Văn Tế Chồng

(Trích đăng nguyệt san Con Ong Việt số 53)

 

Ới Hỡi Ông Ơi!!

Nhớ khi xưa mưa nắng chung lưng, ngọt bùi san sẻ; một tiếng cũng ḿnh, hai tiếng cũng ḿnh, thắm thiết bao t́nh chàng nghiă thiếp.

Mà bây giờ âm dương cách trở, cay đắng một thân; năm canh ṿ vơ, sáu khắc nhớ mong, lạnh lẽo bấy chầy, con đường hoạn lộ.

Ông chết đi ông đă sạch. Nợ trần ai hoá một tiếng cười. Tôi ở lại tất bật trong ngoài. Tiệc tống tiễn bù đầu nhang khói.

Lại thêm:

- Nào : xe hơi, nhà lầu, kẻ hầu người hạ, tôi đốt theo chín từng mây, khói chưa hết khói.

- C̣n : đô la, rượu thịt, mặt ngựa đầu trâu, gửi lót tay mười tám cửa, tôi đă phủi tội.

chắc ông không nỡ trách:

Nghiă phu thê đồng sàng. T́nh tào khang dị mộng.

Chồng chết cỏ chưa xanh mồ; vợ đă ra cửa đứng cười nháy mắt.

Ông cũng rộng lượng hải hà; tôi chỉ dám dằn bụng đá lông nheo.

Nỗi ḷng quá phụ trời thấu chăng trời?

Gió Tây đơn chiếc thảm lắm ông ơi!

 

Lê Minh Nhật

(Lượm lặt trên Web)