VĂN KIỆN ĐẢNG

Vip KK

 

 

Diễn văn

Của Đồng Chí Nông Đức Mạnh

Tổng Thư Kư Đảng CSVN

Tại Đại Hội Đảng 9

(tháng 4 năm 2001)

 

 

Thưa các đồng chí
     Hôm nay, tại hội trường này, lịch sử đă có tiếng nói chân chính của nó (vỗ tay).  Khi tôi nói lịch sử, là tôi nói lịch sử oai hùng của đảng ta, tức lịch sử của đảng CSVN vĩ đại do bác Hồ giai vĩ đại sáng lập (vỗ tay) và bác Hồ gái vĩ đại Nguyễn Thị Minh Khai vạch vú cho bú (vỗ tay). Tiếng nói chân chính đó đă thể hiện bằng những sự cố đầy biện chứng của thế kỷ này.
 

* * *

        Sự cố thứ nhất: đảng CSVN đă lấy lại truyền thống và kỷ cương của ḿnh (vỗ tay). Tôi muốn nói: chức tổng thư kư Đảng của tôi hôm nay là do đại hội đảng bầu ra theo đúng cương lĩnh, điều lệ và truyền thống của Đảng. Tôi không như đồng chí Lê Khả Phiêu đang ngồi kia (vỗ tay). Chức tổng thư kư đảng của đồng chí Phiêu trong 4 năm vừa qua (1997-2001) không do đại hội Đảng bầu ra, mà do hội nghị Trung Ương Đảng bầu ra. Đó là tṛ lưu manh, đểu cáng, gian lận, cu ly cu leo, không xứng đáng với đạo đức của Bác Hồ và lịch sử oai hùng của đảng CSVN do Bác sáng lập và dậy dỗ (vỗ tay).

     Hậu quả biện chứng hiển nhiên là: 4 năm qua là thời kỳ đen tối nhất cho tổ quốc xă hội chủ nghĩa Việt Nam yêu dấu (vỗ tay). Đảng viên không tin Đảng, (vỗ tay), nhân dân không tin đảng, và đảng cũng không tin đảng viên và nhân dân (vỗ tay). Ôi, Bác mất đi, là một thiệt hại lớn cho Đảng ta (vỗ tay).

* * *

     Sự cố thứ hai, là: khi tôi được đại hội Đảng bầu làm tổng thư kư Đảng, th́ mọi người đều bảo tôi là con trai của bác Hồ vô vàn mến yêu vĩ đại (vỗ tay). Tôi thấy cần phải làm sáng tỏ vấn đề.

     Người thầy đại của chúng ta ngày xưa là Lênin từng nói: sự thật, chỉ có sự thật là sức mạnh vạn năng giải phóng con người vô sản khỏi mọi xiềng xích phản động và đưa con người vô sản đi lên. Tờ báo đầu tiên của đảng CS Liên Sô đại là tờ Pờ Ra Vờ Đa (vỗ tay). Tiếng Nga, Pờ Ra Vờ Đa có nghĩa là Sự Thật.

     Đúng vậy, chỉ có sự thật mới đem lại sức mạnh. Cho nên, hôm nay đây, trước mặt các đồng chí có mặt, cũng như các đồng chí vắng mặt v́ đang bận đi buôn lậu (vỗ tay), tôi xin thành khẩn tự kiểm về nguồn gốc của tôi.

Tôi sinh ra tại Na Ŕ Bắc Cạn, miền ba biên giới.

     Có người nói tôi là con rơi của một trung sĩ trong quân đội Tưởng Giới Thạch đào ngũ sang Lạng Sơn rồi làm nghề buôn thuốc phiện lậu bị bắt ở Bắc Cạn (vỗ tay).

     Nhưng theo giấy tờ lúc chết mẹ tôi để lại, th́ tôi là con rơi của ông Lông Non. Hồi đó, vào năm 1940, ông Long Non đi lính lê dương cho thực dân pháp đóng ở Căm Pu Chia. Ông lấy mẹ tôi. Mẹ tôi quê mùa không đọc được vần Lờ, cho nên đọc Lông Non thành ra Nông Non, v́ vậy trong giấy khai sinh mẹ tôi khai tên họ tôi là Nông, và tên tôi trở thành Nông Đức Mạnh. Lẽ ra, tên tôi là Lông Đức Mạnh (vỗ tay). Năm 1940, mẹï tôi trôi giạt về Bắc Cạn, hạt Na Ŕ. Và sinh ra tôi ở đó (vỗ tay).

