Bản Lên Tiếng Của

Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử /Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/SD

            Tôi, Lưu khắc Thiệu, trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử (BTCBC) thuộc Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/San Diego xin lên tiếng để làm sáng tỏ những sự kiện xảy ra liên quan đến cuộc bầu cử của Liên Hội hôm mùng 7 tháng 10 năm 2007 vừa qua. Tôi phải nói ra cho công luận như một trách nhiệm để đưa ra ánh sáng những chi tiết mà nhiều người chưa biết đến. Đặc biệt cho các tác giả không có đầy đủ dữ kiện nhưng lại có những bài viết trên báo chí, trên net đầy sự chỉ trích và bêu xấu. Một sự chỉ trích đã tổn hại danh dự của tập thể Liên Hôi nói chung và của Ban Tổ Chức Bầu Cử nói riêng.

 

            Vào ngày 29 tháng 7 Liên Hội bầu tôi làm Phó BTCBC nhưng sau đó được nhận chức Trưởng BTCBC thay thế ông Nguyễn hữu Triều (vì ông Triều là Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ không thể tiếp tục giữ chức vụ đó theo quy định của Gia Đình Mũ Đỏ.) Ông Vũ khắc Tiến và ông Đặng văn Trí đồng làm Phó BTCBC.

BTCBC đã ra thông báo thể lệ và thời hạn ghi danh ứng cử. Thứ Bảy ngày 29 tháng 9, 2007 là hạn chót nhận đơn. Địa chỉ riêng để nhận đơn:

BTCBC

  P.O.Box 711522 .

San Diego , CA 92171 .

Ban Tổ Chức Bầu Cử tiến hành cuộc bầu cử đặt trên nền tảng những điều lệ trong Nội Quy của Liên Hội. BTCBC quyết định mọi vấn đề thuộc về ứng cử và bầu cử đều dựa trên nền tảng đó.

I/  Sau Đây Là Diễn Tiến Trong Sự Chuẩn Bị Cuộc Bầu Cử.

 

Thứ Tư Ngày 26 tháng 9:   Ban Tổ Chức Bầu Cử nhận đầy đủ tất cả các thư có phiếu ghi danh ứng cử gửi theo địa chỉ P.O.Box nêu trên .  Riêng Phó BTCBC Đặng văn Trí và tôi đều nhận được một phiếu ghi danh ứng cử nữa của liên danh ông Dương theo địa chỉ nhà ở của mỗi người. Ô. Trí đã đọc lá thư này trong buổi họp Ban Chấp Hành Liên Hội và chính ông nhận ra Ô. Trần văn Họach, một trong ba ứng viên trong liên danh Ô. Dương là người không bao giờ tham gia bất cứ ở Hội Đòan nào.

 

Thứ Sáu Ngày 28 tháng 9:  Theo như trong phiếu ghi danh, Ô. Họach là hội viên Hội Cao Niên San Diego . Nhưng Hội Cao Niên không phải là thành viên của Liên Hội CSVNCH/SD . Khi chiến hữu nào là hội viên của một Hội Đòan, mà Hội Đòan đó không phải là thành viên của Liên Hội, thì chiến hữu đó không phải là hội viên của Liên Hội. Do đó Ô. Họach đã không hội đủ hai điều kiện để ứng cử theo Chương VIII, Điều 24, 24.1 ,điều kiện a.d. trong bản nội quy của Liên Hội đó là:

a.       Thuộc thành phần hội viên chính thức.

d.      Đã tham gia sinh hoạt tối thiểu là một năm.

Chúng tôi tìm hiểu thêm và biết Ô. Họach xuất thân từ quân trường Võ Bị Đà Lạt. Nên chúng tôi nghĩ rằng Ô. Họach có thể là hội viên của Hội Võ Bị Đà Lạt/San Diego (VBĐL/SD), mà hội này là thành viên của Liên Hội. Khi chiến hữu nào là hội viên của một Hội Đòan, mà Hội Đòan đó là thành viên của Liên Hội, chiến hữu đó đương nhiên là hội viên của Liên Hội.

Với hai ý kiến thuận và một ý kiến chống, BTCBC đã đồng ý cho Ô. Dương bổ túc bằng cách xác minh tình trạng của Ô. Họach.  BTCBC đề nghị Ô. Trí với tư cách là Phó BTCBC liên lạc thẳng với Ô. Dương để yêu cầu ông ta tìm những chứng lý để xác định Ô. Họach hợp lệ theo các điều kiện kể trên. Điều này chứng tỏ BTCBC không quá khắt khe đối với liên danh Ô. Dương . Cũng như để trả lời cho ai nghĩ rằng BTCBC không dành cho liên danh Ô. Dương ít nhất một vài ngày để bổ túc. Tuy nhiên tôi chỉ nhận được sự im lặng của hai người suốt 3 ngày sau đó.

 

Thứ Hai Ngày 1 tháng 10:  Cho đến khi tôi hỏi Ô. Trí, ông ta mới trình bày: Ô. Dương cho rằng những điều kiện nầy mù mờ quá, Ô. Dương khó xác minh được. Ngòai ra BTCBC không nhận được bất cứ ý định hoặc yêu cầu chính thức nào từ ông Dương. Tôi lại chờ đợi tiếp.

