Kính gửi :
Trung Tướng Lâm Quang Thi, Tư Lệnh Tiền Phương QĐI VNCH.

Trước hết, tôi xin thành thật cám ơn Trung Tướng đă cho anh em TQLC chúng tôi biết những khó khăn Trung Tướng gặp phải trong việc mang QĐI TP từ Quảng Trị-Huế về Đà Nẵng trong những ngày cuối tháng 3/75, theo như Trung Tướng th́ những khó khăn này có 5 điểm sau đây:

1-Không thể dùng QL1 được v́ Trung Đoàn 101 CSBV đà kiểm soát QL1 tại Phú Lộc, Đồi 500.

2-Không có cầu phao tại cửa Tư Hiền v́ HQ và Công Binh QĐI không làm cầu và TQLC không chiếm núi Vĩnh Phong.

3-Bờ biển Thuận An nông và sóng lớn gây trở ngại cho LST HQ (Tuần Dương Hạm) vào lấy quân.

4-Phần lớn LĐ 147 TQLC đă về được Đà Nẵng trong ngày 24,25,26/3/1975.

5-Không có không yểm v́ không quân QĐI thiếu nhiên liệu và thiếu cơ phận.

Sau đây xin phép Trung Tướng cho tôi được bàn luận với Trung Tướng  từng điểm một:

1-Không lui quân trên QL1 v́ Trung Đoàn 101 khiểm soát QL1 tại Phú Lộc, Đồi 500.

Cứ cho là có Trung Đoàn 101 CSBV thực sự kiểm soát QL1 tại Phú Lộc, Đồi 500 đi, như vậy th́ chỉ có 1 trung đoàn của địch đóng trên một địa thế trống trải có thể là mồi ngon cho hỏa lực khủng khiếp của Không Quân và Hải Quân của QĐI mà đă khiến cho đạo quân Tiền Phương QĐI với quân số áp đảo gấp 10 lần, với hàng trăm xe tăng từ M48, M41 đến M113, với hàng mấy trăm cỗ đại bác từ 175 ly, 155 ly tới 105 ly, theo lệnh của Trung Tướng(25 Năm Thế Kỷ trang 480) vứt bỏ xe tăng đại bác đầy QL1, đầy đường phố của Huế chậy ra Thuận An để t́m cái chết! Như vậy th́ quá nhục nhă thưa Trung Tướng! người Mỹ đọc đến đây họ sẽ nghĩ sao về QLVNCH?.

Sự thực th́ QLVNCH có hèn nhát như vậy không? Tôi xin đưa ra 2 trận đánh đă có trong quân sử của Nhẩy Dù và TQLC, vào thời điểm tháng 2 và,3/1975 : A- Tiểu Đoàn 11 ND TĐT là Thiếu Tá  Nguyễn Văn Thành đả đánh tan Trung Đoàn Bạch Mă CSBV trong ṿng một đêm khi chúng chiếm một đoạn QL1 trên đèo Hải Vân. B- Tiểu Đoàn 4 TQLC TĐT là Thiếu Tá Trần Ngọc Toàn đă đánh tan Trung Đoàn B́nh Trị Thiên CSBV trong ṿng chưa đến nửa ngày khi chúng âm mưu cắt QL1 tại cây số 23 Phong Điền, Đồi 51. Cả 2 vị TĐT này đều có mặt tại Mỹ nếu Trung Tướng cần tiếp xúc để biết thêm chi tiết của trận đánh.

