HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO
KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP và
RA MẮT CÁC CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2010 - 2012.

San Diego: Đánh dấu 25 năm hoạt động phục vụ cộng đồng người Việt San Diego từ năm 1985 đến năm 2010, Hiệp Hội Người Việt San Diego long trọng tổ chức Kỷ Niệm và Ra Mắt các Cơ Chế Điều Hành nhiệm kỳ mới thật trang trọng. Liên tiếp trong 2 ngày thứ sáu, thứ bảy chương tŕnh Văn Nghệ, Triển Lăm Tranh Ảnh, Nghệ Thuật Cắm Hoa, Ḥn Non Bộ đă thu hút nhiều đồng bào, thân hữu tại địa phương và các thành phố lân cận thuộc miền Nam California đến tham dự.

Lễ Kỷ Niệm và Ra Mắt chính thức được tổ chức vào đêm thứ bảy 11 tháng 12 năm 2010, bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều với nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Ḥa, Hoa Kỳ và Phút Mặc Niệm.

Luật sư Hoàng Kim Thoa, người Việt đầu tiên là Supervisor của San Diego Distrist Attorney và Ông Đỗ Như Điện điều hợp viên Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại, cùng điều hợp  chương tŕnh:

v  Giới thiệu thành phần nhân sự trong 3 cơ chế  điều hành Hiệp Hội Người Việt San Diego:

·  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ( thường được gọi là Ban Điều Hành và Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là Phát Ngôn Viên chính thức của Hiệp Hội Người Việt San Diego ): Chủ Tịch:Bác sĩ Lê Thế Dũng, Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ Tịch Ngoại vụ: Bà Lê Phương lan, Tổng Thư Kư: Bà Lâm Mỹ Hiền, Thủ Quỹ: Bà Đặng Mai Huệ, Ủy Viên Giáo Dục:  Giáo sư Nghiêm Thị Phúc Diễm, Ủy Viên Văn Hóa & Báo Chí: Giáo sư Lê Phục Thủy, Ủy Viên Giao Tế: Bà Nguyễn Ngọc Bích, Ủy Viên Y Tế: Bác sĩ Lê Bảo Trâm, Ủy Viên Văn Nghệ: Ông Dương Nghi, Ủy Viên Thể Thao & Thanh Niên ḱêm Quả Lư Nhà Cộng Đồng: Ông Mai Quan Vinh, Ủy Viên Nghi Lễ: Bà Nguyễn Thị Lễ, Ủy Viên Khánh Tiết: Bà Nghiêm Phúc Trầm, Ủy Viên Kỹ Thuật: Kỹ sư Lê Châu.
·  THỤ ỦY ĐẠI BIỂU ĐOÀN:  Ông Lê Công Nghiệp, và 2 phụ tá là Ông Tom Trần và  Ông Nguyễn Văn Vĩnh
·  HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT:  Giám Sát Trưởng: Dược sĩ Bùi Quang Tiến và 04 Giám Sát Viên là Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Ông Nguyễn Đức Truyền, Bà Nghiêm Diễm, Ông Trần Thành.

Sau phần Ra Mắt là Diễn Văn chào mừng và lời cám ơn của Bs Lê Thế Dũng, Chủ Tịch Hiệp Hội đến với các Đại Biểu Đoàn, Thân Hữu và các cá nhân, hội đoàn đă từng sát cánh với Hiệp Hội trong 25 năm qua.

v  Một số giới chức trong chính quyền San Diego đến tham dự, phát biểu, chúc mừng và trao tặng Tưởng Lục cho Hiệp Hội Người Việt, với sự có mặt của:

