Luật Giao Thông và Người Đi Bộ

 

* Tom Huỳnh, J.D.

T.Huynh@1stcounsel.com

 

Sống trong các xă hội văn minh và tân tiến, con người thường bị ràng buộc bởi nhiều thứ luật lệ phức tạp.  Nhưng cũng nhờ đó mà trật tự công cộng được duy tŕ, và phúc lợi người dân luôn được bảo vệ.   

 

Luật giao thông đặt ra nhằm bảo đảm trật tự và an toàn tánh mạng cho mọi người di chuyển trên công lộ, dầu bằng xe hơi, xe gắn máy hay xe đạp, và kể cả người đi bộ.  Tại California, thống kê cho thấy cứ mỗi sáu tai nạn giao thông gây tử vong là có một vụ liên quan đến người đi bộ.  V́ vậy, mặc dầu luật giao thông chủ yếu áp dụng cho người lái xe hơi và xe gắn máy, nhưng vẫn có một số điều khoản mà người đi bộ cũng phải tuân hành khi đi ra đường để tránh tai nạn.  Và tuy rằng không đâu có luật buộc người đi bộ phải học luật… đi bộ, nhưng nếu không biết hoặc không giữ các luật liên hệ, người đi bộ cũng có thể bị phạt ticket như người lái xe vi phạm luật giao thông vậy. 

 

Dưới đây là tóm lượt một số điều khoản của luật giao thông California liên quan đến người đi bộ, cùng với các khoản tiền mà người phạm luật có thể phải trả khi bị ticket trong năm 2012.  Xin lưu ư rằng tiền phạt của ticket tại California có chút chênh lệch tùy theo từng quận hạt.  

 

Trước hết, người đi bộ khi ra đường phải tuân theo các bảng hoặc đèn hiệu được dựng lên với chủ đích duy tŕ trật tự giao thông, ví dụ như không được phép băng qua đường khi đèn đỏ, hoặc tại những nơi không có lối dành cho bộ hành.  Vi phạm này có thể bị phạt $194.00 (CVC § 21461.5).  Thêm vào đó, người đi bộ cũng như người lái xe,  phải tuân theo sự hướng dẫn lưu thông của cảnh sát hoặc nhân viên mặc sắc phục đang làm nhiệm vụ.  Người vi phạm luật này có thể bị phạt $234.00 (CVC§ 21100.3).

 

Trên nguyên tắc, tại các giao lộ đều có lối dành riêng cho bộ hành sử dụng để băng ngang qua đường.  Tuy nhiên, người đi bộ sẽ không được băng qua đường tại lối đi nơi một số giao lộ có bảng cấm băng qua. Vi phạm này có thể bị phạt $194.00 (CVC § 21106(a)).

 

Mặc dầu người đi bộ luôn được quyền ưu tiên khi sử dụng các lối dành riêng cho bộ hành, nhưng người đi bộ khi đến các giao lộ không thể dùng lối dành cho bộ hành mà khơi khơi băng qua đường.  Để bảo vệ tánh mạng người đi bộ và để tránh gây trở ngại cho xe cộ lưu thông trên công lộ, luật giao thông có những điều khoản như sau mà người đi bộ cần phải biết và tuân hành khi băng qua đường tại các giao lộ:

 

- Khi gặp đèn tṛn màu xanh trước mặt, ngoại trừ khi có thêm đèn hay dấu hiệu hướng dẫn cách khác, người đi bộ có thể băng qua đường trên lối dành cho bộ hành, nhưng phải nhường quyền ưu tiên cho những xe đă vào giao lộ đó từ lúc đèn xanh vừa mới lên.  Nếu không theo luật này, có thể bị phạt $194.00 (CVC §21451 (c)).

 

Khi gặp đèn tṛn màu xanh có dấu mũi tên th́ không được băng qua đường, ngoại trừ khi có thêm đèn hay dấu hiệu hướng dẫn cách khác.  Vi phạm luật này có thể bị phạt $194.00 (CVC §21451 (d)).

 

- Khi gặp đèn tṛn màu vàng, hay đèn tṛn có dấu mũi tên màu vàng, có nghĩa cảnh báo rằng không c̣n đủ thời gian để băng qua đường, v́ vậy người đi bộ không được băng qua đường, ngoại trừ khi có thêm đèn hay dấu hiệu hướng dẫn cách khác. Vi phạm luật này có thể bị phạt $194.00 (CVC§ 21452(b)).

 

- Khi gặp đèn hiệu (h́nh vuông) có chữ “WALK” (Đi), hay có dấu h́nh người đang đi bộ:  Có thể băng qua đường theo hướng của đèn hiệu, nhưng phải nhường quyền ưu tiên cho những xe đă vào giao lộ đó khi đèn hiệu mới vừa lên.  Vi phạm luật này có thể bị phạt $194.00 (CVC § 21456 (a)). 

 

Khi gặp đèn hiệu (h́nh vuông)  chữ “DONT WALK”  (Đừng Đi), hay chữ “WAIT” (Chờ), hoặc có dấu h́nh bàn tay đưa lên:  Không được bắt đầu băng qua đường theo hướng đèn hiệu.  Nếu đang băng qua đường th́ phải tiếp tục đi đến lề đường bên kia hay rời khỏi ḷng đường trong khoảng thời gian đèn hiệu đang c̣n những chữ hay dấu h́nh nói trên.  Vi phạm luật này có thể bị phạt $194.00 (CVC § 21456 (b)).