 

     Được là con của Bác Hồ đại ư? Tôi muốn lắm. Nhưng, như người thầy đại Lê Nin đă nói: sự thật, chỉ có sự thật mới làm cho con người vô sản trở thành vĩ đại (vỗ tay).

Sinh thời, bác Hồ là người chơi bời. Bác mắc bệnh tim la cả thảy 29 lần (vỗ tay).  Suốt dọc biên giới Kampuchia, Lào, không nhà thổ đĩ điếm nào là không có mặt Bác (vỗ tay) đến ăn lường chơi quỵt (vỗ tay). Cho nên con rơi con rụng của Bác nhiều lắm. Sử gia người Pháp tên là Hê-mơ-Ry mới đây kê khai rằng Bác Hồ đại của chúng ta đă ăn ở vợ chồng với tất cả 32 người đàn bà, không kể đĩ (vỗ tay). Chao ôi. Tôi nói có vong linh Bác ở sở thú về chứng giám. Tôi thề nói sự thật, và chỉ nói sự thật mà thôi. Tôi xin nói lại một lần nữa: bố của tôi là Lông Non, người Kampuchia, sau này là tướng lănh Kampchia và là quốc trưởng Kampuchia. Tôi xin long trọng tuyên bố: tôi không phải là con Bác Hồ (vỗ tay).

 

* * *

     Bây giờ tôi xin đề cập đến sự cố thứ ba. Ôi thật là đau ḷng (vỗ tay). Bác chết đi, về với thánh tổ Các Mác Lên Nin râu xồm, đâu ngờ rằng có những thằng trong đảng chửi Bác là súc vật (vỗ tay). Trong bản đồ du lịch năm nay (2001) do nhà nước ta phổ biến trên toàn quốc và cả thế giới, th́ lăng tẩm của Bác   Ba Đ́nh được ghi là sở thú (vỗ tay). Thật là đau ḷng. Nơi an nghỉ ngàn thu thiêng liêng của Bác, nay trở thành sở thú (vỗ tay).

Phải chăng đó là định mệnh của lịch sử. Không ai, dù gian hùng lưu manh mấy đi nữa, có thể trốn thoát được lịch sử (vỗ tay). Mà lịch sử là ǵ? Nếu không phải là sự thật, được đăi lọc, đối chiếu với thực tế, và lưu truyền qua các thời đại.

 

* * *

Thưa các đồng chí

     Bác và đảng CSVN của chúng ta đă làm ǵ cho dân tộc và cho đất nước? Chúng ta hăy nh́n vào sự thật. Đừng lừa dối chính ḿnh và đừng lừa bịp nhân dân nữa. (vỗ  tay).

     Từ bao nhiêu năm nay, chúng ta thuấn nhầm tư tưởng rằng Bác và đảng đă có công dành độc lập cho đất nước. Địt mẹ, nói thế, là sai (vỗ tay).

     Lịch sử c̣n đó. Sau hội nghị Yalta, và sau đệ nhị thế chiến (1945), lịch sử đă trở nên vô cùng thuận lợi cho phong trào dành độc lập của các nước bị trị. Trong thời gian từ 1945 đến 1960, hầu hết các thuộc địa đă trở thành các quốc gia độc lập. Ấn Độ độc lập năm 1946, Phi luật Tân 1946, Miến Điện 1947, In dô nê sia 1949, Lybia 1949, Sudan 1956, Malâysia 1957,Ghana 1957, Sinh Ga Po 1957, Ni Gê ria 1960, Zaira 1960, Xom Ma Lia 1960, Ca Mơ Run (của Anh-quốc)1960, Sierra Leone, Ruanda 1962, Zambia 1964, Gambia 1965... Đó là những thuộc địa của Anh và Ḥa Lan. Và đây là các thuộc địa Pháp: Kampuchia độc lập 1953, Ma Rốc 1956, Tu Ni Si a 1956, Trung Phi 1958 Cốt Đi Voa 1960, Ni Gêria 1960, Togo 1960, Gabon 1960, Ma đa gat x́ ca 1960, Xê nê Gan 1960, Công Gô 1960, Ca Mơ Run 1960, Chad 1960, An Giê Ria 1960. C̣n nước Việt Nam do Bác và đảng ta lănh đạo? Chính thức độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 (vỗ tay). Sau 30 năm chiến tranh, với hàng triệu người chết, tàng tật, và một quê hương ta bị tàn phá từ vật chất đến tinh thần. Đó là công lao vĩ đại của Bác Hồ và của đảng ta. (vỗ tay).
 

