Ticket về Tốc Độ tại Califonia

 

* Tom Huỳnh, J.D.

tomhuynhjd@yahoo.com

 

Theo ước lượng của Hội Những Người Lái Xe tại Hoa Kỳ (National Motorists Association), mỗi năm có đến 50 triệu ticket giao thông được cảnh sát ghi cho người lái xe trên đường phố khắp Hoa Kỳ.  Là người lái xe ở Mỹ, ai cũng biết hậu quả đầu tiên của ticket giao thông là phải đóng tiền phạt.  Thêm vào đó, ticket giao thông có thể ảnh hưởng đến hồ sơ lái xe (driving record) khiến người lái xe phải trả tiền bảo hiểm xe cao hơn trong suốt nhiều năm tiếp theo sau khi bị ticket.  Đối với một số vi phạm nghiêm trọng, người bị ticket giao thông cũng có thể bị treo bằng lái xe.  Và nếu bị ticket trong một tai nạn xe cộ, người lái xe c̣n có thể bị quy trách nhiệm dân sự trong trường hợp tranh tụng trước ṭa án.

 

Thông thường, người lái xe rất dễ bị ticket về tốc độ khi lái xe, nếu cảnh sát cho rằng đương sự đă phóng xe nhanh hơn mức tốc độ giới hạn của khoảng đường đang chạy qua.  Và ticket liên quan đến tốc độ (speeding ticket) phải được kể là nhiều nhất trong tổng số ticket giao thông tại Hoa Kỳ.

 

Luật về tốc độ giao thông tại California có nhiều điểm rất khác biệt so với các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Thêm vào đó, các khoản tiền phạt liên quan đến ticket giao thông tại California từ đầu năm 2011 đă tăng đến mức được kể là cao nhất nước Mỹ, đặc biệt là đối với ticket liên quan đến tốc độ, v́ chánh quyền tiểu bang cũng như cấp địa phương từ nhiều năm qua đă trông cậy rất nhiều vào tiền phạt ticket giao thông để bù đắp cho sự thiếu hụt ngân sách.  Do đó, người lái xe cư ngụ tại California hay từ nơi khác có dự định lái xe trong lúc đến tiểu bang này, cần nên t́m hiểu về luật tốc độ của California hầu tránh vi phạm, hoặc để đối phó hữu hiệu khi bị ticket.

 

Luật tốc độ tại California được diễn giải trong bộ luật về xe cộ (Vehicle Code), và gồm hai h́nh thức: Luật Tốc Độ Tối Đa (Maximum/Absolute Speed Limit LawVehicle Code § 22349), và Luật Tốc Độ Căn Bản (Basic Speed Law Vehicle Code § 22350).

 

Luật Tốc Độ Tối Đa

 

Tại California, luật Tốc Độ Tối Đa quy định vận tốc tối đa là 65 dậm/một giờ trên hầu hết các đường lưu thông (Vehicle Code § 22349 (a)).  Ngoài ra, cũng có một số đường lưu thông được ấn định vận tốc tối đa là 70 dậm/một giờ, và đó cũng là tốc độ cao nhất mà luật California cho phép cơ quan giao thông vận tải ấn định trên một số xa lộ trong tiểu bang (Vehicle Code § 22356).  Riêng với các đường lưu thông hai chiều chỉ có một làn đường cho xe chạy mỗi hướng mà không được cách ly ở giữa, dầu đường đó có bảng ghi tốc độ hay không, vận tốc lưu thông tối đa sẽ là 55 dậm/một giờ, ngoại trừ trường hợp có bảng ghi tốc độ cao hơn (Vehicle Code § 22349 (b)).

 

Tóm tắt, luật Tốc Độ Tối Đa tại California áp dụng trên các đường lưu thông có bảng ghi mức tốc độ tối đa 70 hoặc 65 dậm/một giờ, và 55 dậm/một giờ trên các đường hai chiều với một làn đường mỗi hướng mà không được cách ly ở giữa, trừ khi có bảng ghi tốc độ cao hơn.  Căn cứ vào luật này, nếu phóng xe trên các đường lộ vừa kể trên với vận tốc nhanh hơn mức tốc độ quy định, người lái xe được xem như đă vi phạm luật Tốc Độ Tối Đa. Mức tốc độ tối đa 70 và 65 dậm/một giờ không áp dụng cho các xe tải hạng nặng, xe chở học sinh, hay xe có kéo theo xe khác phía sau. 