·  Bà Susan David ( Congressman ), Dân Biểu Liên Bang.
·  Đặc biệt là sự có mặt của bà Denise Duchenny, Thượng Nghị Sĩ  Tiểu Bang California, người bạn quư của Hiệp Hội Người Việt San Diego và các cộng đồng người Việt trên toàn tiểu bang California, người đă hết ḷng hổ trợ cho  Hiệp Hội Người Việt San Diego trong chiến dịch vận động thành công các Nghị Quyết Công Nhận Lá Cờ Vàng tại thành phố, Quân Hạt San Diego và là Tác gỉa của Đạo Luật Công Nhận Lá Cờ Vàng tại Quốc Hội Tiểu Bang California trong cuộc vận động gian khổ kéo dài ṛng ră suốt 03 năm liền với sự đánh phá liên tục của cộng sản.
· Đại Diện cho  Hội Đồng Thành Phố San Diego, hai Nghị Viên: Ông Carl DeMaio và bà Sherri Lightner đă  trao tặng Tưởng Lục Công Nhận Hiệp Hội Người Việt San Diego là một tổ chức đại diện cho 38 hội đoàn và 33 ngàn dân Việt tại địa phương, tuyên dương sự đóng góp của Hiệp Hội qua nhiều mặt  đối với thành phố, đồng thời Tuyên Bố “ Ngày 11 th áng 12 n ăm 2010  là NGÀY HI ỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO”
·  Lieutenant Jerry McManus , đại diện Chỉ  Huy Trưởng Cảnh Sát  Lansdowne.
· Bà Margaret Iwanaga-Penrose: President of UPAC ( Union of Pan Asian Communities).
· President  El Cajon Blvd Business Association: Bà Jackie O’Connor nói rằng bà rất ngạc nhiên và thích thú khi được thấy những tranh ảnh nghệ thuật cùng đông đảo mọi người hôm nay, và trong sự  tế nhị nhẹ nhàng bà có ư phân trần về các banner nói về Saigon mà bà có giúp, thực tâm bà chỉ muốn làm đẹp thêm  đường phố trong trách nhiệm của bà với những h́nh ảnh nghệ thuật, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ Bác sĩ Dũng, Chủ Tịch HHNVSD, bà đă được học hỏi thêm nhiều về văn hóa, về  tập qu án, về quan niệm sống của người Việt tại đây và trong tương lai bà sẽ bà sẽ  hợp tác với Hiệp Hội trong những công việc liên hệ, chứ tổ chức của bà không có nhiều quyền hạn, chỉ  là gạch nối với County mà th ôi.

v  Lịch sử h́nh thành Hiệp Hội Người Việt San Diego

Ông Đổ Như Điện, cựu Ch ủ Tịch Hiệp Hội đă tŕnh bày tóm lược sự  h́nh thành Hiệp Hội qua chặng đường 25 năm: “ . . . nếu quư vị đến đây trước năm 1983  th́  lúc đầu có khoảng 7 ngàn người, cho đến năm 1983 th́ con số này tăng lên 17 ngàn dân và có 20 hội đoàn, đặc biệt là những tổ chức tôn giáo trong Cộng Đồng Công Giáo, Cộng Đồng Phật Giáo, Hội Cựu Quân Nhân, và hai tổ chức năng nổ nhất lúc bấy giờ là Hội Người Việt Cao Niên và Hội Phụ Huynh & Giáo Chức với các cụ Đào Hữu Dương, Cụ Nguyễn Cao Hách, cụ Kiều Bá Chính . .  Vào thời điểm này  mọi người nhận thấy cần có nhu cầu thành lập một tổ chức kết hợp để giúp đở đồng bào nên đă ngồi lại với nhau trong một buổi họp Lịch Sử  ở văn pḥng Gs Trần Cảnh Xuân tại Trường San Diego State University. Sau đó tại nhà hàng May Flower của Gs Nguyễn Thanh Trang một buổi họp mở rộng do Hội Cao Niên triệu tập và được mọi người hổ trợ đă h́nh thành được một Ủy Ban Vận Động gồm có bảy người là các ông: Trần Cảnh Xuân, Nguyễn Văn Nghi, Trang Kiên, Vũ Minh Trân, Phạm Xuân Thắng, Đỗ Như Điện và bà Đỗ Thái Tần.

