Thư Ngỏ

 

Lực Luợng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa San Diego

San Diego, ngày 1 tháng 3, năm 2011

 

 

Kính gởi: Quư Chiến Sĩ VNCH/SD

 

Hành động gian lận xảy ra trong cuộc bầu cử của Liên Hội CSVNCH/SD trong năm 2010 vừa qua đă để lại một vết nhơ và là một thách thức lớn đối với danh dự và lương tri của các chiến sĩ VNCH chân chính trong Quân Hạt San Diego.

 

Đă đến lúc phải ổn định nhân tâm và tái tạo điều kiện sinh hoạt trong sáng, tốt đẹp và có hiệu quả cho tất cả anh em chiến sĩ chúng ta.

V́ thế nên chúng tôi đồng đứng lên từ buớc đầu để thành lập tổ chức lấy danh xưng là :

Lực Luợng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa San Diego
( Lực Lượng Chiến Sĩ VNCH/SD)
ĐT: (858) 610-7163/ (619) 757- 4905

 

Lực Luợng Chiến Sĩ VNCH/SD là nơi mà mọi nguời đối xử với nhau trong thân t́nh anh em đồng đội, thành tín và trong sáng.

1 - Luôn nêu cao khí phách, tinh thần trách nhiệm, danh dự và lư tuởng Quốc Gia của nguời lính VNCH.
 
2 - Quyết tâm xây dựng Lực Luợng vững mạnh để hợp tác với các đoàn thể địa phương cũng như hải ngoại cùng dương cao ngọn cờ đấu tranh chống Việt gian cộng sản độc tài, tham nhũng, bán nuớc, buôn dân để sớm thấy một nuớc Việt Nam độc lập, tự do dân chủ thật sự,  nhân quyền được bảo vệ và công bằng xă hội .

 

Bức thư ngỏ nầy đuợc gởi đển quư chiến hữu nhằm mục đích để thông báo và đồng thời mong đợi sự hậu thuẫn tinh thần mạnh mẽ nơi quư vị để Lực Lượng Chiến Sĩ VNCH/SD sớm đuợc kiện toàn tổ chức

 

Ban Vận Động của Lực Luợng Chiến Sĩ VNCH/SD gồm có các Chiến hữu đồng đứng  tên duới đây:

Dương văn Thái (Vơ Bị Quốc Gia),

Trần Sơn (BCH/ĐK Đà Nẳng/QĐ1/QK1), 

Đặng văn Tiến (HQVNCH)

Nguyễn đức Truyền (QB)

Cao xuân Tấn (SĐ2KQ),

Lê Thi (TTHL Vạn Kiếp/QĐ3)

Phạm nam Hải (SĐ3BB)

Vũ khắc Tiến (HQVNCH)

Nguyễn văn Thông (SĐ3KQ/KĐ30TC)

Huỳnh hữu Thuận (HQVNCH).

 

Trân trọng thân chào Quư Chiến hữu,