Mà thật ra đâu có được độc lập. 

     Ngày 30 tháng Tư 1975 là ngày toàn thể nước VN trở thành thuộc địa đỏ của Liên Sô và của Trung Cộng (vỗ tay). Chỉ đến năm 1990, nhờ liếm đít Mỹ, VN mới thoát được ách Liên Sô và Trung Cộng. Địt mẹ, thế th́ công lao ở chỗ nào? (vỗ tay). Tôi xin lỗi, tôi vừa đèo tục từ đáy ḷng, có vong linh Bác ở sở thú về làm chứng.

     Chúng ta c̣n rêu rao rằng Bác và đảng đă đem lại ấm no cho nhân dân (vỗ tay). Tôi sẽ cho luân lưu trong toàn thể Trung Ương Đảng tài liệu đích thực về nền kinh tế nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Bác và Đảng lănh đạo. Chúng ta hăy nh́n vào sự thật. Lợi tức đầu người/năm của Việt Nam hiện nay là 390 Mỹ Kim. Địt mẹ, ấy là đă khai gian đấy. Đang khi đó, lợi tức đầu người/năm của Sanh Ga Po là 26,738 Mỹ Kim (Tôi xin nói rơ: hai mươi sáu ngàn bẩy trăm ba mươi tám Mỹ Kim), Hồng Kong 22,900 MK, Đài Loan 12,700 MK, Đại Hàn 9,700, Mă Lai 3,800 MK, Thái Lan 2,740 MK, Phi Luật Tân 1,050 MK, Nam Dương 980 MK...

     Tôi xin nhắc lại: lợi tức đầu người/năm của nước Việt Nam dưới lá cờ đỏ sao vàng hiện nay, địt mẹ, chưa được 400 Mỹ kim. (vỗ tay).

 

Tôi nói thật đấy. Đại hội Đảng 8 họp tháng 12.1986), đă dự kiến sau 8 năm thực thi Chiến Lược Kinh Tế Thị Trường theo đường hướng xă hội chủ nghĩa, Việt Nam sẽ trở thành những con rồng Á Châu, như Xanh Ga Po, Đài Loan, Hongkong.

     Nhưng, năm nay là năm 2001, Việt Nam được Ngân Hàng Thế Giới xếp hạng là con thằn lằn Á Châu về kinh tế (vỗ tay). Địt mẹ, tôi nói thật đấy. Có vong linh Bác ở sở thú về làm chứng. (vỗ tay)

Tôi thiết tưởng chúng ta nên câm mẹ cái mồm chó của chúng ta lại (vỗ  tay). Đừng gân cổ lên ca tụng công lao của Bác và đảng nữa (vỗ tay) . Địt mẹ, xấu hổ lắm.

 

     Tôi nói với tấm ḷng thành của tôi, có vong linh Bác ở sở thú về làm chứng. (vỗ tay).

