PHÓNG SỰ BẰNG H̀NH ẢNH: Lễ Hội Đầu Năm,

Xuân Mậu Tý (2008) tại San Diego, USA


Mừng Xuân Mậu Tư 2008, Tưởng Niệm đến các đồng bào bị VC thảm sát trong Tết Mậu Thân 1968 với những hình ảnh thu nhận được trong ngày Lễ Hội Đầu Năm, Xuân Mậu Tý (2008), được Hiệp Hội Người Việt San Diego tổ chức vào ngày thứ bảy, mùng 03 Tết Âm Lịch (09.02.2008).

Xin vui lòng phổ biến rộng răi.
Trân trọng,
Tran Son