Chuyện phiếm có thật

 

C.Huynh  (sưu tầm)

Cái tóc là gốc con người

C̣n cái tên là ǵ? …Có vận vào con người hay không?

Nhớ lại hồi tôi c̣n học tiểu học (1940-1945), chú tôi có người bạn hay đến chơi nhà, chú tôi thường gọi con cháu ra chào, vị nầy nghe tên đứa nào bèn dựa vào tên của đứa đó để đoán vận mệnh, tương lai của nó.

Thường thường cha mẹ t́m tên hay, tên đẹp để đặt tên cho con khi vợ mới mang bầu. nhưng ông nầy lại dựa vào ngữ nghĩa của họ và tên mà đoán tương lai của đứa trẻ.

Ví dụ: Cha là Nguyễn Đ́nh Nghĩa, đặt tên cho con trai là Nguyễn Đ́nh Thái (Theo Hán Việt Từ điển của Đào duy Anh, "Thái" có nghĩa là "đến chỗ tuyệt cao", "rất nhiều", "lớn", "thông thuận", "xa xỉ", "an vui", ... th́ đúng quá, đẹp quá rồi  c̣n đ̣i hỏi ǵ nữa? Thế mà ông ấy phán rằng cái tên "Thái" nầy không được, phải đổi, v́ theo ông ấy, "Thái"có nghĩa là "cắt" (cắt bỏ, cắt đi, chia cắt, ...). Ông ấy c̣n nói: "Nếu Thái là an vui th́ Đ́nh Thái là ngừng an vui, v́ Đ́nh là ngừng), bởi thế ông đề nghị đổi tên cho đứa bé, nhưng cả nhà chú tôi đâu có chịu.

Đến nay, anh Đ́nh Thái nầy đă 76 tuỗi rồi mà ngày ngày c̣n phải đi cầy để lo cơm, áo, gạo, tiền.

Chú tôi và ông bạn của chú tôi đă quy tiên lâu rồi nhưng gẫm lại ông bạn của chú tôi ngày xưa nói cũng đúng.

Vừa rồi ông Tổng Giám đốc Vinashin Phạm Thanh B́nh bị bắt giam v́ tội “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm Thanh B́nh, một cái tên rất hay, nhưng nếu gặp ông bạn của chú tôi khi c̣n nhỏ, chắc chắn ông ấy cũng đề nghị đổi tên v́ Thanh B́nh mà bị Phạm th́ ở tù là cái chắc 100%, v́ ở tù đâu có c̣n thanh b́nh.

Đi xa hơn chút nữa, ta hăy bàn về qúy danh của các vị tai to mặt lớn trong xă hội theo lư đoán của ông bạn chú tôi.

Nông Đức là đức cạn. đức mà cạn là hết đức, là thất đức rồi c̣n ǵ. Thằng bé nầy khi nhỏ mà gặp ông bạn của chú tôi, thế nào cũng bị đề nghị đổi tên. Nhưng nay th́ đă quá muộn, một con người thất đức mà c̣n Mạnh nữa, cả dân tộc trước sau ǵ cũng sẽ khốn đốn v́ nó.