     Nhưng, uống nước phải nhớ nguồn. Bác cu ly cu leo lưu manh đấy (vỗ tay), Bác là con thú vật dâm đăng và khát máu đấy (vỗ tay), Bác tàn phá đất nước đấy (vỗ tay), Bác là tên tội đồ lớn nhất của dân tộc VN đấy (vỗ tay). Nhưng nhờ có Bác chúng ta mới có ngày hôm nay (vỗ tay), ai nấy ô tô nhà lầu và tài sản vơ vét tham nhũng ít nhất cũng có cả chục triệu Mỹ Kim. Tài sản của đồng chí Vơ Văn Kiệt ngồi kia là 350 triệu Mỹ Kim, tài sản của đồng chí Lê Đức Anh ngồi kia là 200 triệu Mỹ Kim, tài sản của đồng chí Đỗ Mười ngồi kia là 180 triệu Mỹ Kim, tài sản của đồng chí Phan Văn Khải ngồi kia là 130 triệu Mỹ Kim v.v... Địt mẹ, tôi nói thật đấy, có vong linh Bác ở sở thú về làm chứng. Cho nên, uống nước phải nhớ lấy nguồn (vỗ tay). Địt mẹ, không có Bác, th́ chúng ta suốt đời cu ly cu leo hoặc đi làm nghề trộm cắp. Làm sao có được ngày hôm nay (vỗ tay).

 

* * *

 

Bây giờ tôi xin sang vấn đề khác.

 

Thưa các đồng chí

     Hiện nay, như chúng ta đă biết, nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa của đảng ta đang bột phát cực mạnh, theo đúng biện chứng chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Nền kinh tế đó được định nghĩa là nền kinh tế ba thành phần (vỗ tay).

 

     Thành phần thứ nhất, và cũng là thành phần đang phát triển mạnh nhất trong bước tiến lên xă hội chủ nghĩa của nhà nước ta hiện nay, là thành phần ăn mày. (vỗ tay). Địt mẹ, nhờ ơn Bác và Đảng, ăn mày tại nước ta bây giờ nhiều lắm, nhan nhản tại thủ đô Hànội và thành phố Sàig̣n, ban ngày bị cảnh sát ta rượt, ban đêm tụ tập ngủ trên vỉa hè hoặc dưới gầm cầu, ai nấy đều mang  ảnh Bác trong cạp quần để nhớ ơn Bác (vỗ tay). Chế độ của chúng ta là chế độ của vô sản, mà theo biện chứng của chủ nghĩa Mác Lênin, ăn mày là thành phần vô sản chân chính nhất và trung thành nhất. (vỗ tay).
           

     Thành phần kinh tế thứ hai đang phát triển mạnh, là đĩ (vỗ tay). Đĩ bây giờ nhiều lắm. Địt mẹ, nhiều hơn ăn mày. Đĩ già đĩ trẻ, đĩ rạc đĩ rài, đĩ tim la, đĩ lậu, đĩ ś đa. Đầy rẫy các thành phố lớn của ta, Hà Nội, Hải Pḥng, Đà Nẵng, và thành phố mang tên Bác (vỗ tay). Và tôi xin nói để chúng ta mừng: các ổ điếm, nhà chứa, nhà thổ, đều do cán bộ đảng ta điều hành và rất hợp vệ sinh (vỗ tay). Tại nhiều ổ điếm, ảnh Bác được đóng khung sơn son thiếp vàng, chung quanh có những chiếc túi phong lưu đủ mầu (vỗ tay), để nhớ công ơn của Bác và đảng (vỗ tay). Túi phong lưu, tiếng Pháp là cà pốt. Tiếng Mỹ là cồng đôm. Năm ngoái tổng thống Mỹ Cờ Linh Tơn có gửi biếu Đảng ta hơn một triệu cồng đôm. Đảng đă phân phát cho tất cả các đồng chí trong Trung Ương Đảng. Tất cả các đồng chí Trung Ương Đảng đều nhất trí rằng: cồng đôm Mỹ  tốt nhất thế giới, dùng rồi rửa sạch đi, sau lại dùng, dùng mấy lần cũng không rách (vỗ tay).

 

     Thành phần kinh tế thứ ba đang phát triển mạnh trong bước tiến lên xă hội chủ nghĩa, là thành phần buôn lậu (vỗ tay).

     Tôi nói có các đồng chí Vơ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Lê Đức Anh ngồi kia làm chứng, Đảng ta hiện nay như cá gặp nước, thằng đéo nào cũng buôn lậu, từ chính trị bộ, đến trung ương đảng, đến các cấp (vỗ tay).