 

Thứ Tư Ngày 3 tháng 10: Không thể chờ mãi, tôi thảo một thư thông báo và gửi cấp tốc (thư express) đến ông Dương nói rõ BTCBC đang chờ sự bổ túc của ông ta để “tìm được các bằng chứng để đáp ứng những điều kiện trên.” và gia hạn trưa 12 giờ ngày 5 là hạn chót. Sáng hôm đó tôi cần phải đúc kết danh sách để đưa lên báo chí cho kịp.  Cùng trong ngày , tôi có gởi một thư xin Ô.Đại Diện Hội Võ Bị Đà Lạt San Diego (VBĐLSD) xác nhận Ô. Họach là hội viên của Hội này hay không ? Ô. Đại Diện Hội VBĐL/SD trả lời trong lá thư yêu cầu của tôi, nguyên văn như sau:

“Để là hội viên VBĐLSD phải tối thiểu:

§         Sinh họat với Hội

§         Đóng niên liễm.

Cựu SVSQ Trần văn Họach khóa 8 trường VBQGVN chỉ một lần dự tiệc Tết năm 2004 cùng Hội tại nhà của SVSQ Võ văn Thắng K.29. Và chưa một lần đóng niên liễm.”(Lá thư này được scan ra và đính kèm ở phần sau)

            Lá thư này tôi đã đọc trước Đại Hội để chứng minh cho tất cả cử tri thấy rằng: Việc ông Họach tự nhận mình trước Đại Hội là hôi viên Hội VBĐLSD là hòan tòan sai sự thật.

 

Thứ Năm Ngày 4 tháng10: Vào buổi chiều, khỏang 6 giờ, Ô. Dương điện thọai cho tôi: sau đôi lời mắng mỏ, cho biết ông ta không thể thỏa mãn sự bổ túc về tình trạng Ô. Họach. Và rằng ông ta sẽ đưa một người dự khuyết thay thế Ô. Họach. Tôi khẳng định  là tôi không thể quyết định sự bổ túc như thế có hợp lệ hay không, mà phải cần sự quyết định của tòan ban BTCBC.

Đêm khuya11giờ 30 phút tôi nhận một e-mail từ ông Dương. Email đó là mẫu đơn ghi danh ứng cử được copy qua từ bản thông báo và không một lời trình bày.  Một ứng cử viên khác tên là Ô.Lê Sang được điền vào mẫu đơn thay thế ứng cử viên Ô. Trần văn Họach. 

 

Thứ Sáu Ngày 5 tháng10:  Vì việc làm tôi phải đi xa, BTCBC không thể ngồi lại với nhau để đưa ra một quyết định về tình trạng đơn ghi danh ứng cử của liên danh Ô. Dương. Tuy nhiên tôi vẫn ra một bản thông báo danh sách các ứng cử viên hợp lệ. Vì Liên Danh Ô. Dương đang chờ sự quyết định của BTCBC nên thông báo còn nói rõ rằng: “Vì thời gian cận kề, vào ngày Đại Hội 7-10-2007 chúng tôi sẽ thông báo đến qúy vị các đơn vị ứng cử được gia hạn về sự bổ túc rằng hợp lệ hay không.”

 

 Chủ Nhật Ngày 7 tháng10:   Mãi đến 11 giờ sáng BTCBC mới gặp được nhau để đưa ra một quyết định. Với hai ý kiến chống một ý kiến thuận; BTCBC cho rằng liên danh Ô. Dương không đáp ứng đúng yêu cầu của sự bổ túc. Do đó, đơn ghi danh ứng cử của Liên Danh Ô. Dương không hợp lệ.

 

II/ Cuộc Bầu Cử

Cuộc bầu cử đã diễn ra có nhiều lúc trông mất trật tự.  Ngòai những thắc mắc chính đáng của Ô. Dương xoay quanh về điều bất hợp lệ của liên danh ông ta. Có người đã lợi dụng cuộc bầu cử như một diễn đàn để nói ra sự bất bình, sự hằn học đối với những người khác mà không nghĩ đến tinh thần và nội dung cần có của cuộc bầu cử. Đặc biệt, có người vì lẻ không tham khảo bản nội quy của Liên Hội, cũng như chưa hiểu rỏ lý do tại sao BTCBC có sự quyết định như vậy về đơn ứng cử của một liên danh, cho nên đã nóng nảy có những lời nói bất bình và to tiếng ,là không dân chủ ,không công bằng v.v

            Một vài người xử dụng tinh thần dân chủ một cách không đúng lắm. Thì giờ có hạn nên BTCBC chỉ trả lời những câu hỏi xoay quanh về sự bất hợp lệ của liên danh  Ô.Dương

mà thôi. Nhiều câu hỏi đã đi ra ngòai phạm vi trả lời của BTCBC nên chúng tôi đã phải hạn

chế một số câu hỏi. không có nghiả là không dân chủ.