Trở lại câu chuyện có Trung Đoàn 101 CSBV đánh TĐ 60 BĐQ chiếm đồi 500 và cắt QL1 tại Phú Lộc từ ngày 22/3/1975 không? Chuyện này tôi không muốn lạm bàn vi tôi không phải là BĐQ, tôi chỉ muốn nói đến một sự thật là: LĐ258 trong đó có tôi từ ngày 18/3/75 đến ngày 25/3/75 đă đóng tại phía Tây QL1, 1km Bắc Sông Truồi,gần với Phú Bài và rất xa Đèo Hải Vân, trong những ngày 21 đến 24/3/75 chúng tôi vẫn tản thương trên QL1 qua Phú Lộc về Đà Nẵng mà không gặp trở ngại,  5 giờ sáng ngày 25/3/1975 LĐ258 TQLC từ gần Thôn Bảo Vinh bắc Sông Truồi được lệnh của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng bỏ vị trí để rút về Đà Nẵng bằng đường bộ , cả 1 LĐ trong đó có tôi đă đi trên QL1 qua Bạch Thạch (Đồi 500 phía sau Bạch Thạch), Cầu Hai, Phú Lộc, chúng tôi đă không thấy một tên CSBV nào và đă không có một viên đạn lớn nhỏ nào bắn vào chúng tôi.

2-Không có cầu phao qua Cửa Tư Hiền do lỗi của các đơn vị khác: Thưa Trung Tướng, cá nhân tôi không biết ǵ về buổi họp ngày 23/3/75 nên không có ư kiến ǵ về việc này, nhưng thưa Trung Tướng, là một vị tướng tài ba nắm trong tay sinh mạng của cả chục ngàn binh sĩ, khi Trung Tướng thiết kế kế hoạch rút đạo quân TP QĐI qua Cửa Tư Hiền chắc chắn Trung Tướng đă có những kế hoạch phụ nếu cây cầu nầy không được thực hiện th́ sẽ phải làm ǵ và Trung Tướng sẽ theo rơi diễn tiến của cuộc rút quân. Cho đến chiều ngày 24/3/75 th́ Trung Tướng đă biết là cây câu nầy không được thực hiện và phải có kế hoạch khác để thuộc cấp của Trung Tướng có th́ giờ chuẩn bị, nhưng thực tế th́ lúc 10.30 sáng ngày 25/3/75 khi cả LĐ147 TQLC đă vào cái rọ Thuận An rồi th́ Trung Tướng mới có kế hoạch rút LĐ147 bằng Hải Quân  như vậy th́ quá trễ làm sao HQ có th́ giờ chuẩn bị kịp! kết quả là HQ lúng túng không vào đón kịp thời để Quân CSBV đuổi kịp và bao vây LĐ147.Nhân tiện đây tôi xin kính hỏi Trung Tướng: Theo hồi kư Can Trường Trong Chiến Bại của PĐĐ Hồ VK Thoại trang 193 có viết: Vùng biển Thuận An-Phá Tam Giang có 2 duyên đoàn và 2 giang đoàn bảo vệ, các lực lượng HQ này đă đi đâu và theo lệnh của ai mà Quân CSBV đă vượt qua Phá Tam Giang một cách dễ dàng trong chiều ngày 25/3/75 để bao vây LĐ147?.Tôi nghĩ Trung Tướng là tư lệnh chiến trường và là cấp chỉ huy trực tiếp của PĐĐ Hồ VK Thoại, Trung Tướng có thừa thẩm quyền trả lời điều này.

3-Bờ biển Thuận An nông và có sóng lớn gây trở ngại cho LST vào lấy quân:

Thưa Trung Tướng, Trung Tướng đă ở QĐI mấy năm rồi chắc chắn Trung Tướng phải biết điều đó, tại sao Trung Tướng lại dùng chiếc LST801 vào lấy quân sáng ngày 25/3/75 để rước lấy thất bại? Hải Quân và Quân Vận QĐI có rất nhiều tầu đổ bộ đấy bằng LCU và LCM8 có khả năng vào sát bờ ngay cả bờ biển nông tại Thuận An, tai sao khi thiết kế kế hoạch rút quân tại đây Trung Tướng không đ̣i hỏi các loại tầu này?. C̣n sóng lớn th́ trong trang 202 của cuốn hồi kư PĐĐ Hồ VK Thoại viết: Sóng biển lúc đó tại Thuận An là sóng cấp 2 có nghĩa là từ ½ đến 1m, như vậy th́ sóng đâu có lớn!.