 

     Nhân dịp này, tôi cũng xin nhắc lại lời của các đồng chí Vơ Văn Kiệt, Lê Đức Anh, Đỗ Mười ngồi kia. Chúng ta không c̣n bao lâu nữa đâu (vỗ tay). Cho nên ngồi được ngày nào hay ngày ấy, hăy cố mà vét (vỗ tay). Kẻo sau này nhân dân nó vùng lên, chúng ta tay trắng, lúc đó lại kêu ca rằng  bao nhiêu năm đi theo Bác theo đảng chả được cái đéo ǵ (vỗ tay). Địt mẹ, tôi nói thật đấy. Có vong linh Bác ở sở thú về làm chứng (vỗ tay).

 

     Tôi nói tất cả sự thực trên đây, là chỉ nhắc lại những lời của đồng chí Đỗ Mười và đồng chí Lê Khả Phiêu trong những bài diễn văn trước đây mà thôi (vỗ tay).

 

Thưa các đồng chí

     Bây giờ, tôi xin nói về một vấn đề nóng bỏng, liên quan đến uy tín của đảng ta và chính quyền nhân dân của đảng ta. Tôi muốn nói đến  đồng bào ta đang sinh sống tại nước ngoài (vỗ tay).

 

     Trong thời gian từ 1975 đến 1986, v́ biện chứng tiến lên xă hội chủ nghĩa, Đảng và nhà nước ta chửi đồng bào bỏ nước ra đi là đĩ điếm lai căng mất gốc có nợ máu đối với nhân dân (vỗ tay). Nhưng, lịch sử có những khúc quanh của nó. Đại hội đảng 6 của đảng ta, họp cách đây 14 năm (năm 1986) đă làm một việc có ư nghĩa lịch sử (vỗ tay), và tạo ra khúc quanh lịch sử (vỗ tay). Đảng ta không c̣n gọi đồng bào ta ở nước ngoài là đĩ điếm lai căng mất gốc có nợ máu đối với nhân dân nữa (vỗ tay), mà gọi là khúc ruột ngoài ngàn dậm (vỗ tay). Nghị quyết của đại hội đảng 6 của ta đă đặc biệt dành ra hai đoạn để tỏ ḷng ưu ái đối với đồng bào ta ở nước ngoài (vỗ tay). Đây, tôi xin nhắc lại tài liệu lịch sử đó, để các đồng chí thấm nhuần tư tưởng (vỗ tay):

- “Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh đồng bào ta ở nước ngoài luôn luôn hướng về tổ quốc, tích cực xây dựng đất nước.”.

 

Đó là đoạn một (vỗ tay)

Đoạn hai, Nghị quyết đề ra nhiệm vụ thiêng liêng như sau:

- (Đảng ta quyết tâm) tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài xây dựng khối đoàn kết cộng đồng, vừa ḥa nhập vào xă hội sở tại, vừa liên hệ mật thiết gắn bó với quê hương, góp phần ngày càng nhiều vào công việc xây dựng đất nước (vỗ tay).

     Đảng ta không c̣n chửi đồng bào sinh sống nước ngoài là đĩ điếm có nợ máu với nhân dân nữa, mà ưu ái quá sức (vỗ tay), mỗi năm được sự đóng góp của đồng bào nước ngoài hơn  hai tỷ Mỹ Kim. Địt mẹ, không có ngụy hải ngoại nó tiếp tế, th́ đảng và nhà nước ta khốn đốn.  Cho nên Đảng CSVN của chúng ta do bác Hồ giai sáng lập và bác Hồ gái Nguyễn Thị Minh khai vạch quần ra cho bú, đă đổi giọng, gọi đồng bào nước ngoài là khúc ruột ngàn dậm (vỗ tay).

 

     Chửi đồng bào ngoài nước là đĩ điếm có nợ máu với nhân dân. Bây giờ x̣e tay ra lấy tiền, và khen là yêu nước. Nhổ rồi lại liếm (vỗ tay). Liếm rồi lại nhổ (vỗ tay). Nhổ rồi lại liếm (vỗ tay). Địt mẹ, đảng  CSVN do bác Hồ giai sáng lập dậy dỗ và do bác Hồ gái Nguyễn Thị Minh Khai vạch quần ra cho bú, là thế đó. Tôi nói thật đấy. Có vong hồn Bác ở sở thú về làm chứng. (Cả pḥng họp đứng lên vỗ tay rất lâu).