 

Người đi bộ có bổn phận phải thận trọng để bảo vệ sự an toàn cho cá nhân ḿnh, và tránh gây trở ngại lưu thông.  Người đi bộ phải đi trên lề đường, không thể bất chợt bước ra đường hoặc đi gần các xe cộ đang lưu thông để tạo sự nguy hiểm.  Khi băng qua đường trên lối dành cho bộ hành, người đi bộ cũng không thể vô cớ đứng lại hoặc gây tŕ trệ giao thông.  Vi phạm này có thể bị phạt $194.00 (CVC §21950 (b)).    

 

Ngọai trừ khi băng qua đường trên lối dành cho bộ hành tại các giao lộ, người đi bộ phải nhường quyền ưu tiên cho các xe cộ đang lưu thông trên đuờng lộ, khi những xe này đang ở trong khoảng cách quá gần có thể tạo nên sự nguy hiểm bất chợt. Vi phạm này có thể bị phạt $194.00 (CVC §21954(a)).

 

Người đi bộ không được băng ngang đường tại những nơi không có lối dành cho bộ hành, hay không có sự hướng dẫn của cảnh sát.  Vi phạm này thường được gọi là “jaywalking”, có thể bị phạt $194.00 (CVC §21955).

 

Thỉnh thoảng vẫn có một vài người đi bộ vẩy xe đang chạy trên đường để xin quá giang (hitchhiking).  Ngoại trừ trên các xa lộ, luật California không cấm người đi đường vẩy xe xin quá giang, nhưng phải đứng trên lề chứ không được đứng hoặc đi trên ḷng đường để vẩy xe.  Vi phạm này có thể bị phạt $194.00 (CVC § 21957).

Người đi bộ phải luôn luôn đi trên lề đường khi có lối dành cho bộ hành.  Ngoại trừ những đoạn đường không có lối đi trên lề, người đi bộ không được đi trên lối dành cho xe đạp.  Vi phạm này có thể bị phạt $194.00 (CVC §21966). 

 

Ai cũng biết luật giao thông cấm ngặt việc uống rượu trong lúc lái xe. Tuy nhiên, không phải chỉ riêng người lái xe bị cấm uống rượu, mà luật này cũng áp dụng cho mọi người ngồi trên xe.  Luật California có điều khoản cấm hành khách ngồi trong xe di chuyển trên công lộ không được uống bia hay rượu, và không được giữ các thứ chai hoặc lon, hay bất cứ đồ dùng có chứa bia hay rượu, khi có dấu hiệu đă được mở hay khui ra rồi.  Vi phạm luật này có thể bị phạt $360.00 (CVC §§23221(b) & 23223 (b).  Luật này không áp dụng cho người (trên 21 tuổi) ngồi trên xe taxi hoặc xe limousine được thuê để đưa đón hành khách. 

 

Ngoài ra, bất cứ ai v́ say rượu mà không giữ được sự an toàn cho bản thân và người khác ở nơi công cộng, sẽ có thể bị truy tố tội tiểu h́nh theo luật h́nh sự California (Penal Code  § 647(f)).

 

Luật California phạt rất nặng những ai vứt ra đường các thứ diêm quẹt hay thuốc lá (dầu đă đốt hay chưa đốt), hoặc các loại rác như lon, chai, giấy, v.v.., có thể gây tổn hại cho lưu thông trên công lộ (CVC §§23111 & 23112).  Người bị ticket liên quan đến vi phạm này bắt buộc phải ra hầu ṭa, và có thể bị phạt đến $1,000.00.  Tuy nhiên, hiện nay mức phạt dành cho người vi phạm lần đầu thường là khoảng $500.00.  Nếu tái phạm, sẽ có thể bị phạt nặng hơn (tối đa $1,000.00) .  Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm lần đầu tiên c̣n bị ṭa bắt buộc phải đi lượm rác trong thời gian tối thiểu là 8 giờ đồng hồ.  Thời gian bị phạt đi lượm rác sẽ tăng gấp đôi nếu vi phạm lần thứ hai (CVC §42001.7(b)).  Trường hợp không có tiền nộp phạt, người vi phạm sẽ được ṭa án cho giảm hoặc miễn đóng phạt, nhưng bù lại sẽ phải đi lượm rác trong thời gian nhiều hơn.

 

Trên đây chỉ là tóm lược một số luật lệ giao thông tại California mà người không lái xe cũng cần biết để tránh bị ticket khi đi ra đường.  Tuy nhiên, trên căn bản luật pháp Hoa Kỳ, người đi bộ cũng như người lái xe khi kư nhận ticket không phải là nhận lỗi vi phạm, v́ người đó chưa chắc là đă thật sự phạm luật.  Nếu không đồng ư với cảnh sát, người bị ticket sau đó có quyền chống lại ticket để được ṭa án xét xử theo luật định.  Các khoản phạt ghi trong bài này là số tiền mà người bị ticket phải trả nếu tự động nhận lỗi mà không cần ṭa án xem xét nội vụ, hoặc sau khi đă bị ṭa xử là có lỗi.  Trường hợp chống lại ticket và được ṭa xét là không có lỗi hay cho hũy bỏ ticket, người bị ticket sẽ không mất tiền đóng phạt.  Cũng cần lưu ư rằng khi bị một số ticket thông thường liên quan đến các vi phạm giao thông tại California, người bị ticket có thể viết lời khai cho ṭa xét xử chứ không cần phải đến ṭa.

 

Cần thêm thông tin về vấn đề ticket giao thông tại California, có thể liên lạc với :

Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh,  điện thoại số 949-444-2544.