4-Phần lớn LĐ147 TQLC đă về được Đà Nẵng trong ngày 24,25,26/3/1975:

Thưa Trung Tướng, tôi là người được cái vinh dự đi đón tàn binh của LĐ147 ngày 26/3/75 tại Đà Nẵng, cả một LĐ gần 4000 TQLC chỉ về được có 100 thương binh và 200 TQLC khỏe mạnh trên một chiếc LCU duy nhất, theo hồi kư của những người sống sót từ cái Pháp Trường Cát Thuận An th́ lúc 6 giờ chiều ngày 24/3/75 LĐ147 được lệnh bỏ Quảng Trị, 8 giờ sáng ngày 25/3/75 toàn bộ LĐ147 tụ tập tại Thuận An gồm các TĐ 3,4,5,7 TQLC, TĐ2 PB, 1 ĐĐ Viễn Thám đi về phía cửa Tư Hiền, 10.30 sáng 25/3/75 th́ được lệnh của Trung Tướng dừng lại để tầu HQ vào đón, chờ đến 5 giờ chiều mà không có tầu HQ đón và cái ǵ phải đến đă đến: Quân truy kích CSBV đă vượt qua Phá Tam Giang và Cửa Thuận An mà không bị ngăn cản bởi các Giang Đoàn và Duyên Đoàn HQ (có lẽ đă bỏ đi? Theo lệnh của ai?), chúng bao vây LĐ 147 và tàn sát TQLC bằng các vơ khí cộng đồng lớn nhỏ, sáng ngày 26/3/75 khi ṿng vây đă xiết chặt th́ mới có 2 chiếc LCU vào đón, một chiếc đón được Bộ Chỉ Huy LĐ. 100 thương binh và 200 TQLC, chiếc nầy bị trúng 1 hỏa tiễn AT3, chiếc LCU thứ 2 bị trúng đại bác của địch và bị mắc cạn, sau đó không có một chiếc tầu nào vào nữa! 3 giờ sáng 27/3/75 toàn bộ cái c̣n lại của LĐ 147 bị CSBV bắt trói trong đó có các vị TĐT sau đây: T Tá Nguyễn Văn Sử TĐ 3, T Tá Đinh Long Thành TĐ 4, T Tá Phạm Văn Tiền TĐ 5, T Tá Phạm Cang TĐ 7, T Tá Vơ Đăng Phương TĐ 2 PB. Thưa Trung Tướng đa số những người này hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ, Trung Tướng có muốn nói chuyện với họ?. Ngoài ra trong hồi kư của PĐĐ Hồ VK Thoại trang 233 ông cũng phải thú nhận sự việc gần như toàn bộ LĐ 147 đă bị địch quân bắt. Trong cuốn hồi kư “Hai Mươi Lăm Năm Thế Kỷ” trang 483 Trung Tướng viết có 90/100 TQLC đă về được Đà Nẵng trong ngày 24,25/3/75, chuyện này không đúng với sự thật.

Có một điêu làm tôi thắc mắc: Trung Tướng là cấp chỉ huy trực tiếp của cuộc rút quân này mà tại sao Trung Tướng không biết về những sự kiện quan trọng như vậy, vậy th́ vào thời điểm những ngày 26 và 27/3/75 khi đạo quân dưới quyền của Trung Tướng đang bị lâm nguy tại Thuận An, Trung Tướng có hiện diện tại ngoài khơi biểnThuận An để điều khiển HQ tiếp cứu, tiếp viện, tiếp tế và yểm trợ hải pháo cho họ không?.Hay là Trung Tướng đang ở Đà Năng?.

5-Không có không yểm v́ Không Quân thiếu nhiên liệu và cơ phân.

