image

1.      Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/1975, Hiệp Hội Người Việt San Diego kéo Cờ Rũ để Tang cho ngày đau thương của đất nước.


image

 

 

1.      Chiếu phim Tưởng Niệm Quốc Hận trong thời gian tiếp tân.


image

 

1.      Tham d đúng gi, đông đủ của đng hương SD đă nói lên tinh thn và s quan tâm trong Lng Nim Ngày Quc Hn năm nay.


image

image

image

image

image

image

 

image

1.      HQ Vũ Khắc Tiến: MC điều hợp chương tŕnh nghi lễ Tưởng Niệm.


image

1.      Các Cựu Quân Nhân mặc quân phục chuẩn bị chào Cờ.


image

 

 

1.      Lực Lượng Chiến Sĩ VNCH San Diego trong nghi lễ chào Cờ.


image

 


image

 


image

image

1.      Đại diện Lực Lượng Chiến Sĩ VNCH/SD nhận và đặt Quân Kỳ .


image

 


image

 

1.      Lực Lượng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa San Diego làm Lễ đặt Quân Kỳ để tang cho chiến sĩ VNCH hy sinh để bảo vệ Tự Do, Hạnh Phúc cho người dân miền Nam VN. 


image

 

 

1.      Ṿng Hoa Tưởng Niêm Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Ḥa.


image

image

1.      CT / Hiệp Hội Người Việt/SD và ĐD/Lực Lượng Chiến Sĩ VNCH/SD đặt Ṿng Hoa Tưởng Niệm.


image

1.      Tin đưa Quc Kỳ. 


image

1.      Din văn của Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ Tịch HHNV San Diego: “. . nhc nh mọi ngưi luôn luôn nh đến nhng ti ác dă man, tày tri của Vit cng và 30 tháng 04 năm 1975 măi măi là ngày Quc Hn của toàn dân Vit trong và ngoài nưc . .”


image

 


image

1.      LLCS/VNCH/SD trong hợp ca: “ Chiến Sĩ Vô Danh”.


image

1.      Din văn của Ông Trn Sơn, Đại Din LLCS/VNCH/San Diego: “ . . ti ác của Vit cng th́ cả ngàn trang giy cũng không k hết, nhưng mi đây nht trong tun l va qua, New York Times mt trong nhng t báo thiên tả, phản đi chiến tranh VN đă đăng bài viết: “ Ngưi Dân VN bt măn chưa tng thy dưi s lănh đạo của đảng Cng sản VN ” trong tháng Tư đen cho thấy s hi hn của nhng kẽ phản chiến và là mt cái tát vào mt bạo quyn cng sản VN trên lănh vc ngoại giao. Bài viết này cho rằng nếu đảng Cộng sản không chiếm được miền Nam năm 1975, th́ giờ này Việt Nam đă như Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan hay Singapore, chắc chắn là không hoàn hảo nhưng sẽ tốt hơn nhiều và lại không có chết chóc hay tàn phá xảy ra như hiện nay. Bài báo nhận xét  Đảng Cộng sản Việt Nam đă suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức. Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ, nhưng tương lai e rằng sẽ c̣n tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại.  

L      Lựcng Chiến Sĩ Vit Nam Cng Ḥa San Diego chúng tôi vn theo đui lư tưng Tư Do, Dân Chủ cho dân tc VN mt cách kiên tŕ không suy suyn, không chi bỏ căn cưc tị nạn chính trị của ḿnh, hiên ngang chiến đu vi cng sản trên nhiu mt trn, không ḥa hp hoà giải vi VC, không th đ bị phỉnh gạt thêm mt ln nào na, chúng tôi t hào và hănh din vi s la chọn đúng đn đó cho đến khi nào chế đ vô thn vô nhân đó sụp đ không c̣n hin hu trên quê hương mến yêu.”.  


image

1.      Phn din thuyết của nhà Văn Huy Phương đă thu hút mọi ngưi qua 3 phn chính: 1. Ḷng t trọng của kẻ sĩ và ngưi Lính ( dn chng qua nhng vụ m bụng t sát của tưng lănh, cp chỉ huy quân đi Nht sau khi thua trn và s chp nhn ở lại đt nưc trong ṿng km kẹp, kh s vi quân thù cho đến khi chết của c TT Trn Văn Hương ). 2. So sánh thái đ thp hèn, vô học của cng sản khi vào dinh Đc Lp vi thái đ cao thưng, tôn trọng kẽ thua trn của Tưng Tư Lnh min Bc vi Nam quân trong cuc ni chiến của Hoa Kỳ. 3. Lạm dụng nghi thc phủ C: mt vinh d cho nhng chiến sĩ hy sinh v́ đt nưc của mt s CQN ăn chơi, phè  phn ở hải ngoại.


image

1.      Hip Định Paris ngày 28 tháng 01 năm 1973: “ Phải chăng đó là Bản Khai T Chế Đ VNCH ngày 30 tháng 04 năm 1975 ” đưc Ông Phùng Ngọc Sa, mt sĩ quan cao cp Khóa 8 Trưng Vơ Bị Quc Gia Vit Nam, Tng Vụ Trưng Tng Vụ T́nh Báo của đảng Đại Vit, tng tham d Ḥa Đàm Paris, là Sĩ Quan đại din QLVNCH bên cạnh Ủy Hi Quc Tế Kim Soát Đ́nh Chiến, thuyết tŕnh vi nhng dn giải qua nhng phn mục trong Bản Sao của Hip Định Paris đă lôi cun s quan tâm của mọi ngưi. 


image

himage

image

      

                  Đồng bào sn sàng, ngọn Nến trên tay.


image

image

image

image

image

image

image

 

Tŕnh bày h́nh ảnh tàn ác của Vit cng.

 image

Ông Lê Công Nghip, Giám Sát Trưng HHNV/SD  đọc TUYÊN CÁO NGÀY QUC HN: “. . chúng tôi gm các t chc trong Hip Hi Ngưi  Vit San Diego và Lc Lưng Chiến Sĩ Vit Nam Cng Ḥa San Diego đng thanh khng định:

1.       Ngày  30 tháng 04 măi măi là Ngày Quc Hn của toàn dân Việt trong và ngoài nước.

2.       Tp đoàn thng trị cm quyn  hin nay do  Đảng cng sản áp đt dng lên bng bạo lc, chưa  bao  gi đại din cho nhân dân Vit Nam do đó dứt khoát không chp nhận Bản Hiến Pháp đương thi của chúng.

3.       Tích cc ym tr các t chc, đoàn th, các nhà đu tranh dân chủ chân chính trong nưc đng lên  giải th chế đ cng sản bằng mọi cách đ xây dng mt chính quyn thc s do dân bu ra, v́ dân mà phục vụ đúng nghĩa.

4.       Quyết lit chng ni thù Việt gian Vit cng và ngoại thù xâm lăng Tàu cng.. .”

 

        Sau phn đọc TUYÊN CÁO là chương tŕnh văn nghng Nim Quc Hn vi sđóng góp của nhiu ca ngh sĩ xut sc tại địa phương như: Ngọc Lan, Ngọc Thu, Tun Nguyn, Thanh Châu, Ánh Nga, Kim Liên, Bê Bê, Thanh Thanh, Nguyên Thụy, Vũ Đc Thng, Minh Thy, Cư Nguyn, Thy Hu, Quư Châu, Mỹ Linh, và thc s chm dt vào lúc 10 gi ti cùng ngày.

          

        Ban Truyn Thông                                                                                                                                                                       Hip Hi Ngưi Vit San Diego.