Bên cạnh những long đong, tất bật của bụi bậm hồng trần..
Bên những u trầm, gao góc của nghiệp dĩ đuổi quỷ, trừ ma
chích kẻ gian tà ... Con Ong vẫn có một đời thường, rất thường
và một tâm hồn khát khao mật ngọt.
Vườn Ươm này xin là chốn giao tình của những mảnh đời
xót xa tình cố lý, tình người.
Người Phụ Trách: Cung Nguyên Hải