Câu Chuyện Hội Chợ Tết và Mặt Trận

(Trích đăng Nguyệt San Con Ong Việt số 93 tháng 5 2008)

Mặt Trận (MT) đấu tranh có lẽ hữu hiệu nhất tại hải ngoại đó là chuyện MT cướp quyền mở Hội Chợ Tết tại Nam Cali.

     Từ khởi thủy Hội Chợ Tết ở Garden Grove Park là do Ban Chấp hành cộng đồng tổ chức hàng năm để lấy tiền sinh hoạt.

     Tổng Hội Sinh Viên hàng năm vào dịp Tết vẫn tổ chức Hội Chợ Tết ở Golden West College. Ngày giờ và địa điểm 2 hội chợ Tết hoàn toàn khác nhau. Một bên mở trước Tết, th́ bên kia mở sau Tết.

     Thấy Hội Chợ Tết Garden Grove Park đông đồng bào tham dự hơn, MT chờ dịp tranh cho được độc quyền mở Hội Chợ Tết với Ban Chấp Hành Cộng đồng.

     Hàng năm Hội Chợ Tết Cộng Đồng,  sau khi kết toàn chi phí, rồi tùy theo lời nhiều hay ít sẽ tùy hỉ tặng cho các hội từ thiện vô vị lợi của thành phố, nhiều ít  tùy theo số tiền lời. Thành phố không bắt buộc phải chia chác chi cả.

     Cơ hội đến cho MT là khi một sinh viên là thành viên Đoàn thanh niên Phan Bội Châu của MT được bầu làm chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên; Chủ tịch THSV mới nhân danh Tổng Hội Sinh Viên xin thành phố cho phép mở Hội Chợ Tết ngay địa điểm của Ban Chấp Hành CĐ và đưa điều kiện béo bở chia hẳn 50% tiền lời Hội Chợ cho thành phố và Thành phố chỉ có một việc duy nhất là cấp giấy phép cho Tổng Hội Sinh Viên, ngoài ra  không phải làm bất cứ việc ǵ khác. Mọi việc từ A tới Z đă có Tổng Hội Sinh Viên (thành viên MT núp trong) lo liệu. Dĩ nhiên Hội Đồng Thành Phố chấp nhận liền điều kiện béo bở này và chấm dứt ngay giấy phép mở hội chợ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng như những năm trước.

     Sau khi tặng 50% cho Thành phố, Tổng Hội Sinh Viên MT chia số tiền c̣n lại cho các Hội Đoàn, Đoàn thể ngoại vi của MT để có thêm vây cánh cho MT.

     Bị cướp mất giấy phép mở Hội Chợ Tết tại thành phố Garden Grove, Ban Chấp Hành cộng đồng sang thành phố Santa Ana xin giấy phép mở Hội Chợ Tết. Giấy phép đă được chấp thuận, địa điểm là Santa Ana City College. Chủ tịch Tổng Hội Sinh viên kéo thêm mấy sinh viên cũng là thành viên MT, cùng ban chấp hành cộng đồng dỏm do MT dàn dựng kéo sang Santa Ana City College yêu cầu không cho phép Ban Chấp Hành chính thức của cộng đồng mở Hội Chợ Tết. Đám người này dọa sẽ biểu t́nh tẩy chay Santa Ana City College nếu cho Ban Chấp HànhCộng Đồng mượn địa điểm mở Hội Chợ Tết. V́ không muốn rắc rối Santa Ana College xin lỗi và không cho Ban Chấp Hành Cộng Đồng mượn địa điểm mở Hội Chợ nữa. Đó là phong cách gọi là "đấu tranh đ̣i dân chủ" của MT. Chính v́ thế mà MT đi đến đâu ai ai cũng khinh và ghét, nói chi chuyện tin tưởng vào tổ chức này.

     Tên chủ tịch Tổng Hội Sinh thành viên MT chính là con của ông chủ công ty chuyển tiền về VN và làm ăn rất thân thiết với VC. Hôm đi biểu t́nh chống nhạc hội vinh danh tên tay sai VC Trịnh Công Sơn người biểu t́nh đă nh́n thấy tận mặt tên cựu chủ tịch Tổng Hpo65i Sinh Viên thành viên MT vào tham dự nhạc hội Vinh Danh tên tay sai VC Trịnh Công Sơn. Th́ ra chúng nó một ḷ với nhau cả.

 

Diễn Đàn Chính Trị