LỜI CHỈ DẬY NGHIÊM KHẮC CHO BĂNG ĐẢNG MẶT TRẬN / VIỆT TÂN :

 

1- Băng Đảng Mặt Trận/ViệtTân hăy ngưng ngay ư định xóa bỏ 2 chữ TỊ NẠN cũng như NGÀY QUỐC HẬN bằng những ngụy từ giả dối  NGÀY TỰ DO CHO VN  - NGÀY DIỄN HÀNH CHO TỰ DO (marching for freedom vietnam) với tà ư thâm độc để bôi xoá tư tưởng hận thù CS, quang phục quê hương Việt Nam của Người Việt Quốc Gia tị nạn tại hải ngoại.

 

2- Băng Đảng Mặt Trận/ViệtTân hăy bỏ ngay ư định đại diện Người Việt Tị Nạn Hải Ngoại để thành lập một ĐẢNG ĐỐI LẬP CUỘI của CSVN.

 

3- Băng Đảng Mặt Trận/ViệtTân hăy chấm dứt tṛ ma bùn, thả văn nô lên Internet, truyền thông báo chí để thuyết phục người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại chấp nhận lá  CỜ MÁU của Việt Cộng được ngang hàng với CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ của người Việt QUỐC GIA.

 

4- Băng Đảng Mặt Trận/ViệtTân hăy phục thiện lập trường, chính kiến, để đứng hẳn về chiến tuyến Người Việt Quốc Gia cùng đấu tranh cho nền TỰ DO, DÂN CHỦ  THẬT SỰ cho VIỆT NAM.

 

5- Hoàng Cơ Định, Lư Thái Hùng (Bùi Minh Đoàn), Trần Diệu Chân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Kim Huờn, Trần Xuân Ninh và đám tàn dư của Mặt Trận Hoàng Cơ Cuội hăy ngưng ngay việc sử dụng đồng tiền đă lường gạt được của đồng bào tị nạn cộng sản qua chiêu bài kháng chiến cuội, kháng chiến bịp, để chống lại chính khối Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.

Con Ong Việt

(Nguyệt San Con Ong Việt số 60)