 

Phần lớn các tiểu bang tại Hoa Kỳ đều áp dụng Luật Tốc Độ Tối Đa cho xe cộ lưu thông trên đường lộ. Trrong t́nh huống thông thường, cảnh sát ít khi ghi ticket cho người lái xe năm bảy dậm nhanh hơn mức tốc độ quy định bởi Luật Tốc Độ Tối Đa.  

 

Luật Tốc Độ Căn Bản

 

Bên cạnh luật Tốc Độ Tối Đa như đă tóm lược bên trên, tiểu bang California c̣n có thêm luật Tốc Độ Căn Bản (Vehicle Code § 22350).  Luật Tốc Độ Căn Bản đặt ra một h́nh thức “tốc độ tương đối” (prima facie speed limit) trên các đường lộ có bảng ghi tốc độ dưới mức quy định bởi luật Tốc Độ Tối Đa, và xem đó là tốc độ tương đối hợp lư và an toàn cho xe chạy trên quảng đường đó trong một t́nh huống b́nh thường.

 

Luật Tốc Độ Căn Bản quy định rằng không ai có thể lái xe trên một đường lưu thông với một tốc độ nhanh hơn mức hợp lư và cẩn trọng dựa vào thời tiết, tầm nh́n, lưu lượng giao thông, cùng với mặt phẳng và chiều rộng của đường lộ, và trong mọi trường hợp với một tốc độ khiến gây nguy hại đến sự an toàn của con người và tài sản. (Vehicle Code § 22350:  No person shall drive a vehicle upon a highway at a speed greater than is reasonable or prudent having due regard for weather, visibility, the traffic on, and the surface and width of, the highway, and in no event at a speed which endangers the safety of persons or property).

 

Căn cứ theo luật Tốc Độ Căn Bản tại California, mức tốc độ ghi trên các bảng bên lề các đường lưu thông là tốc độ tối đa được phép chạy trong hoàn cảnh lư tưởng.  V́ thế, có khi người lái xe dầu không chạy quá mức tốc độ ấn định, cũng có thể bị cảnh sát dựa vào nguyên tắc “tốc độ tương đối” để ghi ticket, nếu có bằng chứng cụ thể cho thấy tốc độ của đương sự là không hợp lư và không an toàn trên quảng đường đang chạy trong một t́nh huống nào đó.  Ví dụ như lúc trời mưa hay có sương mù, thời tiết xấu hay đường đang trơn trợt, ngập lụt, lưu lượng xe quá đông đúc, có bộ hành qua lại, v.v…

 

Trái lại, với nguyên tắc “tốc độ tương đối”, luật Tốc Độ Căn Bản cũng không xác định việc lái xe nhanh hơn tốc độ ấn định là một sự vi phạm rơ rệt.  Và đó là nguyên nhân khiến cho vấn đề vi phạm luật tốc độ lái xe tại Calfornia đôi lúc trở nên khá phức tạp. Thông thường, cảnh sát chỉ ghi ticket cho những người lái xe vượt quá mức hạn định trên quảng đường nào đó.  Nhưng với nguyên tắc “tốc độ tương đối”, người lái xe tại California vẫn có thể bị ticket dầu chạy chậm hơn mức tốc độ được ghi trên bảng bên đường, nếu mặt đường, thời  tiết hoặc lưu lượng giao thông khiến cho tốc độ ấy trở nên không an toàn. 

