Cờ Máu Xuất Hiện Trên Colina Park Bị Triệt Hạ

Chiều hôm nay 26/09/2009 khoảng 06:00PM, qua tin cuả một người bạn đi chợ Viễn Đông, anh Trọng Nghiã gọi cho anh Trí, anh Lực và tôi báo tin có một đám trẻ sinh hoạt thể thao mà lại treo cờ đỏ sao vàng tại Colina Park, lập tức cả ba đều phóng xe cái ào xuống khu công viên, lại chỗ mà Hội Thủ Đức hay làm picnic, tôi không thấy động tĩnh gì bèn quay lên chỗ Hội Trường phiá Bắc công viên,đi xuống khu vực một số em học sinh mặc áo xanh lá mạ, thì gặp anh Trí đang chụp hình. Không còn thấy bóng cờ đỏ đâu, anh Trí nói các em đã dọn dẹp, hạ nó xuống rồi,

anh Trí cho coi lại những bức hình anh chụp được, rõ ràng là lá cờ tanh máu treo bên cạnh lá cờ Mỹ.

Chúng tôi đi một vòng hỏi người tổ chức buổi đá banh này là ai, không ai biết sau đó một senor chỉ một em gái và nói cô ta là phụ trách treo cờ, Samantha , tên cô bé người Mễ, hình như cô bé này đã có lần nhặt rác chung trên đường El Cajon.

Hỏi có phải em treo cờ không? Samantha: "Dạ", tôi nói:"Cái lá cờ đỏ mà ông bạn chú chụp không phải là biểu tượng cuả người Việt tỵ nạn hải ngoại, nó là lá cờ cuả chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, lần sau em có sinh hoạt, không nên treo lá cờ đỏ, tôi sẽ cho em lá cờ vàng là biểu tượng cuả người Việt hải ngoại yêu chuộng tự do".

Samatha trố mắt nhìn: "Chú cho lá cờ vàng thật sao?, ngay bây giờ nhé."
"Ngay bây giờ, chú ra xe lấy tặng cháu". Tôi đáp.

Trao lá cờ vàng cho Samantha, em ôm lá cờ một cách trân trọng và em rủ các bạn cùng chụp chung với lá cờ vàng và hưá sẽ giữ mãi lá cờ đẹp đẽ này.

Chúng tôi ra xe, anh Lực cũng vưà tới trên tay cầm lá cờ vàng. Tôi nói với anh Lực: "Xong xuôi hết rồi, các em học sinh nhỏ không biết, chúng tôi đã giải thích rõ ràng cho các em, các em hưá sẽ treo cờ vàng trong những kỳ sinh hoạt tới."
Thuỷ Thủ Già