Sau 20 mươi phiên họp, Bản Điều Lệ đầu tiên được h́nh thành trong một Đại Hội Đầu Tiên được tổ chức tại Trường Kearny High School vào tháng 6 năm 1985 với 22 hội đoàn và đông đảo đồng bào tham dự. Họ đă bầu ra một số Đại Biểu Đoàn Độc Lập, những người không ở trong hội đoàn nào cộng với  Đại Biểu của 22 hội đoàn, tổng số  Đại Biểu Đoàn đầu tiên có 110 người, người Đại Biểu Độ c Lập có phiếu bầu cao nhất tôi c̣n nhớ rơ là một nhà văn Hải Quân tác gỉa của tác phẩm Đại Học Máu, chắc quư vị cũng biết là ai, nay ông đă dọn đi nơi khác, không c̣n ở San Diego nửa. ( tác gỉa của tác phẩm Đại Học Máu theo chúng tôi được biết là Ông Hà Thúc Sinh).

Đặt nền tảng  hợp tác dựa  trên các hội đoàn là chính và cũng không quên quư vị độc lập ngoài cộng đồng, cho  nên Đại Hội chọn tên Hiệp Hội thay v́ Cộng Đồng ( Community ). Con số Đại Biểu của Đoàn Thể  là 60% và Đại Biểu Độc Lập là 40%, sau này đổi thành 75% cho Hội đoàn v à 25% cho  Độc lập.

Từ năm 1985 cho đến nay đă có nhiều người ra phục vụ từ Ông Nguyễn Văn Nghi (đă qua đời  ) đến  Giáo sư Lê Phục Thủy, Dược sĩ Trang Kiên, Kỹ sư Đỗ Như Điện, Dược sĩ Bùi Quang Tiến, Dược sĩ Huỳnh Phước Toàn, ông Nguyễn Minh Đường, ông Lê Công Nghiệp, Kỹ sư Trần Hùng Tiết và hiện nay là Bác sĩ Lê Thế Dũng.

Tất cả đều ra làm việc với tấm ḷng  nhiệt t́nh, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ vẫn ngồi lại để hổ trợ và giúp đở những người ra phục vụ kế tiếp, chặc chẽ và liên tục thành một truyền thống tốt đẹp.

Tổ chức Hiệp Hội tuy rằng chưa được quy mô, nhưng không có một đoàn thể  nào bị bỏ sót và không có 1 tổ chức nào lấn áp được, tất cả các hội đoàn đều  sinh hoạt độc lập riêng theo tổ  chức của họ. Do đó tinh thần dân chủ được triệt để áp dụng trong tổ chức Hiệp Hội Người Việt San Diego.

Từ bước đầu thành lập, Hiệp Hội Người Việt San Diego đă nêu rơ tôn chỉ và những mục tiêu làm kim chỉ nam để thực hành như: cứu trợ những người tỵ nạn mới đến, bảo toàn văn hóa dân tộc, tưởng niệm các tiền nhân đă có công dựng nước và giữ nước, tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 . v .v . Mục tiêu sau cùng nhưng cũng là mục tiêu quan trọng nhất mà Hiệp Hội đang theo đuổi là : “ bằng mọi nổ lực vận động cho có được Tự Do, Dân Chủ cho nhân dân Việt Nam”,  v́ thế trong những ngày sắp tới đây Hiệp Hội Người Việt phải đối diện với sự đánh phá, gây chia rẽ của cộng sản tại San Diego”.

Hiệp Hội tuy là một tổ chức chưa được hoàn hảo, nhưng nó đă đứng vững trong suốt thời gian qua, biểu hiện được một nét đặc thù biểu tượng cho tinh thần dân chủ, mong quư vị hăy sát cánh cùng với Hiệp Hội đi trên con đường xa hơn, v́ một ngày không xa chúng ta sẽ được trở về quê hương Việt Nam không c̣n cộng sản. Đó là ước mơ, là con đường Hiệp Hội đang theo đuổi và cũng là mục tiêu chung của đồng bào San Diego chúng ta”.