 

  Trong điều kiện bầu cử thuộc chương VIII , điều 24, 24.3d trong nội quy của Liên Hội đã nói rõ:  “Nếu chỉ có một ứng viên hoặc liên danh: Đại hội bỏ phiếu tín nhiệm. Được tuyên bố đắc cử khi ứng viên hoặc liên danh đó được đa số phiếu (trên ½)”.  Nếu BTCBC chỉ quy định cho một liên danh ra ứng cử mà thôi thì BTCBC mới vi phạm nội quy . Nhưng trong trường họp nầy , một trong hai liên danh đã không đáp ứng được những điều kiện của nội quy về ứng cử mà BTCBC cứ thuận ý cho liên danh đó được hợp lệ thì chính BTCBC đã vi phạm điều lệ, nội quy của Liên Hội. Vì vậy BTCBC vẫn tiến hành cuộc bầu cử dù chỉ còn một liên danh ra tranh cử để khỏi bị quy tội là không áp dụng đúng nôi quy của Liên Hội .

Về sự kiện Ô. Dương cho rằng BTCBC đưa hai địa chỉ nhận đơn ghi danh khác nhau để mong đánh lạc hướng lá thư của liên danh ông. Tôi xin trình bày một lần nữa: BTCBC có địa chỉ riêng để nhận đơn. Địa chỉ đó nằm trong phần chi tiết về thời hạn và địa chỉ nhận đơn của bản thông báo; chứ không phải địa chỉ nằm ngay dưới danh xưng của Liên Hội. Trong hầu hết các văn thư và thông báo của Liên Hội, địa chỉ của Liên Hội phải nằm ở vị trí như vậy. Rất tiếc ông Trần ngọc Dương đã không nhận thấy điều đó nên ông đã đắn đo và ngờ vực.

Chiếu theo điều kiện bầu cử thuộc chương VIII , điều 24, 24.3b trong nội quy của Liên Hội: “Tất cả hội viên chính thức đến tham dự Đại Hội đều được quyền bỏ phiếu”.  Theo Nội Quy của Liên Hội, hội viên chính thức là  các cựu chiến sĩ thuộc các Hội Đòan Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia, Lực Lượng Bán Quân Sự, Dân Sự Chiến đấu, Thế Hệ Hậu Duệ, và cá nhân các Chiến Sĩ và Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng vì lý do ngăn ngừa những kẻ không phải là cựu chiến sĩ đến với mưu đồ trà trộn, và phá rối; BTCBC đã đề nghị Liên Hội phaỉ kiểm soát I.D, năm tuổi, đơn vị cuối cùng, và số quân nếu được trong việc ghi phiếu cử tri. Dĩ nhiên xem xét I.D. rất khó thực hiện; nhiều người đã quên số quân và đơn vị. Vì thế, BTCBC không coi đó là điều kiện phải có mới được. Đó chỉ là cách tìm ra những kẻ có tật thì giật mình thôi. Chắc chắn điều này sẽ làm nhiều người khó chịu, bất bình, thậm chí suy diễn một cách tiêu cực nữa. Nhưng việc ngăn ngừa sự trà trộn của những  kẻ theo nghị quyết 36 của Cộng Sản là điều cần thiết.

Cũng theo chiều hướng vì an ninh và lợi ích tập thể. Hạn chế việc quay phim và chụp hình là một cách ngăn ngừa những kẻ chụp hình và quay phim rồi lắp ghép theo ý đồ tuyên truyền của họ.  Chắc chắn nhiều người khó chịu vì không chụp hay quay được những hình ảnh kỷ niệm cho riêng mình. Tuy nhiên Ban tổ chức Đại Hội sẽ gởi hình ảnh đến qúy vị nếu được yêu cầu. Còn những người thuộc về giới báo chí truyền thông có thẻ bài hành nghề  thì chúng ta không thể cấm cản. Chúng ta phải để giới chức này làm nhiệm vụ thông tin cho mọi người. Việc làm thông tin của họ với đầy sự chính xác và trung trực mà họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của nền dân chủ tự do ở đây.  Tuy có điều một vị trong ban trật tự đã hơi nặng lời với một ai đó về sự cấm cản này. Ông Hồng M.C đã phải xin lỗi trước Đại Hội ngay lúc đầu tiên.

Sự hiện diện của nhân viên an ninh trật tự cũng là một điều cần thiết để duy trì trật tự; ngăn chận những phần tử phá họai trong bất cứ một lễ hội nào, hầu đem lại sự bình an vui vẻ cho người tham dự. Security Mỹ hoặc Việt Nam cũng thế , chỉ đơn giản vậy thôi.

 

Tất cả những điều tôi nói ra trên đây đều là sự thật. Tôi sẵn sàng đối thọai với bất cứ ai muốn tìm hiểu thêm. Còn những người dùng phương tiện truyền thông và báo chí  để xuyên tạc sự thật và mạ lỵ công khai phải chịu hòan tòan trách nhiệm đối với luật pháp của Hoa Kỳ.

 

 

San Diego ngày 24 tháng 10, 2007

                     Lưu Khắc Thiệu