nam Á.

Dũng viết  trong điểm thứ  5 : “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ (1) rộng răi, nhất là dân chủ (2)  trực tiếp, xây dựng xă hội đồng thuận, cởi mở.

Thực hiện dân chủ (3) là một thành tố của phát triển bền vững, được Đảng ta nêu rơ tại Đại hội Đảng lần thứ X, nhằm hoàn thiện, làm phong phú thêm nội dung phát triển bền vững. Điều này xuất phát từ luận điểm rất quan trọng: con người vừa là mục tiêu vừa là chủ thể của phát triển. Nguồn lực con người là lợi thế cạnh tranh dài hạn, là yếu tố quyết định sự phát triển của một quốc gia. Thực hành dân chủ (4) rộng răi sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Dân chủ  (5) càng cao th́ đồng thuận xă hội càng sâu, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng được củng cố vững chắc.

Để phát huy dân chủ, làm cho dân chủ (6) trở thành nguồn lực phát triển, phải bảo đảm hai điều kiện: (1) tạo cơ hội cho mọi người được học tập, xây dựng xă hội học tập nhằm nâng cao dân trí; (2) thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua các thiết chế bảo đảm dân chủ (7) trong mọi mặt của đời sống xă hội, mở rộng dân chủ (8) trực tiếp.

Dân chủ (9) phải gắn với kỷ luật, kỷ cương.

Có thể nói nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường đi liền với bảo đảm phúc lợi - an sinh xă hội và dân chủ (10) xă hội chủ nghĩa là 3 trụ cột chính trong tiến tŕnh phát triển của đất nước ta dưới sự lănh đạo của Đảng. Trong đó, dân chủ (11)  vừa là mục tiêu vừa là động lực. Cả 3 trụ cột này phải mạnh và có sự phát triển tương thích, đồng bộ. Một trụ cột yếu sẽ cản trở sự vận động của các trụ cột khác và ảnh hưởng đến sự phát triển chung.”


Nhưng đâu phải cứ nói phát triển dân chủ hay thực hiện dân chủ là người dân có dân chủ ? Bằng chứng dân chủ ở đâu khi người dân không có quyền ứng cử và bầu cử tự do, không có quyền được hội họp, lập hội, ra báo, lập đài phát thanh, truyền h́nh, tự do tôn giáo mà không phải gia nhập Mặt trận Tổ quốc  của đảng?

Nếu ai ở Việt Nam cũng được tự do ăn nói, tự do phê b́nh nhà nước, tự do chỉ trích lănh đạo th́ đất nước đâu có  nhiều bất công và cán bộ tham nhũng ngập đầu như bây giờ?

Luật sư mới ra tù Lê Thị Công Nhân đă chứng minh cho t́nh trạng  phi dân chủ của  đảng  và nhà nước Cộng sản Việt Nam trong Cuộc Phỏng vấn của Báo điển tử Đối Thọai ngày 28-8-2010.

Chị nói : “Mọi cái trong đời sống dân sinh cơ bản nhất đều quá tải: giao thông quá tải, bệnh viện quá tải, trường học quá tải, môi trường quá tải, nhà tù lại càng quá tải chỉ có có pháp luật dân chủ và văn hóa dân chủ là cực kỳ thiếu thốn, thậm chỉ gần như không có. Tôi cho rằng, hậu quả của những sự quá tải kia là do thiếu thốn về dân chủ, thiếu thốn không phải v́ nó không có, mà nó đă bị hủy diệt, lừa đảo, đánh tráo từ khi Việt nam rơi vào ách cai trị độc tài của băng đảng cộng sản. Có lẽ là tôi hơi đi xa so với câu hỏi rồi, nhưng mong quư vị cũng thông cảm cho tôi v́ nói lên được suy nghĩ của ḿnh cũng làm nhẹ ḷng, mà nhẹ ḷng th́ chắc chắn là sẽ đỡ mệt hơn.”

Do đó lư luận dân chủ kiểu “thùng rỗng kêu to”  của Nguyễn Tấn Dũng có gía trị ǵ trong đời sống của dân bây giờ?

Dũng c̣n khoe Nhà nước của Việt Nam bây giờ là “nhà nước pháp quyền” nhưng lại đảng lại dung túng  và nuôi dưỡng những cán bộ, đảng viên coi dân như con tôm, cái tép muốn chà, muốn  đạp lúc nào cũng được.

Hơn nữa nếu là một nhà nước pháp trị th́ tại sao những kẻ tham nhũng  có chức có quyền lại  được bao che, để cho lọt luới pháp luật  c̣n kẻ  an cắp c̣ con lại bị ngồi tù khói trán?

Và nếu Nguyễn Tấn Dũng thật ḷng muốn thực thi dân chủ và tôn trọng quyền làm chủ của dân th́ tại sao lại ra lệnh cho Công an đàn áp những người  dân yêu nước xuống đường chống Tầu tiếp tục  chiếm đóng  Ḥang Sa (từ  ngày 19 tháng 1 năm 1974)  và toan tính đánh cuớp Trường Sa, sau khi đă chiếm mất 8 đảo của quần đảo này năm 1989  như đă xẩy ra ở Sài G̣n và Hà Nội năm 2007?

Cả Triết và Dũng hăy trả lời trước nhân dân về những hành động phản dân chủ của ḿnh để cho dân biết dân chủ đang nằm ở đâu khi họ ăn mừng lễ Độc lập ? -/-

Phạm Trần