 

Thưa các đồng chí

     Nhân dịp này, tôi muốn chia sẻ với các đồng chí và toàn thể đảng ta về sự thất bại của đảng và nhà nước ta tại nước ngoài. Vụ vạch mặt Video Mẹ B 40 năm 1997, vụ đánh giập đầu  Trần Trường năm 1999, vụ chống tranh ảnh bác Hồ tại Oakland năm 1999, vụ biểu dương ngày văn hóa của Liên Hiệp Quốc 2000, vụ  đấu tranh cho tự do tôn giáo, và c̣n nhiều vụ khác. Trong những vụ đó, bọn Ngụy  hải ngoại đă đánh đuổi đảng và nhà nước ta chạy như con chó. Đảng và nhà nước ta đă thất bại nặng nề, như con chó cụp tai (vỗ tay).

 

     Cũng sẽ là một thiếu sót lớn, nếu tôi không nói đến những cái nhục nhă của các phái đoàn nước ta đi công tác nước ngoài (vỗ tay). Bị ngụy cờ vàng ba sọc rượt, ném cà chua trứng thối vào mặt (vỗ tay). Cách đây hai năm, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, phó thủ tướng của nhà nước ta sang công tác tại Seattle, đă phải rúc vào cầu tiêu (vỗ tay).

 

     C̣n ảnh của Bác. Lũ ngụy hải ngoại đạp lên ảnh Bác, và đàn bà ngụy có tháng đă ngồi bệt mông xuống mặt Bác (vỗ tay). Ôi vong hồn Bác ở sở thú linh thiêng, chắc đau ḷng lắm (Cả pḥng họp đứng lên và vỗ tay rất lâu).

 

     Đảng và nhà nước ta đă thất bại nặng nề tại nước ngoài. Tại sao như vậy? Ngày xưa, người thầy vĩ đại Lê Nin của chúng ta đă  nói: sự thật, chỉ có sự thật mới giúp chúng ta kiên cường và hành động đúng với sử quan.

Thật là đau ḷng. Đại sứ của nhà nước ta tại Mỹ là đồng chí Lê Văn Bàng. Cách đây mấy năm, đồng chí Bàng đă bị cảnh sát Mỹ bắt quả tang đi ṃ nghiêu lậu tại một con suối tại Niu Óc (vỗ tay). Lúc đầu, đồng chí chối tội, nhưng sau đó đồng chí đă nhận tội (vỗ tay). Chao ôi, vong hồn Bác linh thiêng ở sở thú, chắc đau ḷng lắm.

 

     Rồi đến đồng chí Nguyễn Việt Hưng, phó đại sứ của nhà nước ta tại Hồng Kông. Đồng chí đă bị bắt quả tang sờ mông và móc đít một phụ nữ lao công cầu tiêu tại Hồng Kông (vỗ tay). Chao ôi, vong hồn Bác linh thiêng ở sở thú, chắc đau ḷng lắm (vỗ tay).

 

     Tôi đă đem những việc này ra phàn nàn với các đồng chí Trung ương đảng, th́ các đồng chí đều nhất trí rằng: Bác ngày xưa cu ly cu leo (vỗ tay) cắp trộm, v́ vậy chúng ta có cu ly cu leo cắp trộm ṃ nghiêu lậu móc đít đàn bà nơi công cộng th́ cũng chẳng có ǵ đáng nói (vỗ tay). Đồng chí Đỗ Mười ngày xưa làm nghề hoạn lợn, có lần hoạn chết lợn của người ta, bị dân làng cầm gậy rượt chạy văi cả ra quần (vỗ tay).

