Chuyện Tnh Lan V Điệp
(Trch Nguyệt San Con Ong Việt số 80)

 

Điệp đạp xe đến Cha thăm Lan. Khi đến Cha Điệp dựng xe ngay trước cổng Cha. Điệp bấm chung. Hồi lu c một nic cn trẻ ra mở cửa.

Nic: Cậu muốn tm ai?

Điệp: Ti muốn gặp C Lan... người con gi mới vo đy tu được 2 hm.

Nic: -k! Cậu chờ đy cht để ti vo cho c Lan hay.

Nic đng cổng lại ci "ầm". Khi trở ra Nic thấy Điệp đứng khc.

Nic hỏi: Tại sao cậu khc?

Điệp: Hic hic hic....tại nic đng cổng lm kẹt ngn tay của ti. Ui da . . .đau qu... hic hic hic.

Nico: -Thi . . . nn đi, cậu c cn muốn vo thăm c Lan hay khng? . . . đi theo ti.
Điệp theo Nic vo trong để thăm Lan. V đến trong chnh điện, Điệp bỏ đi dp ở ngoi rồi đi mi vo phng ring gặp Lan. Mới gặp Lan, Diệp a ln khc.

Lan: - Tại Sao Điệp khc?

Điệp: -Hic hic hic... tại v hồi xưa Lan cn tc, by giờ . . . . Lan!!!. . . hic hic hic..

Điệp v Lan ngồi tm sự hồi lu, đến giờ Điệp phải về. Lan đưa tiễn Điệp ra khỏi chnh điện. Khi ra tới ngoi Lan thấy Điệp lại khc.

Lan: - G m lại khc nữa đy?

Điệp: - hu . . . hu . . .hu . . . tại v khi v Điệp bỏ dp ở ngoi ny, hng biết ai v ăn cắp đi dp của Điệp rồi ... hic hic hic.. . .

Điệp đi chn khng ra tới cổng, vừa ra tới cổng th Điệp lại o ln khc, iếng khc cng lc cng lớn hơn v cng thảm thiết hơn . . .

Nic: -Trời ơi! tại sao m cậu cứ khc hoi? cậu c bnh thường khng vậy?... M Phật!

Điệp: -Hic hic hic... Ti dựng chiếc xe đạp ở đy, by giờ bị ăn cắp rồi.... hic hic hic

Ong V (Sưu tầm/phng tc)