Không lẽ cả một Sư Đoàn 1 KQ lại không có vài chiếc phản lực có đủ nhiên liệu bay một đoạn ngắn từ Đà Nẵng đến Thuận An thả máy trái bom để cứu gần 4000 quân Tổng Trừ Bị? thực tế Trung Tướng có yêu cầu không yểm không? Nếu có th́ tôi nghĩ Trung Tướng Ngô Quang Trưởng cũng chẳng hẹp ḥi ǵ. Không có phi cơ của QĐI th́ vẫn có phi cơ của QĐII. C̣n nếu không có không yểm th́ Trung Tướng có yêu cầu hải yểm không? Theo hồi kư của PĐĐ Hồ VK Thoại trang 196 th́ ngay tại vùng biển Thuận An trong những ngày 24,25,26/3/75 HQ đă có 8 chiến hạm và 4 chiến đỉnh. Nếu Trung Tướng ra lệnh th́ khối hỏa lực khủng khiếp này của HQ sẽ tấn công Quân CSBV tại Thuận An ngay lập tức và từ đủ mọi hướng Đông, Tây, Nam ,Bắc (nên nhớ khu vực này là một cù lao bốn bề là nước).

Kính thưa Trung Tướng, đă 35 năm rồi, biết bao nhiêu nước đă chẩy qua Sông Hương, Sông Hàn, Sông Thu Bồn, đă có rất nhiều quân dân miền Trung chết trong cái tháng 3 đau buồn của năm 1975 ấy. Họ chết trên các đường phố của 5 tỉnh thuộc QKI, họ chết đầy trên QL1, họ chết đủ kiểu trên các băi biển thơ mộng của miền Trung, thịt xương họ đă tan biến vào với đất mẹ, nhưng oan hồn của họ vẫn c̣n đó, không siêu thoát được v́ sự thật về cái chết của họ đă không được phô bầy, đă có vài hồi kư của vài cấp chỉ huy thuộc QĐI, nhưng các hồi kư này chỉ có tính cách chậy tội khoe công! Không ai có đủ liêm sỉ viết một lời tạ tội đến các oan hồn uổng tử này! Sinh mạng của quân dân miền Trung đối với họ rẻ hơn cỏ rác! Thêm vào đó là một lũ kư giả Tây Phương lưu manh, chúng ngồi trong các nhà hàng sang trọng của thành phố Saigon, ăn bánh ngọt, uống café, hút thuốc lá rồi tưởng tượng ra những trận đánh tại QKI mà viết phóng sự chiến trường. Đau đớn thay, một số các nhà báo VN tại hải ngoại lại dựa trên các hồi kư và phóng sự chiến trường này để viết sách viết báo! Điều này lại càng làm cho những oan hồn của quân dân miền Trung thêm tủi nhục, chính v́ những lư do nầy mà tôi đă nén đau thương, ngồi viết lại những ḍng hồi kư”Những Người Lính Bị Bỏ Rơi” với mục đích mang lại một phần nhỏ của sự thật để giải tỏa một phần nào nỗi oan nghiệt cho các oan hồn này chứ không hề có ác ư moi móc những lỗi lầm của bất cứ ai, rất mong Trung Tướng hiểu cho.Ngoài ra khi đọc hồi kư”Hai Mươi Lăm Năm Thế Kỷ” ít nhất th́ Trung Tướng đă dành hơn nửa trang( 533-534) để nói về sự tuẫn tiết của 5 vị Tướng anh hùng của QLVNCH khi nhận được lệnh đầu hàng của Tướng Dương V Minh, tôi xin thành thật cám ơn Trung Tướng về việc này.
Kính Thư:
Bằng Phong Phạm Vũ Bằng.

 

  DI TN HU THÁNG BA 1975    ca Cu Trung Tướng Lâm Quang Thi.


 
 THÁNG BA BUN … HIU!     ca  Mũ Xanh  Tiu Cn.
  
NHNG NGƯỜI LÍNH  B B RƠ   ca Mũ Xanh  Bng Phong