Quí vị có thắc mắc về Chương tŕnh Mua Thuốc Medicare Part D?

 

Xin mời đến

 

Trụ sở Hiệp Hội Người Việt San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, CA 92111

 

Chủ nhật ngày 2 tháng 12, 2007

Từ 10 sáng đến 1 giờ trưa

 

Để được hướng dẫn tường tận

 

Đây là một chương tŕnh đặc biệt dành cho đồng bào Việt Nam tại San Diego do các Dược sĩ và sinh viên Dược khoa tại Đại Học UCSD đảm trách bằng Anh và Việt ngữ.

Nếu có thể, xin quư vị đi cùng với một thân nhân hoặc một người bạn có thể thông dịch được.   

Xin quư vị đem theo:

1.    Thẻ Medicare

2.    Tất cả các thuốc mua có toa mà quư vị đang dùng

 

Chương tŕnh được bảo trợ và thực hiện bởi:

                     

 

 

 

Đại Học UCSD Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Trung Tâm Y Tế Á Châu và Hiệp Hội Người Việt San Diego.

 

 

Có thức ăn trưa cho mọi người đến dự

 

Phiếu trả lời

 

(Xin gửi đến Trung tâm Y tế Á Châu, 5871 University Ave, Ste #334, San Diego, CA 92115, Đ.T. 619-582-2360 hoặc fax đến số 619-582-2297 từ đây đến hêt  ngày 26 tháng 11,  2007)

 

Tôi (chúng tôi) (Tên họ)_________________________ Điện thọai: ___________

sẽ đến dự buổi tŕnh bày

Tôi xin dùng tiếng Anh _________________; tiếng Việt ____________________