Bé Căi Lầm

Vũ Ngọc Tiến
( Trích đăng Nguyệt San Con Ong Việt số 65 tháng 1- 2005)

 

Từ thuở tôi c̣n đi học ở các lớp học đầu đời, tôi cứ nghe các thầy cô nói:

- “Chữ quốc Ngữ, chữ nước ta có 24 chữ cái”.

Điều này in sâu vào đầu óc, tâm trí tôi và mọi người chung quanh.

Giả tỷ bây giờ có ai hỏi qúy vị, quốc ngữ có bao nhiêu chữ cái, quư vị chắc hẳn sẽ mạnh dạn hiên ngang trả lời:

- “Hỏi vớ vẩn, 24 chữ cái chứ c̣n bao nhiêu nữa”.

Măi tới khi lớn lên đi dậy các lớp vỡ ḷng Anh ngữ cho người đồng hương, tôi mới ṭ ṃ đếm lại th́ chỉ thấy có 23 chữ, không tin quư vị thử đếm lại mà coi.

Trong 23 chữ cái này, không biết tại sao có một chữ rất hẩm hiu, chữ R rất ít được dùng tới.

Một số người phát âm chữ R là “Dờ”.

Nếu là người b́nh dân mà phát âm như vậy th́ qủa thật không có ǵ đáng nói, chứ các xướng ngôn viên trên các đài truyền h́nh mà phát âm sai như vậy là không được đó à nghe.

Quư vị, buổi chiều từ 3-6 giờ thử mở TV mà nghe các xướng ngôn viên cũng như các ca sĩ đều thi nhau phát âm sai, làm thính gỉa rất lấy làm khó chịu.

Có thể nói rằng hầu hết các xướng ngôn viên của các đài truyền h́nh, và cả các MC nữa đều không dùng chữ “R” trong khi nói. Các xướng ngôn viên chính của các đài này như các cô TT, HV, NNC đều theo thói quen phát âm rất dễ dăi. Họ phát âm “Dộng Dăi” thay v́ “Rộng Răi”. Nói “Dằng” thay v́ phát âm nói “Rằng”. Tệ hại hơn nữa quảng cáo cho các hăng điện thoại 10-10-719- Cô xướng ngôn viên HV c̣n nói ngoài “Da” thay v́ ngoài “Ra”, nghe rất “Dơ” thay v́ nghe rất “Rơ”.

Hồi 1954 khi mới di cư vào miền Nam, tôi có nghe một số bạn bè ở miền Nam phát âm những tiếng có R rất rơ.

Thí dụ: Họ nói ở lớp đệ nhất (lớp 12) học sinh sẽ học một môn học mới ấy là Triết học. Tôi nghe họ phát âm tiếng Triết có âm Tờ riết học.

Tôi cũng không hiểu tại sao cái chữ R lại sui sẻo đến thế.

- Ở trong Nam, miền lục tỉnh họ nói con cá “gô” đựng trong cái “gổ” (Con cá Rô đựng trong cái Rổ).

- Ở miền Bắc th́ có một số vùng gọi là vùng Đồng Bể họ quên hẳn chữ R. Họ phát âm:

- Con châu tắng buộc bờ te tụi, ăn no như cái tống làng teo (Con trâu trắng buộc bờ tre trụi ăn no như cái trống làng treo).

Xin quư vị xướng ngôn viên hoặc nói quảng cáo đừng phát âm dễ dăi như vậy, v́ quư vị phát âm cần theo tiếng việt chuẩn, đúng v́ các em nhỏ đang học ở các lớp Việt ngữ học tiếng Việt theo quư vị phát âm đấy.

Thậm chí quảng cáo cho một nha sĩ mà quư vị phát âm là chữa “dăng” thay v́ chữa “răng” th́ nghe ghê gớm quá.

Tôi đă nghĩ kỹ, sự thật nói ra rất dễ mích ḷng, thật là chuyện chẳng đặng đừng mới phải nói lên mà thôi.

Xin quư vị xướng ngôn viên ca sĩ, quảng cáo viên trên các đài truyền h́nh 18, 44 lưu ư dùm điều này.

Xin đừng dể thói quen làm hư hỏng tiếng Việt và cũng xin quư vị đừng cho rằng kẻ viết bài này lắm chuyện, rắc rối.

Xin đa tạ.

 

Vũ Ngọc Tiến