 

Tuy nhiên, luật Tốc Độ Căn Bản xem mức tốc độ hạn định trên đường giao thông chỉ là một h́nh thức “tốc độ tương đối” chứ không phải tuyệt đối.  V́ thế, trong trường hợp bị ticket v́ lái xe quá mức tốc độ ghi trên bảng bên đường - nhưng dưới mức 65 dậm/một giờ của luật Tốc Độ Tối Đa (55 dậm/một giờ trên các đường lưu thông hai chiều chỉ có một làn đường cho xe chạy mỗi hướng mà không được cách ly ở giữa) -  người lái xe có thể dựa vào nguyên tắc “tốc độ tương đối” để chống lại ticket nếu chứng minh được rằng tuy có lái xe với tốc độ quá mức ấn định,  nhưng là mức tốc độ hợp lư và an toàn trên quảng đường đó trong lúc bị ticket (Vehicle Code § 22351 (b)). Và sự biện minh này cũng phù hợp với điều khoản của luật giao thông về việc cấm lái xe với vận tốc chậm gây cản trở lưu thông trong t́nh huống b́nh thường và hợp lư (Vehicle Code § 22400(a)). 

 

Luật giao thông California cho phép các mức “tốc độ tương đối” có thể được thay đổi tùy vào hoàn cảnh tại mỗi địa phương, nhưng quy định rơ rằng các thay đổi này chỉ được áp dụng sau khi hoàn tất một cuộc khảo sát về cấu trúc và thăm ḍ giao thông để đo lường vận tốc trung b́nh của người lái xe trên quảng đường liên hệ.  Từ quy định này, luật California không cho phép cảnh sát dùng máy radar/laser để ghi ticket tốc độ cho người lái xe trên một số đường giao thông áp dụng mức “tốc độ tương đối”, nếu khoảng đường đó không có một cuộc khảo sát và thăm ḍ về cấu trúc và giao thông trong khoảng thời gian 5 năm trước đó (Speed Trap Law – Vehicle Code §§ 40801 – 40805).  Các chi tiết của luật này cũng có thể được sử dụng để chống lại một số ticket về tốc độ khi cảnh sát đă dùng máy radar/laser để đo vận tốc của người lái xe.   

 

Nh́n chung, luật lệ liên quan đến tốc độ lái xe tại California tuy không đơn giản, nhưng người bị ticket tốc độ tại đây nếu biết khai thác một số điều khoản của luật này sẽ có nhiều cơ hội để chống lại ticket hơn là người ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ.

 

Các h́nh thức vi phạm thông thường liên quan đến luật giao thông tại California cũng được kể vào loại h́nh sự hạng nhẹ (Infractions – Penal Code § 16). V́ vậy, dầu các ticket giao thông hạng infractions đều được xét xử cách đơn giản tại ṭa án giao thông (traffic court), ṭa án này vẫn phải tôn trọng và theo đúng các thủ tục tố tụng theo luật h́nh sự được áp dụng b́nh đẳng cho mọi người. Điều này có nghĩa là người bị ticket có quyền được xét xử công bằng trước ṭa án, có quyền được xét xử nhanh chóng, quyền đ̣i nhân chứng ra ṭa, quyền đối chất với cảnh sát, v.v…. Tuy nhiên, v́ các vi phạm hạng infractions không thể bị phạt tù, người bị ticket sẽ không có quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn và cũng không được ṭa án đề cử luật sư biện hộ nếu không đủ tài chánh (Penal Code §§ 19.6, 1042.5).  Khi chống lại các ticket giao thông, người lái xe chỉ có thể bị ṭa án xem là có lỗi khi có đủ chứng cớ vượt trên sự nghi ngờ hợp lư (beyond a reasonable doubt) về các yếu tố cấu thành vi phạm đă ghi trên ticket. Thêm vào đó, luật giao thông California c̣n có điều khoản rất đặc biệt cho phép người lái xe có quyền chống lại hầu hết những ticket giao thông mà không cần phải đặt chân đến ṭa (Trial by Written Declaration - Vehicle Code § 40902).  Bằng vào cách này, nhiều người lái xe tại California sau khi bị ticket đă được ṭa hủy bỏ ticket hoặc xét là không có lỗi. 

 

Cần thêm thông tin, có thể liên lạc với tác giả qua email: tomhuynhjd@yahoo.com.