Đại-sứ Việt Nam tại Nga bị khủng-bố bắn chết ???

(Trích đăng nguyệt san Con Ong Việt số 106)

 

Trong một phiên họp giữa Liên-Sô và XHCN/VN.

Phía Liên-Sô bảo dân VN mất vệ sinh, toàn đái bậy ngoài đường.

Phía VN phản bác: Làm quái ǵ có chuyện đấy...

Phía Nga đề nghị biện pháp:

- Đêm nay KGB của chúng tôi sẽ vác AK-47 tuần tiểu quanh Hồ-Tây, thằng nào đái bậy là xử tại chỗ...

- Phía Việt Nam: Được... được... OK... OK...

Sáng hôm sau đài Hà Nội loan tin: 37 công dân nước Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bị thiệt mạng quanh Hồ Tây v́ bệnh đái bậy.

Sau vụ 37 người bị thiệt mạng. Việt Nam phản kháng trong phiên họp, cho là bị ức chế và xin được cử 2 đặc nhiệm sang Nga, xách Colt đi quanh Quảng-Trường Đỏ để xử tại chỗ những người đái bậy, giống như KGB Nga đă thi hành tại VN.

Hai chú đặc nhiệm VN đi cả đêm, vừa mệt, vừa đói, vừa lạnh, đến măi gần 2 giờ sáng mới thấy một thằng đang đứng tè bậy...

Hai chú mừng quá, nă hết đạn vào hắn.

Sáng hôm sau, báo chí Nga đưa tin :

- Đêm qua, đại-sứ Việt Nam tại Nga bị bọn khủng-bố bắn chết tại Quảng-Trường Đỏ...

 

Ong Vú sưu tầm