 

     Đồng chí Vơ Văn Kiệt là một tên chèo đ̣ ở Vũng Liêm, từng bị lư trưởng nọc ra đánh v́ tội ăn cắp khoai lang, (vỗ tay). Đồng chí Lê Đức Anh ngày xưa cạo mủ cao su của đồn điền Tây, từng bị chủ đồn điền nọc ra đánh v́ tội hiếp dâm (vỗ tay). Mắt đồng chí Anh bị chột là v́ bị Tây đồn điền nó đánh (vỗ tay).

 

     Thế th́ những đồng chí Bàng đi ṃ nghiêu lậu tại Niu Óc, đồng chí Hùng móc đít nữ lao công tại Hồng Kông, th́ có ǵ là lạ. (vỗ tay). Vong hồn Bác ở sở thú có linh thiêng, xin về đây chứng giám cho lời tôi nói (vỗ tay).

 

     Thương ứớc song phương Việt Mỹ sắp được phê chuẩn nay mai,   vậy bộ chính trị đă quyết định thay thế đồng chí Lê Văn Bàng bằng đồng chí Trần Tam Chiên. Dù sao chúng ta cũng phải giữ uy tín cho đảng và nhà nước xă hội chủ nghĩa VN chúng ta (vỗ tay).

 

Bọn Ngụy hải ngoại khinh đảng CSVN chúng ta như con chó (vỗ tay). Khinh nhà nước xă hội chủ nghĩa của chúng ta như con chó (vỗ tay). Lá cờ đỏ sao vàng của đảng và nhà nước ta bị bọn Ngụy hải ngoại coi như cái x́ líp rách của nữ đồng chí Nguyễn Thị Định lúc có kinh nguyệt (vỗ tay). Chao ôi, vong hồn Bác ở sở thú có linh thiêng, xin về đây chứng giám (vỗ tay).

 

Thưa các đồng chí

     Tôi xin nói ra một sự thật đau ḷng. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại được đại hội đảng bầu làm tổng thư kư đảng (vỗ tay). Đây là lần đầu tiên một thằng người Thượng được bầu vào chức Tổng Thư Kư đảng. Tôi lại đéo có hào quang cách mạng tháng tám (vỗ tay), đéo có thành tích xă hội chủ nghĩa (vỗ  tay), đéo có lư luận xă hội chủ nghĩa (vỗ tay). Tại sao đại hội lại bầu cho tôi? Địt mẹ, tôi thật không hiểu.

Đêm qua, tôi thấy Bác hiện về như con chó ghẻ trụi lông (vỗ tay). Bác nh́n tôi một lúc lâu, rồi nói: đảng đă đến lúc mạt rồi, không có chó bắt mèo ăn cứt (Cả pḥng họp đứng lên vổ tay rất lâu).


Thưa các đồng chí

     Bài diễn văn của tôi c̣n 14 trang nữa, dài lắm, do ban thư kư của đảng viết ra,  nói về những thành quả vĩ đại của đảng và nhà nước ta. Nào là kinh tế đi lên,  nào là dân giầu nước mạnh, nào là bước tiến nhảy vọt trong mọi lănh vực, vân vân... Địt mẹ, toàn bố láo (vỗ tay). Tôi  nghĩ: tôi có nói ǵ th́ nói, các đồng chí cũng đéo tin, và nhân dân cũng đéo tin (vỗ tay). Và chính tôi cũng đéo tin (vỗ tay). V́ vậy, tôi xin ngừng ở đây. Bốn năm sau, địt mẹ nếu tôi được bầu làm tổng thơ kư một chuyến nữa , th́ tôi cương quyết sẽ đọc tiếp (vỗ tay).

 

Đảng CSVN cu ly cu leo muôn năm.
Bác Hồ giai Nguyễn Ái Quốc vĩ đại  muôn năm.
Bác Hồ gái Nguyễn Thị Minh Khai đại muôn năm.

Xin Ơn Trên phù hộ chúng ta.
Kính chào các đồng chí. (Toàn thể pḥng họp đứng dậy vỗ tay rất lâu)

 

 

Nay chứng thực:

Đồng Chí Tổng Thư Kư Lông Đức Mạnh đă đọc bài diễn văn lày.

Vip KK, Chánh Án Tư Quốc Tế

Đ́nh Tân Kiểng Tỵ Nạn

Đóng dấu và áp chỉ.