Phần tŕnh bày tuy  ngắn ngủi, tóm gọn nhưng  Ông Đỗ Như Điện đă cho mọi người thấy sự h́nh thành tổ chức, mục đích, đường hướng của Hiệp Hội thật rơ ràng, trong sáng điển h́nh qua các công việc mà Hiệp Hội Người Việt San Diego đă thực hiện trong suốt 25 năm qua.

Quá tŕnh thành lập Hiệp Hội Người Việt San Diego do ông Đỗ Như Điện tŕnh bày là phần cuối của chương tŕnh Kỷ Niêm, sau khi tất cả các vị Chủ Tịch Hiệp Hội Tân cũng như Cựu cùng nhau cắt chiếc Bánh Kỷ Niệm, mọi người được mời dùng cơm tối thân mật và thưởng thức một chương tŕnh văn nghệ thật đặc sắc.

Trần  Sơn


PHÓNG SỰ HÌNH ẢNH NGÀY KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO

 
 Các Cơ Chế Điều Hành Hiệp Hội Người Việt San Diego nhiệm kỳ 2010-2012

   
Chiếc Bánh Kỷ Niệm đoạn đường 25 năm phục vụ cộng đồng.

 
Giáo sư Trần Cảnh Xuân, 01 trong 07 vị Sáng Lập Viên của Hiệp Hội Người Việt San Diego.


Vũ Khúc VN của GĐPT Chùa Vạn Hạnh.


Biểu Diễn Thời Trang.


Các thân hữu đóng góp cho chương tŕnh 25 năm Kỷ Niệm.


Tranh Triển Lăm của Họa sĩ Lưu Thành.


Triển Lăm Ḥn Non Bộ với Tác gỉả Nguyễn Văn Vĩnh.Luật sư Hoàng Kim Thoa và ông Đỗ Như Điện


Ba Suzan David, Dân  Biểu Liên Bang


Bà Denice Duchenny Thượng Nghị Sĩ Tiểu bang


President El Cajon Blvd Business Association và Bs Lê Thế Dũng Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego


Presidence of UPAC và Bs  Lê Thế Dũng Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego


Lieutenant Jerry Mcmanus


Ô/B nhạc sĩ Lê Văn Khoa và các thành viện trong Hiệp Hội Người Việt San Diego


Cựu ĐT Phùng Ngọc Sa (phải) và Ô/B nhà thơ Hồ Hương LộcThân Hữu Hội Ái Hữu Hải Quân Hàng Hải San Diego


Ô/B Nguyễn Lực – Đặng Trang Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Cộng Đồng “4 L...ờ” San Diego


Ông Nguyễn Phi Hùng Hội Trưởng Hội Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và ông Quý (Dù)


Ông Nguyễn Đức Truyền và ông Lê Thi Đại Biểu Đoàn của Hiệp Hội Người Việt SD


Bà Phương Lan Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt SD (phài) và Thân Hữu (trai)


Ông Bà Lưu Phúc Thiệu (Không Quân)


Thân Hữu trưng bày tác phẩm  “Nghệ Thuật Căm Hoa”


Hội đồng thành phố San Diego trao bằng  vinh danh “Ngày Hiệp Hội Người Việt San Diego"


Ô/B Họa Sĩ Lưu Thành và Ô/B Nguyễn Hữu Của


Ban tổ chức và Tiếp Tân ngày kỷ niệm 20 năm thành lập HHNVSD – Bà Thi Huệ và Bà Phúc Trầm


Đại diện Tuần Báo Thương Mại, Tuần Báo  Người Việt Tự Do và bà Võ Sum (Phải)